Начало > Обучение > Обяви > УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Анестезиология и интензивно лечение”
Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна....
повече

Контакт
Адрес: София,
ул. "Пловдивско поле" 6
Тел.: 02 8076-299 до 15ч
Факс: +3592 872 06 51
Email: връзка с нас
Карта

УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Анестезиология и интензивно лечение”

Днес, 02.06.2017 г.  на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Анестезиология и интензивно лечение” (Приложение 1, I.4  към Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ) в Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ)  на УСБАЛ по онкология-ЕАД, със зачисляване към Медицински увиверситет-София.

Необходими документи за кандидатстване за длъжността:

  1. Заявление свободен текст;
  2. Автобиография европейски формат;
  3. Нотариално заверено копие от диплома за висше медицинско образование;
  4. Медицинско свидетелство (вкл. и от психодиспансера);
  5. Мотивационно писмо.

Срокът за подаване на документите е 10 (десет) дни от датата на публикуване на обявата.

Документи за кандидатстване се подават в отдел „ Човешки ресурси” – ет. 6,

на УСБАЛ по онкология-ЕАД на адрес София, ул. „Пловдивско поле” №6

След изтичане на обявения срок документите на кандидатите ще бъдат разгледани  конфиденциално, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само  с одобрените по документи кандидати, за да  бъдат поканени на интервю.

С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване се счита, че кандидатите дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за съответната позиция.