Намирате се на официалната страница на Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология, гр. София - водещо лечебно заведение в нашата страна за профилактика, диагностка и цялостно лечение на пациенти с онкологични заболявания.

Последвайте ни във Facebook .   Гледайте видеоканала ни в .

 


 

ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИ И СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ОНКОЛОГИЯТА

Клиниката по Лъчелечение работи по всички клинични пътеки за нуждите на перкутанно (външно) и брахитерапия (вътрешно) облъчване - двата основни метода, прилагани в лъчелечението.

(виж повече)


ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ ПРИ НЕРАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

(виж повече) 


В рубриката ще прочетете и видите интервюта с наши специалисти.


Проверка на лабораторни резултати

Национални консултанти Пациентите за нас

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... повече

Контакти

Адрес: София, ул. "Пловдивско
поле" №6
Тел.: 02 8076-299 от 7:30 до 15ч.
Факс: +3592 872 06 51
За : въпроси
Телефонен указател
Карта