Печат

          

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Това Уведомление за поверителност има за цел да Ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и как ги обработваме. Това е важно и се надяваме, че ще отделите време, за да прочетете информацията внимателно.

Лични данни означава всяка информация, чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване е всяка операция, извършвана с лични данни.

Ако имате въпроси относно поверителността, можете да се свържете с нас, като изпратите запитване на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или се свържете с нас на телефон +359 877 500 187.

 „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД е най-голямото онкологично лечебно заведение в страната и като такова, осигурява високо специализирано диагностично лечение на всички видове онкологични заболявания.

„УСБАЛО“ ЕАД е администратор на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламент (ЕС) 2016/679).

Екипът на лечебното заведение осъзнава важността и уважава неприкосновеността на личните данни на пациентите и контрагентите си, поради което, взема всички необходими мерки за тяхната защита и съответствие с националното и европейско законодателство.

С настоящото Уведомление декларираме, че обработването на лични данни от нас винаги ще бъде в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, както и че по отношение на данните на децата полагаме специална грижа и внимание.

С какви цели „УСБАЛО“ ЕАД събира и обработва лични данни?

Обработването на лични данни от страна на лечебното заведение е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на пациентите, а понякога и на други физически лица. Обработването е необходимо за изпълнение на нашите функции, като лечебно заведение, които са изцяло в обществен интерес и за които имаме официални правомощия, произтичащи от българското законодателство. Обработването на личните данни на пациенти е изцяло свързано с обезпечаване на техните здравноосигурителните права и лечение.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за някоя от горепосочените цели и не е с цел навлизане в личното пространство или неприкосновеността на личния живот.

За какво „УСБАЛО“ ЕАД използва информацията, съдържаща лични данни?

При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото Уведомление за поверителност, ще Ви предоставим ново уведомление и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие.

Какви видове лични данни обработва „УСБАЛО“ ЕАД?

Данните, до които лечебното заведение има достъп, обработва и съхранява, са следните категории:

Как „УСБАЛО“ ЕАД събира лични данни?

Директно от пациентите, от техния личен или лекуващ лекар или от медицински специалисти, работещи по тяхното лечение.

Личните данни на пациентите получаваме онлайн или офлайн, на основание доброволно дадено съгласие, на основание сключен договор или по силата на нормативни разпоредби.

За целите на комуникацията с нас, чрез уебсайта ни, лечебното заведение ще поиска изричното Ви съгласие да предоставите следните лични данни – имена, телефон и имейл за връзка, IP адрес.

Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. “УСБАЛО” ЕАД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Молим да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Предостява ли „УСБАЛО“ ЕАД лични данни на пациенти на трети лица?

Българското законодателство позволява и естеството на дейността на лечебното заведение понякога изисква, да се предоставят лични данни на пациенти на трети лица. На основание Закона за здравето, лечебното заведение има право да предоставя здравна информация, след уведомяване за това на съответното лице,  когато:

Как съхраняваме личните данни и за какъв срок?

Лечебното заведение съхранява личните данни на материален носител и/или електронен носител, като достъпът до тях е ограничен - само до служители на лечебното заведение, имащи пряка или косвена връзка със съответния медицински случай или с тяхната обработка.

Личните данни се съхраняват в информационна инфраструктура, за следните периоди от време:

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, промяна, разкриване, използване и/или достъп до лични данни по неразрешен начин. Информационната ни ифраструктурата съдържа защити срещу неоторизиран достъп, като използваме най-съвременни защити на базата данни и софтуерните приложения. Въвели сме и процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на лични данни и ще уведомим Вас и компетентните органи за нарушение, когато имаме законово задължение да го направим.

Какви са Вашите права и как може да ги упражните?

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Ние имаме право да откажем да заличим личните данни по една или повече от следните причини:

Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

Интернет страница:  www.cpdp.bg

В случай, че желаете да подадете искане и да упражните някое от посочените по-горе Ваши права, както и в случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез лечебното заведение, можете да направите това, като се свържете с нашето Длъжностното лице по защита на данните:

Ел. поща:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон: + 359 877 500 187

Политика за доброволно уреждане на възникнали спорни ситуации:

Нашата политика е доброволно да уреждаме всички възникнали спорни ситуации във връзка с обработването на Ваши лични данни и за това ще приветстваме, ако първо да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните, преди да подадете директно жалба до надзорния орган.