Ц  Е  Н  О  Р  А  З  П  И  С       
   НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТИ и ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИСКАНИ УСЛУГИ,    
   свързани с оказването на медицинска помощ, които се заплащат по цени, определени от  "СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ" - ЕАД при спазване изискванията на наредбата    
20.12.2019г      
Утвърждавам,    
Изпълнителен директор:    
Д-р Стефан Константинов    
Код  МЕДИЦИНСКА УСЛУГА Цена на медицинската услуга  
1. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ    
1. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ    
02.1.1.01 Поставяне на лекарства във влагалището 10  
02.1.1.02 Поставяне на влагалищна тампонада 20  
02.1.1.03 Сваляне на влагалищна тампонада 15  
02.1.1.04 Поставяне на вътрематочни противозачатъчни средства или вагинален песар 30  
02.1.1.05 Отстраняване на вътрематочни противозачатъчни средства или вагинален песар 20  
02.1.1.06 Вземане на материал за микробиологично изследване 10  
02.1.1.07 Вземане на материал за цитологично изследване 10  
02.1.1.08 Абразио на цервикален канал 70  
02.1.1.09 Полипектомия  70  
02.1.1.10 Полипектомия и абразио на цервикален канал 130  
02.1.1.11 Вземане на материал за хистологично изследване (биопсия) от маточна шийка, влагалище и вулва 50  
02.1.1.12 Колпоскопия 30  
02.1.1.13 Колпоскопия с прицелна биопсия 70  
02.1.1.14 Деструктивно лечение на доброкачествено изменение на маточната шийка, без химична каутеризация 40  
02.1.1.15 Деструктивно лечение на доброкачествени заболявания на вулвата и влагалището без химична каутеризация 30  
02.1.1.16 Аспирационна ендометриална биопсия 40  
02.1.1.17 Хистероскопия 100  
02.1.1.18 Профилактичен пакет (маточна шийка) - гинекологичен преглед, колпоскопия и вземане на материал за цитологично изследване 70  
02.1.1.19 Профилактичен пакет (яйчник) - гинекологичен преглед и абдоминална или трансвагинална ехография на малък таз 70  
02.1.1.20 Абдоминална или трансвагинална ехография на малък таз  40  
02.1.1.21 Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, вулва и влагалище (химическа каутеризация) 25  
02.1.2.01 Сепарирано пробно абразио 300  
02.1.2.02 Нерадикално отстраняване на матката 1000  
02.1.2.03 Радикално отстраняване на женски полови органи 1600  
02.1.2.04 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 1100  
02.1.2.05 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи 800  
02.1.2.06 Инцизия на лимфоцеле 300  
       
02.1.2.07 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената 1000  
02.1.2.08 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 400  
02.1.2.09 Корекция на проходимостта и възстановяване на анатомия при жената 700  
02.1.2.10 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация 3000  
02.1.2.11 Отстраняване на туморен рецидив чрез коремен достъп след радикално или нерадикално отстраняване на женските полови органи  2500  
02.1.2.12 Лапароскопия, лапароскопска миомектомия или аднексектомия 750  
02.1.2.13 Хистероскопия с хистеро-резекзия 600  
02.1.2.14 Ексцизия на вулва или влагалище 200  
02.1.2.15 Бримкова конизация (LEEP/LETZ ) 300  
02.1.2.16 Парацентеза и вземане на материал за цитологично изследване от коремна кухина  130  
02.1.2.17 Конизация на маточната шийка 300  
2. НЕВРОЛОГИЯ   
02.2.1.01 Обучение на болни с неврологични заболявания 25  
02.2.1.02 Паравертебрална блокада 40  
3. ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ  
02.3.1.01 Гастродуоденално сондиране 20  
02.3.1.02 Отстраняване на чуждо тяло от ректум - без ексцизия 50  
02.3.1.03 Промивка на гастростома и ентеростома 30  
02.3.1.04 Мануално изследване на ректум 30  
02.3.1.05 Ректална тампонада 30  
02.3.1.06 Ректороманоскопия 50  
02.3.1.07 Езофагогастродуоденоскопия 70  
02.3.1.08 Фибросигмоидоскопия 70  
02.3.1.09 Фиброколоноскопия (цялостна) 130  
02.3.1.10 Колоилеоскопия 150  
02.3.1.11 Ендоскопска полипектомия -допълнително 60  
02.3.1.12 Ендоскопска полипектомия на части, при големи полипи 100  
02.3.1.13 Ендоскопска полипектомия с налагане на ендолуп 100  
02.3.1.14 Налягане на ендоклипс за хемостаза 40  
02.3.1.15 Уреален тест за Хеликобактер пилори 20  
02.3.1.16 Доплер ехографско изследване на порталната система 50  
02.3.1.17 Вземане на материал за биопсия при ендоскопия - за един брой 20  
02.3.1.18 Трансендоскопско инстилиране на лечебна субстанция за 1 бр. 60  
02.3.2.01 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт 1220  
       
