Начало > Обучение > Обяви

Обяви

06/06/2017УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Хирургия”

в Клиника по обща и коремна хирургия на УСБАЛ по онкология-ЕАД, със зачисляване към Медицински увиверситет-София

повече

02/06/2017УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Анестезиология и интензивно лечение”

в Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) на УСБАЛ по онкология-ЕАД, със зачисляване към Медицински увиверситет-София.

повече

Архив обяви