Начало > За нас > Дарителски сметки

Дарителски сметки

Основна дарителска сметка:

IBAN: BG71IABG81235000113501

BIC: IABGBGSF

"Интернешънъл Асет Банк" АД

 Дарителска сметка за "Преустройство и разширение на клиника по медицинска онкология (химеотерапия)"

IBAN: BG44IABG81235000113502

BIC: IABGBGSF

"Интернешънъл Асет Банк" АД