Начало > Научни дейности > Научно-изследователска и учебна дейност

Научно-изследователска и учебна дейност

 

Направление научно-изследователска и учебна дейност

  • Ръководител направление: Проф. Д-р Румен Балански

Отдел Научна информация и учебна дейност

  • Експерт обучение и квалификация: г-жа Елена Христова

Отдел Научно-изследователски лаборатории

  • Завеждащ научна лаборатория: Проф. Румен Балански