Начало > Обучение > Квалификационни курсове

Квалификационни курсове


 

Изтеглете Програма 2017 с всички курсове в удобен за принтиране формат - (.pdf) 

 

 

Курс предназначен за:

Категория на курса:

Специалисти от различни направления

Тематични курсове


Индивидуалнo обучение

Специалисти по здравни грижи

Тематични курсове


 

Във всички клинични звена на СБАЛ по Онкология-ЕАД може да се провежда индивидуално обучение след предварителна уговорка между  специализанта и ръководителя на съответното клинично звено.

Всички курсове - основни и тематични през 2017 година ще са   с парична такса за правоучастие в размер на 20 лв.

СБАЛО-ЕАД  не се ангажира с командировъчните разноски на участниците.

За справки, относно провеждането на курсовете: тел. 02 8076/222

Експерт СДО - Елена Христова

Срок за подаване на заявки по образец  /Приложение 1/ до 10.03.2017 г.

Адрес: София 1797, ул. Пловдивско поле” №6,

СБАЛ по Онкология-ЕАД

Експерт СДО - Елена Христова

Курсовете ще се удостоверяват и с документ по Единна кредитна система.

Информацията  можете да намерите на електронната  страница на  

СБАЛ по Онкология-ЕАД:  http//www.sbaloncology.bg 

  

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВКА:

·         Изтеглете формуляр за заявка за тематичен курс (*.doc)

 


 

Информация относно "ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ" към Медицински университет - София можете да видите тук.


 

 

Експерт СДО- Е. Христова - тел. 02 8076/222