Начало > Структура
Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна....
повече

Структура

Приемно-диагностичен блок
(поликлиника/амбулатория)

Амбулаторни прегледи и консултации в „УСБАЛ по онкология“ ЕАД

повече
Клиники и отделения
(стационар)

Вътреболнично лечение за лежащо болни

повече
Болнична аптека

Лекарствена информация

повече
Административно- стопански блок

Администрация на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД

повече