02.3.2.02 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност 760  
02.3.2.03 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт 1250  
02.3.2.04 Болест на Кроун и улцерозен колит 1200  
02.3.2.05 Заболявания на тънкото и дебелото черво 1200  
02.3.2.06 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт 500  
02.3.2.07 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХВС), панкреас и перитонеум 1400  
02.3.2.08 Заболявания на хепатобилиардната система, панкреаса и перитонеума 1010  
02.3.2.09 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) 2000  
02.3.2.10 Хронични вирусни хепатити 800  
02.3.2.11 Хронични чернодробни заболявания 800  
4.  КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ  
02.4.1.01 Ексцизия на единични кожни и подкожни образувания 180  
02.4.1.02 Абразио или кюретаж на нокът, нокътно легло, нокътна гънка без ексцизия 60  
02.4.1.03 Ензимна или инструментална некректомия при кожни рани, инфекции, изгаряния - без ексцизии 80  
02.4.1.04 Електрохимиотерапия 250  
02.4.1.05 Каутеризация на единични кожни лезии (до 3 броя) 80  
02.4.1.06 Каутеризация на множествени кожни лезии 150  
02.4.1.07 Кюретиране на кожни лезии (еднократно) 24  
02.4.1.08 Химическа деструкция на единични кожни образувания (до 3 броя) 36  
02.4.1.09 Химическа деструкция на множествени кожни образувания 60  
02.4.1.10 Лазерно лечение на кожни образувания 60  
02.4.1.11 Дерматоскопия на единични кожни образувания (до 3 броя) 50  
02.4.1.12 Дерматоскопия на множествени кожни образувания 100  
02.4.1.13 Вземане на биопсичен материал от кожа и подкожие 50  
02.4.2.01 Лечение на тежко протичащи булозни дерматози 1580  
02.4.2.02 Тежко протичащи бактериални инфекции на кожата 820  
02.4.2.03 Тежко протичащи форми на псориазис — обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен 840  
02.4.2.04 Еритродермии 710  
02.4.2.05 Лечение на кожни прояви при съединително-тьканни заболявания и васкулити 940  
02.4.2.06 Оперативни интервенции в областта на кожата с малък обем 540  
5. МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ  
02.5.1.01 Парентерална химиотерапия (инфузия на цитостатици за един час) 60  
02.5.2.01 Работа с канюла за венозно или артериално приложение 150  
02.5.2.02 Краткосрочна инфузия на цитостатици 200  
02.5.2.03 Инфузия на цитостатици с престой до 12 часа 400  
02.5.2.04 Инфузия на цитостатици с престой до 24 часа 600  
02.5.2.05 Инфузия на цитостатици с престой до 48 часа 1000  
       
6. ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ  
02.6.1.01 Функционално изследване на дишането 20  
02.6.1.02 Добавка за изследване с бронходилататор 15  
02.6.1.03 Кръвно-газов анализ с интерпретация на резултата 50  
02.6.1.04 Фибробронхоскопия (ФБС) 500  
02.6.1.05 Фибробронхоскопия с обща анестезия (неинтубационна)  620  
02.6.1.06 Фибробронхоскопия с обща анестезия (интубационна) 750  
02.6.1.07 Една биопсия при ФБС (четка, катетър, БАЛ, щипкова) 15  
02.6.1.08 Трансбронхиална белодробна биопсия, трансбронхиална иглена биопсия при ФБС 50  
02.6.1.09 Функционално изследване на дишането + SpO2 25  
02.6.1.10 ФБС с ендобронхиален лаваж и инсталация на лекарствено вещество 600  
02.6.1.11 Дифузионен капацитет DLSO 110  
02.6.2.01 Терапевтични бронхоскопски процедури при заболявания на бронхобелодробната система 1200  
02.6.2.02 Отстраняване на чужди тела в дихателните пътища  800  
7. УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ                                                        
02.7.1.01 Локално лечение при епистаксис 30  
02.7.1.02 Отстраняване на назална тампонада 30  
02.7.1.03 Отстраняване на чуждо тяло от носа 30  
02.7.1.04 Промивка на външен слухов канал 20  
02.7.1.05 Шев при разкъсвания на външно ухо 30  
02.7.1.06 Инцизии при възпалителни процеси и абсцеси 30  
02.7.1.07 Парацентеза на тъпанчевата мембрана 30  
02.7.1.08 Смяна на трахеостомна канюла 20  
02.7.1.09 Вземане на биопсичен материал от външно ухо, нос, фаринкс и др 30  
02.7.1.10 Вземане на биопсичен материал от ларинкс 50  
02.7.1.11 Предна тампонада на носа 40  
02.7.1.12 Задна тампонада на носа 70  
02.7.1.13 Отстраняване на чуждо тяло от външен слухов проход 20  
02.7.1.14 Изследване на вестибуларна симптоматика, чрез тестване 10  
02.7.2.01 Консервативно лечение на световъртеж и разстройства в равновесието 500  
02.7.2.02 Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците 420  
02.7.2.03 Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шия и шийни метастази 3000  
02.7.2.04 Оперативно лечение на нарушено носно дишане 400  
02.7.2.05 Оперативно лечение на нарушено носно дишане с обща анестезия 500  
02.7.2.06 Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини 2000  
02.7.2.07 Трахеостомия 300  
02.7.2.08 Екстирпация на латерална шийна киста, фистула 1000  
02.7.2.09 Екстирпация на срединна шийна киста, фистула, вкл.резекция на хиодната кост 2000  
02.7.2.10 Едностранна субтотална резекция на струма 350  
02.7.2.11 Двустранна субтотална резекция на струма 650  
       
