Начало > Обучение > Докторанти
Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна....
повече

Контакт
Адрес: София,
ул. "Пловдивско поле" 6
Тел.: 02 8076-299 до 15ч
Факс: +3592 872 06 51
Email: връзка с нас
Карта

Докторанти

С Протокол №10 от 24.03.2011г. членовете на НАОА дава програмна акредитация на СБАЛО-ЕАД за образователната и научна степен "доктор" за научната специалност от регулираните професии 03.01.46 Онкология с обща оценка по критериите "МНОГО ДОБРА" за срок на валидност 6 години.

Изтегли решението на НАОА в pdf формат: тук

 

Моля посетете страницата "Закони и наредби", където ще се запознаете с Правилника и условията за обучение в СБАЛО-ЕАД.

 

 

 


Стипендии за специализанти 2014г., отпускани чрез БЛС.