Начало > За пациенти > ТЕЛК

Трудово-екпертна лекарска комисия

 

Разкритата към „УСБАЛ по онкология“ ЕАД териториална експертно-лекарска комисия е единствената в България специализирана ТЕЛК за онкологично болни. Всички работещи в нея са висококвалифицирани лекари в областта на онкологията с по две специалности, като задължително имат призната втора специалност по “Онкология”.

Тук се освидетелстват лица с онкологични заболявания с постоянна адресна регистрация от гр. София или с временна адресна регистрация, която трябва да е издадена най-малко три месеца преди подаване на документите, както и болни от страната, лежащи повече от 30 дни в стационар на столично лечебно заведение.

През ТЕЛК на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД преминават за освидетелстване средно по 20 болни на ден по предварително изготвен график. Поради естеството на заболяванията законноустановеният тримесечен срок от датата на постъпване на документите в ТЕЛК до освидетелстването тук е сведен до 30 дни.

Допълнителна  информация, свързана с дейността на ТЕЛК можете да получите на телефон: (02) 8076 250.

Лекари / Техн. секретар: тел.80-76-284

 

 

Доц. д-р М. Николов - началник 

тел.80-76-250; 284; 280

 

Интервюта на д-р Манаси Николов

 

Д-р Светломира Христова  
Д-р Николай Добрев  
Елена Стаменова  
м.с. Соня Николова