02.7.2.12 Тотална тиреоидектомия без лимфна дисекция 1000  
02.7.2.13 Тотална тиреоидектомия с лимфна дисекция 3000  
02.7.2.14 Биопсия на лимфен възел чрез хирургична интервенция 300  
02.7.2.15 Екстирпация на пакет шийни лимфни възли, екстирпация на подчелюстна слюнчена жлеза 1000  
02.7.2.16 Поларна резекция на паротидната жлеза 2500  
02.7.2.17 Едностранна тотална шийна лимфна дисекция 2000  
02.7.2.18 Речева рехабилитация след ларингектомия 500  
02.7.2.19 Отстраняване на чужди тела в дихателните пътища и хранопровода 400  
02.7.2.20 Биопсия на шиен лимфен възел 300  
02.7.2.21 Оперативно лечение на паротидни тумори 3000  
02.7.2.22 Ексцизия на кожни лезии 350  
8. УРОЛОГИЯ  
02.8.1.01 Смяна на нефростома 250  
02.8.1.02 Инсталация на медикаменти в пикочен мехур 40  
02.8.1.03 Вземане на простатен секрет и диагностично туширане 40  
02.8.1.04 Смяна на цистостомна тръба 100  
02.8.1.05 Промивка на цистостома 30  
02.8.1.06 Промивка на нефростома и пиелостома 30  
02.8.1.07 Смяна на уретеростома 100  
02.8.1.08 Дилатация на препуциума 80  
02.8.1.09 Шев при повърхностни разкъсвания в областта на гениталиите 150  
02.8.1.10 Поставяне на медицинско изделие за дрениране на пикочен мехур  30  
02.8.1.11 Отстраняване на чуждо тяло от областта на мъжки гениталии без инцизия 100  
02.8.1.12 Екоцизионна обработка на рана до ниво кожа и подкожие 120  
02.8.1.13 Отстраняване на чуждо тяло от уретра без инцизия 150  
02.8.1.14 Репониране на парафимоза 120  
02.8.1.15 Френулумтомия и дорзумцизия 150  
02.8.1.16 Циркумцизия 200  
02.8.1.17 Дилатация на уретра 120  
02.8.1.18 Въвеждане, промиване и смяна на уретрален катетър 60  
02.8.1.19 Уретроцистоскопия (диагностична) 120  
02.8.1.20 Уретроцистоскопия с биопсия 150  
02.8.1.21 Пункция и аспирация на хидроцеле 120  
02.8.1.22 Вземане на биопсичен материал от пенис 60  
02.8.1.23 Вземане на биопсичен материал от простата 200  
02.8.1.24 Вземане на биопсичен материал от бъбреци 200  
02.8.1.25 Уретротомия при стриктура 450  
02.8.1.26 Урофлуометрия 25  
02.8.1.27 Дрениране на пикочен мехур с цистофикс 60  
02.8.1.28 Отлепване на препуциум при фимоза 100  
       
02.8.1.29 ПАКЕТ УСЛУГИ № 1 - Диагностичен пакет "Аденом на простатата". Включва следните изследвания: простатен специфичен антиген /PSA/ - тотален ; тотален плюс свободен PSA; международен симптоматичен индекс /готов въпросник/; урофлоуметрия; ехографско определяне на остатъчна урина; преглед от специалист уролог с ректално туширане. 110  
02.8.1.30 ПАКЕТ УСЛУГИ № 2 - Ранна диагностика на рака на простатата. В услугата се включени: простатен специфичен антиген (PSA ); преглед от специалист уролог с ректално туширане.  60  
02.8.1.31 ПАКЕТ УСЛУГИ № 3 - Профилактика тумори на тестиса. Услугата включва:  100  
физикален преглед, туморни маркери, ехографско изследване.  
02.8.2.01 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадий Т1-3, N0-2; M 0-1 1000  
02.8.2.02 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур 6000  
02.8.2.03 Трансуретрална простатектомия 1500  
02.8.2.04 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия усложнения, с изключение на ендоскопски методи 1600  
02.8.2.05 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 500  
02.8.2.06 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 1000  
02.8.2.07 Оперативни процедури върху мъжка полова система 700  
02.8.2.08 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с много голям обем и сложност 3000  
02.8.2.09 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 3000  
02.8.2.10 Оперативни процедури при инконтиненция на урината 900  
02.8.2.11 Реконструктивни операции в урологията 900  
02.8.2.12 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 650  
02.8.2.13 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 500  
02.8.2.14 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 1500  
02.8.2.15 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 1500  
02.8.2.16 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия 4000  
02.8.2.17 Радикална простатектомия 3000  
02.8.2.18 Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи 600  
02.8.2.19 Лазерна хирургия при ДПХ и тумори на пикочен мехур (вкл. лечение, престой до 4 дни и ВИП пакет ) 3900  
02.8.2.20 ВИП пакет лазерна хирургия при доброкачествена простатна хиперплазия и тумори на пикочния мехур (вкл. необходимите скъпоструващи медицински изелия за провеждане на лечението,  които НЗОК не заплаща, избор на лекуващ лекар и оперативен екип, самостоятелна стая, индивидуален сестрински пост) 3288  
02.8.2.21 Лазерна литотрипсия на конкременти в пикочния мехур (вкл. ВИП пакет ) 3288  
02.8.2.22 Комплект консумативи за лазерна хирургия на простата и пикочните пътища  2380  
02.8.2.23 Лазерна циркумцизия (с включени  необходимите медицински изделия) 900  
9. ХИРУРГИЯ   
02.9.1.01 Шев на меки тъкани 40  
02.9.1.02 Имобилизация или деимобилизация 10  
02.9.1.03 Поставяне на шийна яка 20  
02.9.1.04 Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж 20  
02.9.1.05 Диагностика и обработка на фистули 20  
02.9.1.06 Диагностична пункция при повърхностни кисти и абсцеси 20  
02.9.1.07 Промивка на гастростома и ентеростома 30  
02.9.1.08 Мануална репозиция при ректален пролапс 25  
       
