Печат

Държавен вестник


 Закон за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, ДВ Брой 101, 28.12.2010

Закон за развитието на академичния състав в Република България ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г. 
Заповед № РД 17-165 от 06.10.2014 г. на Министъра на здравеопазването СБАЛО-ЕАД -присъдена акредитационна оценка за цялостната медицинска дейност «отлична» за срок от пет години

Заповед № РД 17-109 от 20.10.2015 г. на Министъра на здравеопазването СБАЛО-ЕАД -присъдена акредитационна оценка за цялостната медицинска дейност «отлична» за срок от пет години

Изтегли акредитационна оценка на НАОА в pdf формат: тук