Основна дарителска сметка:

IBAN: BG71IABG81235000113501

BIC: IABGBGSF

"Интернешънъл Асет Банк" АД

 Дарителска сметка за "Преустройство и разширение на клиника по медицинска онкология (химеотерапия)"

IBAN: BG44IABG81235000113502

BIC: IABGBGSF

"Интернешънъл Асет Банк" АД

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top