Начало > Структура > Административен блок

Административно- стопански блок

Заместник директор:

д-р Чавдар Маринов

 • тел. (02) 8076 356 
 • факс: (02) 872 06 51

Вътрешен одит

 • тел. (02) 8076 108 

Финансов контрольор

 • тел. (02) 8076 107 

Юрисконсулт

 • тел. (02) 8076 102 
 • факс: (02) 872 06 51

Връзки с обществеността

Главна медицинска сестра

Биляна Огнянова

 • тел. (02) 8076 221
 • факс: (02) 872 06 51

Епидемиология на инфекциозните болести

 • тел. (02) 8076 236
 • факс: (02) 872 06 51
 Официална електронна поща

 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК е функционално-обособена структура, предназначена за планиране и осигуряване на необходимите за функциониране на болницата финансови, материални, енергийни и човешки ресурси и контрол на тяхното рационално използване, която включва следните отдели:

 • Отдел ”Стопански” 
  • сектор "Финансово-счетоводен" - тел. (02) 8076 292, факс (02) 872 06 51
  • сектор "Програми и проекти" - тел. 02/ 8076 235
  • сектор "Обществени поръчки"- тел. 02/ 8076 355
  • сектор "Материално снабдяване"- тел. 02/ 8076 240
  • сектор "Техническо обслужване"- тел. 02/ 8076 235
  • сектор "Болнична хигиена"- тел. 02/ 8076 295
  • сектор "Болнична кухня"- тел. 02/ 8076 290
 • Отдел “ Човешки ресурси, деловодство и архив”
  • сектор "Управление на персонала"- тел. 02/ 8076 255
  • сектор "Архив"- тел. 02/ 8076 224
  •  сектор "Деловодство"- тел. 02/ 8076 256
  Отдел "Информационен"
  • сектор "Информационни технологии"- тел. 02/ 8076 204
  • сектор "Дейности по договори с НЗОК, СЗОК, ЗОДФ, ЛЗ и статистика"- тел. 02/ 8076 205