Начало > Обучение > Специализанти
Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна....
повече

Контакт
Адрес: София,
ул. "Пловдивско поле" 6
Тел.: 02 8076-299 до 15ч
Факс: +3592 872 06 51
Email: връзка с нас
Карта

Специализанти

Със Заповед № РД 17-165 от 06.10.2014 г. и № РД 17-109 от 20.10.2015 г. на Министъра на здравеопазването СБАЛО-ЕАД има:

  • присъдена акредитационна оценка за цялостната медицинска дейност «отлична» за срок от пет години,
  • присъдени отлични акредитационни оценки за отделни медицински и други дейности,
  • отлична акредитационна оценка за практическо обучение на студенти и следдипломно обучение на магистър-лекари и за лица с висше немедицинско образование.
  • Пълният списък на специалностите, за които СБАЛО е акредитирана можете да видите тук

 

Моля посетете страницата "Закони и наредби", където ще се запознаете с Правилника и условията за обучение в СБАЛО-ЕАД.

Промени в наредба №34 за специализация по медицински специалности за лекари от 2012г. [ свали в pdf формат]

 

НАРЕДБА № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването: (свали в pdf)

 

Предназначение и изисквания: за лекари, зачислени за специалност “Медицинска онкология”
Времетраене : 20 дни  Начало:..............  2013 г.
Минимален брой курсисти: 10
Отговорник: доц. д-р Г. Куртева, дм
Организатор: Е. Христова,
Телефон за справки: (02) 8076222(02) 8076222