Начало > Научни дейности > Закони и наредби

Закони и наредби

  • Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в "Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД.

Държавен вестник
  • Наредба 1 от 22.01.2015 за придобиване на специалност

 


Заповед № РД 17-165 от 06.10.2014 г. на Министъра на здравеопазването СБАЛО-ЕАД -присъдена акредитационна оценка за цялостната медицинска дейност «отлична» за срок от пет години

Заповед № РД 17-109 от 20.10.2015 г. на Министъра на здравеопазването СБАЛО-ЕАД -присъдена акредитационна оценка за цялостната медицинска дейност «отлична» за срок от пет години

Изтегли акредитационна оценка на НАОА в pdf формат: тук

 


 

Промени в наредба №34 за специализация по медицински специалности за лекари от 2012г. [ свали в pdf формат]