02.9.1.09 Дилатация на ануса 30  
02.9.1.10 Репозиция на хемороиди и други индицирани състояния 20  
02.9.1.11 Инцизия на подкожен панарициум или паронихия  20  
02.9.1.12 Ексцизия при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба 25  
02.9.1.13 Очистителна и лечебна клизма 15  
02.9.1.14 Отстраняване на чуждо тяло от подкожна тъкан 25  
02.9.1.15 Вторичен шев на гранулираща рана 20  
02.9.2.01 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години 3500  
02.9.2.02 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години 2000  
02.9.2.03 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност 3200  
02.9.2.04 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години 1500  
02.9.2.05 Оперативни процедури върху апендикс 500  
02.9.2.06 Хирургични интервенции за затваряне на стома 950  
02.9.2.07 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 900  
02.9.2.08 Оперативни процедури при хернии 1100  
02.9.2.09 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 1200  
02.9.2.10 Конвенционална холецистектомия 1300  
02.9.2.11 Лапароскопска холецистектомия 1400  
02.9.2.12 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 1900  
02.9.2.13 Оперативни процедури върху черен дроб 3200  
02.9.2.14 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1300  
02.9.2.15 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност 5200  
02.9.2.16 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност 2000  
02.9.2.17 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 618  
02.9.2.18 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово реконструктивни операции 1000  
02.9.2.19 Оперативно лечение при остър перитонит 2500  
02.9.2.20 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1900  
02.9.2.21 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 780  
02.9.2.22 Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани — хирургично лечение 420  
02.9.2.23 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност 1000  
02.9.2.24 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност 950  
02.9.2.25 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания 1800  
02.9.2.26 Хирургично лечение на ануса и перианалното пространство 900  
02.9.2.27 Оперативно лечение на хемороиди 400  
02.9.2.28 Поставяне на постоянен катетър за венозна системна химиотерапия 800  
02.9.2.29 Премахване на поставен порт-а-кат 300  
02.9.2.30 Поставяне на порт-а-кат за интраартериална химиотерапия на черен дроб 1500  
10. ГРЪДНА ХИРУРГИЯ   
       
02.10.1.01 Инцизия на меки тъкани и на млечна жлеза 60  
02.10.1.02 Вземане на биопсичен материал от гърда-тънкоиглена аспирационна биопсия 35  
02.10.1.03 Вземане на биопсичен материал от лимфен възел -тьнкоиглена аспирационна биопсия 40  
02.10.2.01 VATS 2500  
02.10.2.02 Поставяне на плеврален дренаж 1500  
02.10.2.03 Лазерна реканализация на ендобронхиални и ендотрахеални тумори 800  
02.10.2.04 Медиастиноскопия с биопсия на лимфен възел 2500  
02.10.2.05 Експлоративна торакотомия 2000  
02.10.2.06 Резекция на гръдна стена 2500  
02.10.2.07 Атипична белодробна резекция 1300  
02.10.2.08 Сегментарна белодробна резекция 1500  
02.10.2.09 Лобектомия и сегментарна белодробна резекция 2500  
02.10.2.10 Лобектомия 2500  
02.10.2.11 Разширена лобектомия 2500  
02.10.2.12 Билобектомия 2500  
02.10.2.13 Лобектомия и резекция на гръдна стена 2800  
02.10.2.14 Пулмонектомия 3200  
02.10.2.15 Разширена пулмонектомия 3800  
02.10.2.16 Екстирпация на медиастинален тумор 2300  
02.10.2.17 Разширена екстирпация на медиастинален тумор 2800  
02.10.2.18 Кистектомия 1500  
02.10.2.19 Плевректомия с декортикация 2500  
02.10.2.20 Плевректомия с декортикация и белодробна резекция 3000  
02.10.2.21 Премахване на доброкачествен тумор на млечната жлеза 500  
02.10.2.22 Серторална резекция на млечната жлеза 600  
02.10.2.23 Семпла мастектомия 1000  
02.10.2.24 Ампутация на млечна жлеза по Пейти с лимфна дисекция 2200  
02.10.2.25 Ампутация на млечна жлеза по Халстед с лимфна дисекция 2500  
02.10.2.26 Квадрантектомия с аксиларна дисекция 2000  
02.10.2.27 Аксиларна дисекция 1200  
02.10.2.28 Електроексцизия на рецидив без пластика 700  
02.10.2.29 Електроексцизия на рецидив с пластика 1000  
02.10.2.30 Реконструктивни операции на женската гърда по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори и вродени заболявания 2000  
02.10.2.31 Биопсия на аксиларен лимфен възел 350  
       
