Начало > За пациенти > Неправителствени организации

Неправителствени организации

Европейски организации за борба с рака

Българска асоциация на онкоболните

  • Българска Асоциация на Онкоболните (БАО) и Национална Асоциация на Жените с Онкологични Заболявания (НАЖОЗ) са неправителствени организации, създадени в помощ и защита на хората с онкологичен проблем в България,  развиващи широк спектър дейности в тяхна подкрепа.
  • Централен офис: гр. Варна, ул. Селиолу 26, тел: 052/616 937,  GSM: 0889/514 861, 0878/953160
  • E-mail: sjozts_varna@abv.bg,  bca_bg@abv.bg

Българска асоциация за закрила на пациентите

  • Адрес : България, гр. София, бул. “ Патриарх Евтимий “ № 18, ет. 3
  • Работно време: 10 до 18ч. весеки ден
  • Тел./факс: 02 981 66 69, e-mail: office@patient.bg, e-mail: info@patient.bg

Национална пациентска организация

Национална пациентска организация е учредена през януари 2010 година като обединение от юридически лица – пациентски организации. НПО е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

Конфедерация „Защита на здравето”

КЗЗ е  първата  национално представена пациентска организация, обединяваща  десетки  неправителствени организации и представляваща всички пациенти.