Начало > Обяви и търгове > Конкурси за персонал

Конкурси за персонал

Актуaлни обяви

Дата: Описание на обявата: Крайна дата:
01.11.2016
Конкурс за длъжността ”Главна медицинска сестра” - (виж повече)  

 

 

Търсене в "Държавен вестник" - кликнете тук


Архив на обявите

Дата: Описание на обявата:  
01.03.2017 Конкурс за началници на клиники и лабаратория - (виж повече)
Решение

 

Моля изберете година:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

  1. I.                   „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА за АКТИВНТО ЛЕЧЕНИЕ по ОНКОЛОГИЯ” ЕАД, гр. София обявява конкурс за доцент по научната специалност „Онкология” със шифър 03.01.46, за нуждите на ТЕЛК –  един, със срок за подаване на документите – 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи, съгласно изискванията на раздел  III от ЗРАСРБ, се подават в отдел „Човешки ресурси”, сектор „Деловодство” на „СБАЛ по Онкология” ЕАД, гр.София 1756, ул. Пловдивско поле, №6, ет.6, тел.:02/80-76-25602/80-76-256 .