02.10.2.32 Биопсия на суперклавикуларен лимфен възел 600  
02.10.2.33 Биопсия с режеща игла за хистология и имунохистохимично изследване 200  
02.10.2.34 Оперативно лечение на болести на бяд дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания 2000  
11. КАРДИОЛОГИЯ    
02.11.1.01 ЕКГ стандартни 12 отвеждания 20  
02.11.1.02 ЕКГ - работна проба (велоергометрия) 50  
02.11.1.03 Продължителен ЕКГ запис-Холтер 60  
02.11.1.04 Холтер RR 60  
02.11.1.05 Ехокардиография 60  
12. АЛЕРГОЛОГИЯ     
02.12.1.01 Епикутанен тест - за всяка проба 3  
13. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ    
02.13.1.01 Кръвно-газов анализ (вземане на артериална кръв, изследване и интерпретация на резултата) 50  
02.13.1.02 Преданестезиологична консултация (преглед и интерпретация на резултати от изследвания) 50  
02.13.1.03 Консултация на пациент с онкологична болка (преглед и интерпретация на резултати от изследвания) 50  
02.13.1.04 Венозна анестезия 120  
02.13.1.05 Регионална анестезия 200  
02.13.1.06 Обща неинтубационна анестезия 120  
02.13.1.07 Обща интубационна анестезия 300  
02.13.1.08 Асистирана или контролирана изкуствена белодробна вентилация - на час 30  
02.13.1.09 Провеждане на заместителна бъбречна терапия - на час 30  
02.13.1.10 Интензивно медицинско наблюдение и лечение на пациент в специализирано отделение, в т.ч. визитации, консултации, апаратни изследвания, функционални проби, мониториране с регистрация на данните - на час 40  
02.13.1.11 Избор на лекар - анестезиолог 100  
14. ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ     
1. ПОВЪРХНОСТНА РЕНТГЕНОВА ТЕРАПИЯ ДО 100 KV    
02.14.1.01 Планиране на повърхностна рентгенова терапия до 100 KV 100  
02.14.1.02 Лечебен сеанс на повърхностна рентгенова терапия до 100 KV 50  
2. ОРТОВОЛТНА РЕНТГЕНОВА ТЕРАПИЯ ОТ 100 ДО 250 KV    
02.14.2.01 Планиране на ортоволтна рентгенова терапия от 100 KV до 250 KV на единичен лъчев сноп с рентгенов симулатор 150  
02.14.2.02 Планиране на ортоволтна рентгенова терапия от 100 KV до 250 KV на два или повече лъчеви снопа с рентгенов симулатор 200  
02.14.2.03 Лечебен сеанс с единичен лъчев сноп на ортоволтна рентгенова терапия от 100 KV до 250 KV 150  
02.14.2.04 Лечебен сеанс с повече от един лъчев сноп на ортоволтна рентгенова терапия от 100 KV до 250 KV, допълнително за всеки лъчев сноп 50  
3. ТЕЛЕГАМАТЕРАПЕВТИЧНА УРЕДБА    
02.14.3.01 Клинико-биологично планиране 80  
02.14.3.02 Анатомо-топографско планиране със симулатор 150  
02.14.3.03 Анатомо-топографско планиране с КТ за една област 150  
02.14.3.04 Анатомо-топографско планиране с КТ за две и повече области 300  
       
