Начало > Контакти > Телефонен указател

Телефонен указател

За директно свързване с вътрешни номера използвайте номератора на централата 02/8076 и добавете съответия вътрешен номер по-долу:

Официална електронна поща на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД: sbalo@sbaloncology.bg

Изпълнителен директор:проф. д-р Панайот Куртев

Асистент - Диана Боюндрукова

02/872 06 54

вътр. 201

Факс: 02/ 872 06 51

Важни телефонни номера

Дежурен лекар

02/80 76 346

02/80 76 364

Техническа поддръжка на асансьорите
Тел.: 862-84-15, Моб.тел.: 0889-62-84-15
Сигнал за заседнали в асансьор хора 0888-705-405
ИНФОРМАЦИЯ, КАСА /регистратура/ 299
Охрана - централна сграда 371
Охрана - ТЕЛК сектор 268

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

Регистратура в. 275
Ръководител направление: Д-р Катерински
в. 261
Ръководител ПККР: Д-р М. Кюркчиева
в. 285
Ст. м. с. Л. Табакова в. 354, 279
Гише информация в. 299
Регистратура химиотерапия в. 395

Отделение по нуклеарно-медицинска диагностика "ин виво" (сцинтиграфии, СПЕКТ-КТ)

доц.д-р А.Цоневска - в. 396, 311,

Лекарски кабинет 269,

Регистратура 300

КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ - Амбулатория

к-т Хирургични болести 339
к-т Гръдна хирургия 345
Мамологичен кабинет (млечни жлези)
225
к-т Химиотерапия 212
к-т Лъчелечение 322 и 241
к-т Гинекология
287
к-т Урология
363
к-т Дерматология (кожни билести)
389
к-т Уши-нос-гърло
286
к-т Неврология 317
к-т Алергология 324
к-т Ендокринология 233
к-т Вътрешни болести 348
к-т Очни болести 283
к-т Белодробни болести 229
к-т Блонхология 332
ІІ-ри Кардиологичен к-т 306
ІІ-ри Гинекологичен к-т 315
Превързочна 327
Гардероб 259
   

Административен отдел

кликнете тук