Начало > Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистър

 

 

Българският национален раков регистър е създаден през 1952 г. Дейността му е свързана с регистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна и изчисляване на най-значимите показатели за разпространението на тези заболявания сред населението – заболяемост, болестност, смъртност и преживяемост. Информацията в него постъпва от 13 регионални ракови регистри (РРР), които са в структурата на бившите онкологични диспансери, понастоящем – комплексни онкологични центрове или специализирани онкологични болници. Информацията се внася в регионалните бази данни, които периодично се изпращат в НРР, където тази информация се проверява за точност и пълнота, анализира се и се изготвя годишната справка за разпространението на злокачествените заболявания, публикувана в изданието „Заболяемост от рак в България”.

За пациента

 

ДЕЙНОСТИ на Националния раков регистър

  • Статистически и епидемиологични анализи на заболяемост, болестност, смъртност и преживяемост;
  • Поддържане на национална база данни на регистрираните пациенти със злокачествени заболявания, отговаряща на съвременните стандарти и изисквания;
  • Издаване на годишника „Заболяемост от рак в България”


С цел осигуряване на сравнимост на данните от раковия регистър между различни популации и периоди от време, БНРР работи по следните Международни класификации и стандарти за регистрация на злокачествените новообразувания:

  • Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето (МКБ);
  • Международна класификация на болестите по онкология (МКБ-О);
  • Стандарти и ръководства за регистрация на рака в Европа – разработени от Европейската мрежа на раковите регистри ENCR
  • Правила за определяне на първична множественост на Международната агенция за проучване на рака IARC и Международната асоциация на раковите регистри IACR
  • TNM – класификация на малигнените тумори и др.


Българският национален раков регистър е член на European Network of  Cancer Registries (ENCR) и International Association of Cancer Registries (IACR) от 2000г., след направен одит. 

 

БНРР участва в европейски проекти, използващи информация от раковите регистри:


Данни от БНРР са публикувани  в следните по-важни сайтове:

В БНРР работи екип от специалисти в областта на регистрацията и епидемиологията на злокачествените заболявания – лекар, статистик, програмист, експерт база данни и оператори.


Международна класификация на болестите за онкология - свали ( pdf)


Годишници на Българския национален раков регистър

(файлове за изтегляне в *.pdf формат)

ЗАБОЛЯЕМОСТ ОТ РАК В БЪЛГАРИЯ, 2014 и 2015 г 

(издание 2017г.)

изтегли в *.pdf формат