02.14.3.05 Определяне на мишенните обеми и критичните органи с КТ 250  
02.14.3.06 Определяне на мишенните обеми и критичните органи с КТ и МРТ или  350  
ПЕТ/КТ или СПЕКТ/КТ  
02.14.3.07 Дозиметрично планиране - много сложно (три или повече плана) 500  
02.14.3.08 Дозиметрично планиране - сложно (два плана) 350  
02.14.3.09 Дозиметрично планиране - обикновенно (в един план) 200  
02.14.3.10 Симулационни скопии 136  
02.14.3.11 Имобилизационни устройства или мулаж 120  
02.14.3.12 Изготвяне на защитен екран 100  
02.14.3.13 Лечебен сеанс с един изоцентьр - телегаматерапевтична уредба 100  
02.14.3.14 Лечебен сеанс с два изоцентъра - телегаматерапевтична уредба 150  
02.14.3.15 Лечебен сеанс с три и повече изоцентъра - телегаматерапевтична уредба 200  
02.14.3.16 Дозиметрия "in vivo" 60  
4. ЛИНЕЕН УСКОРИТЕЛ  
02.14.4.01 Клинико-биологично планиране 80  
02.14.4.02 Анатомо-топографско планиране със симулатор 150  
02.14.4.03 Анатомо-топографско планиране с КТ за една област 150  
02.14.4.04 Анатомо-топографско планиране с КТ за две и повече области 300  
02.14.4.05 Анатомо-топографско планиране с КТ за IMRT 200  
02.14.4.06 Определяне на мишенните обеми и критичните органи 250  
02.14.4.07 Определяне на мишенните обеми и критичните органи за IMRT 500  
02.14.4.08 Дозиметрично планиране за IMRT 800  
02.14.4.09 Дозимегрично планиране - много сложно (три и повече плана) 500  
02.14.4.10 Дозиметрично планиране - сложно (два плана) 350  
02.14.4.11 Дозиметрично планиране - обикновенно (в един план) 200  
02.14.4.12 Симулационни скопии 136  
02.14.4.13 Верификация на дозиметричния план за IMRT 500  
02.14.4.14 Имобилизационни устройства или мулаж 120  
02.14.4.15 Изготвяне на защитен екран 100  
02.14.4.16 Лечебен сеанс с един изоцентър -линеен ускорител 150  
02.14.4.17 Лечебен сеанса два изоцентъра - линеен ускорител 200  
02.14.4.18 Лечебен сеанс с три и повече изоцентъра - линеен ускорител 250  
02.14.4.19 Лечебен сеанс със сегментирани полета - за IMRT 300  
02.14.4.20 Дозиметрия "in vivo" 60  
02.14.4.21 Копие на лъчетерапевтичен план на електронен носител 20  
5. ИНТРАКАВИТАРНА БРАХИТЕРАПИЯ  
02.14.5.01 Клинико-биологично планиране 80  
02.14.5.02 Анестезия обща - неинтубационна 120  
02.14.5.03 Поставяне на апликатор на сеанс - интракавитарна брахитерапия 300  
02.14.5.04 Анатомо-топографско планиране на брахитерапия с имобилизационно устройство 550  
02.14.5.05 Дозиметрично планиране 450  
02.14.5.06 Лечебен сеанс на брой 429  
       
6. ИНТРАВАГИНАЛНА БРАХИТЕРАПИЯ    
02.14.6.01 Клинико-биологично планиране 80  
02.14.6.02 Анестезия обща - неинтубационна 120  
02.14.6.03 Поставяне на апликатор на сеанс - интравагинална брахитерапия 100  
02.14.6.04 Анатомо-топографско планиране на брахитерапия с имобилизационно устройство 550  
02.14.6.05 Дозиметрично планиране  450  
02.14.6.06 Лечебен сеанс - до 2 броя 429  
02.14.6.07 Лечебен сеанс - над 2 броя 100  
7. ИНТЕРСТИЦИАЛНА БРАХИТЕРАПИЯ - ЕДНА ФРАКЦИЯ    
02.14.7.01 Клинико-биологично планиране 80  
02.14.7.02 Анестезия обща - интубационна 300  
02.14.7.03 Анестезия обща - регионална 200  
02.14.7.04 Интерстициална апликация 1200  
02.14.7.05 Анатомо-топографско планиране на брахитерапия с имобилизационно устройство -една фракция 650  
02.14.7.06 Дозиметрично планиране - една фракция 600  
02.14.7.07 Лечебен сеанс 429  
8. МЕТАБОЛИТНА ТЕРАПИЯ    
02.14.8.01 Планиране и провеждане на метаболитна брахитерапия с J-131 (влиза стойността на препарата) 600  
02.14.8.02 Разпределяне, дозиране и даване на лечебна доза J-131 200  
02.14.8.03 Прoвеждане на метаболитна терапия с J-131 - престой на ден 120  
02.14.8.04 Планиране и провеждане на метаболитна брахитерапия с Sr 89 (влиза стойността на препарата) 3000  
02.14.8.05 За Диагностични цели - даване на 131 J до 10 mCi 30  
9. КОНТАКТНА БЕТА-ТЕРАПИЯ    
02.14.9.01 Планиране и провеждане на контактна бета-терапия с апликатор  40  
Стронций-90 на сеанс  
10. РАДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ    
02.14.10.0 Кратка инфузия ХТ едновременно с провеждане на лъчелечение 50  
1  
02.14.10.0 Инфузия - антибиотична, дехидратация, хранителна и други 15  
2  
2. ОСНОВНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ    
1.яну Първична консултация, преглед и интерпретация на резултати от изследвания от хабилитиран специалист - професор/ст.н.с. I степен 100  
1.фев Първична консултация, преглед и интерпретация на резултати от изследвания от хабилитиран специалист - доцент/ст.н.с. II степен и началник клиника и отделения  80  
1.мар Първична консултация, преглед и интерпретация на резултати от изследвания от нехабилитиран специалист 60  
1.апр Вторична консултация, преглед и интерпретация на резултати от изследвания от хабилитиран специалист - професор/ст.н.с. I степен 50  
1.май Вторична консултация, преглед и интерпретация на резултати от изследвания от хабилитиран специалист - доцент/ст.н.с. II степен и началник клиника и отделения  40  
1.юни Вторична консултация, преглед и интерпретация на резултати от изследвания от нехабилитиран специалист 30  
1.юли Издаване на дубликат на медицински документ 20  
1.авг Регистрация на болен и издаване на ЛАК 4  
       
1.сеп Осигуряване на продължителен венозен достъп /венозна канюла/ 20  
1.окт Венозна инфузия или инсталиране на медикаменти през катетър /дренаж 30  
1.ное Превръзки - малка  8  
1.дек Превръзки - средна 10  
яну.13 Превръзки - голяма, компресивна, с дренаж 12  
яну.14 Отстраняване на хирургичен шевен материал 15  
яну.15 Апликация на БЦЖ ваксина - подкожна апликация 20  
яну.16 Мускулна или подкожна апликация 15  
яну.17 Стая със санитарен възел с едно легло - на ден 65  
яну.18 Стая със санитарен възел с две легла - на ден за едно легло 55  
яну.19 Стая без санитарен възел с две легла - на ден за едно легло 40  
яну.20 Стая без санитарен възел с четири легла - на ден за едно легло 36  
яну.21 Индивидуален сестрински пост - дневно дежурство 50  
яну.22 Индивидуален сестрински пост - нощно дежурство 70  
яну.23 Тарифа за придружител (храноден + престой) - на ден 60  
яну.24 VIP Стая - собствен санитарен възел, интернет и TV - на ден 75  
яну.25 Поставяне на ЦВК по Seldinger 150  
яну.26 Парацентеза 150  
яну.27 Плеврална пункция 100  
яну.28 Поставяне на ЦВК с подкожно имплантиране - "port a cath" "Hickmann" 250  
яну.29 ВИП меню, съобразено със специфичните потребности и желания на пациента 60  
яну.30 Леглоден - медицинско наблюдение и лечение на пациент в стандартна стая в отделение, в т.ч. визитации и консултации 345  
яну.31 Пакет еднократна допълнителна услуга- индивидуално почасово медицинско наблюдение; допълнителна лекарска консултация от специалист по желание и избор от пациента  в стая с подобрени битови  75  
яну.32 Манипулация по прилагане на хормонални препарати 80  
3. МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ   
1. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ  
3.1.2001 Вземане на кръв: периферна, венозна 5  
3.1.2002 Обработка на биологичен материал - не се включва урина 4  
3.1.2003 Кръвна картина - само един от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, МСУ, МСН, МСНС 4  
3.1.2004 Кръвна картина - поне осем показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, МСV, МСН, МСНС и др. - автоматично 10  
3.1.2005 Кръвна картина - автоматично с диференциално броене 10  
3.1.2006 Диференциално броене на левкоцити в кръв - визуално микроскопско 10  
3.1.2007 Морфология на еритроцити в кръв - визуално микроскопско изследване 10  
3.1.2008 Скорост на утаяване на еритроцитите 10  
3.1.2009 Протромбиново време 4  
       
3.1.2010 Активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ) 5  
3.1.2011 Фибриноген 5  
3.1.2012 Урина: химично изследване със сухи тестове, комплексно 10 изследвания 10  
3.1.2013 Седимент - ориентировъчно изследване 2  
3.1.2014 Седимент - количествено изследване 4  
3.1.2015 Глюкоза 5  
3.1.2016 Креатинин 5  
3.1.2017 Урея 5  
3.1.2018 Билирубин - общ 5  
3.1.2019 Билирубин - директен 5  
3.1.2020 Общ белтък 5  
3.1.2021 Албумин 5  
3.1.2022 Холестерол 5  
3.1.2023 HDL-холестерол 10  
3.1.2024 LDL-холестерол 10  
3.1.2025 Триглицериди 5  
3.1.2026 Гликиран хемоглобин 10  
3.1.2027 Пикочна киселина 5  
3.1.2028 ЛДX 5  
3.1.2029 ГГТ 5  
3.1.1930 АЛAТ 5  
3.1.1931 АСАТ 5  
3.1.1932 Креатинкиназа (КК) 5  
3.1.1933 Алфа-фетопротеин 15  
3.1.1934 Алкална фосфатаза (АФ) 5  
3.1.1935 Алфа-амилаза 5  
3.1.1936 Aмилаза 5  
3.1.1937 PANCREATIC AMYLASE 10  
3.1.1938 Липаза 10  
3.1.1939 Калций 5  
3.1.1940 Фосфати 5  
3.1.1941 Желязо 5  
3.1.1942 ЖСК 5  
3.1.1943 Натрий 15  
3.1.1944 Калий 15  
3.1.1945 MG 5  
       
3.1.1946 COPPER 10  
3.1.1947 Лактат 15  
3.1.1948 FSH 15  
3.1.1949 FT3 15  
3.1.1950 FT4 15  
3.1.1951 ТSH 15  
3.1.1952 CRP 7  
3.1.1953 Кръвно-газов анализ 25  
3.1.1954 Progesteron 15  
3.1.1955 LH 15  
3.1.1956 Prolactin 15  
3.1.1957 Estradiol 15  
3.1.1958 Testosteron 15  
3.1.1959 СА-15-3 15  
3.1.1960 СА-19-9 15  
3.1.1961 СА-125 15  
3.1.1962 Бета-хорионгонадотропин 15  
3.1.1963 SCC (сквамозно-клетъчен антиген) 25  
3.1.1964 СЕА (карцино-ембрионален антиген) 15  
3.1.1965 РSA (простатно специфичен антиген) 15  
3.1.1966 FPSA (свободна фракция на PSA) 15  
3.1.1967 Други туморни маркери - за всеки по 15  
3.1.1968 Определяне на общи имуноглобулини Ig М 10  
3.1.1969 Определяне на общи имуноглобулини Ig G 10  
3.1.1970 Определяне на общи имуноглобулини Ig А 10  
3.1.1971 HE-4 40  
3.1.1972 CYFRA 21-1 35  
3.1.1973 Pro-GRP 45  
3.1.1974 Anti-HBs 20  
3.1.1975 Anti-HBc 20  
3.1.1976 HB s Ag 20  
3.1.1977 HAV Ab-IgM 20  
3.1.1978 HAV Ab-IgG 20  
3.1.1979 Anti-HCV 20  
3.1.1980 Anti-TG 20  
3.1.1981 Anti-TPO 20  
3.1.1982 Инсулин  25  
3.1.1983 BIO C-peptide 30  
3.1.1984 Хомоцистеин 35  
3.1.1985 Anti CCP 30  
3.1.1986 HIV Ag/Ab 20  
       
3.1.1987 HIV COMBO 20  
3.1.1988 Феритин 25  
3.1.1989 BNP 50  
3.1.1990 MPO 45  
3.1.1991 MYOGLOBIN 25  
3.1.1992 TROPONIN I 25  
3.1.1993 PEPSINOGEN 30  
3.1.1994 IPTH 25  
3.1.1995 METHOTREXATE 25  
3.1.1996 ALP 5  
3.1.1997 CK-MB 10  
3.1.1998 ASO LATEX 10  
3.1.1999 β2 MICROGLOBULIN 30  
03.1.100 CERULOPLASMIN 15  
03.1.101 MICROALBUMIN 10  
03.1.102 RF PLUS 10  
03.1.103 ТАТ антитиреоглобулинови антитела /anti Tg/ 15  
03.1.104 МАТ антимикрозомални антитела /anti TPO/  15  
03.1.105 MAT / TAT - комбинация  25  
2. ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   
3.2.2001 Цитонамазка от храчка 20  
3.2.2002 Седимент от урина 20  
3.2.2003 Секрет от млечна жлеза 20  
3.2.2004 Секрет от външна фистула 20  
3.2.2005 Секрет рана /вкл. оперативна/ 20  
3.2.2006 Лаважна течност от пикочен мехур 20  
3.2.2007 Лаважна течност от уретери 20  
3.2.2008 Лаважна течност от пиелон 20  
3.2.2009 Цитонамазка от женски полови органи 20  
3.2.2010 Цитонамазка от устна кухина 20  
3.2.2011 Цитонамазка от очни лезии 20  
3.2.2012 Материал от кожни лезии 20  
3.2.2013 Синовиална течност 20  
3.2.2014 Консултация на готови цитологични препарати 25  
3.2.2015 Цитологична оценка на намазка от порцио, цервикс и млечна жлеза 20  
3.2.2016 Цитологично изследване на материал получен чрез аспирация или пункция 20  
3.2.2017 Имунохистохимично изследване на препарати за един маркер 100  
3.2.2018 Ин ситу хибридизация за НР\/ 200  
3.2.2019 Имунофлуоресцентна ин ситу хибридизация за 13 НРV 350  
3.2.2020 Цитологична хистохимия до 4 препарата 40  
3.2.2021 Изследване за НЕR 2 66  
       
3.2.2022 Хистологични препарати от лимфен възел 55  
3.2.2023 Хистологични препарати от млечна жлеза 55  
3.2.2024 Хистологични препарати от простата 55  
3.2.2025 Хистологични препарати от щитовидна жлеза 55  
3.2.2026 Хистологични препарати от слюнчена жлеза 55  
3.2.2027 Хистологични препарати от коремен орган 55  
3.2.2028 Хистологични препарати от бял дроб, ларингс, трахея 55  
3.2.2029 Хистологични препарати от медиастинум 55  
3.2.1930 Хистологични препарати от туморни формации в коремната кухина 55  
3.2.1931 Хистологични препарати от полов орган 55  
3.2.1932 Хистологични препарати от устна кухина, фаринкс, хранопровод 55  
3.2.1933 Хисгологични препарати от кожа и кожни лезии 55  
3.2.1934 Хистологични препарати от мускул 55  
3.2.1935 Хистологични препарати от подкожен тумор 55  
3.2.1936 Хистологични препарати от органи на пикочната система 55  
3.2.1937 Хистологични препарати от око и очни лезии 55  
3.2.1938 Хистологични препарати от става 55  
3.2.1939 Хистологични препарати от външно ухо 55  
3.2.1940 Хистологични препарати от нос 55  
3.2.1941 Хистологични препарати от костен мозък 55  
3.2.1942 Обработка, включване и рязане на биопсичен материал от парафинов блок 55  
3.2.1943 Хистологичен препарат с четири среза от готов парафинов блок 20  
3.2.1944 Хистологични препарати и парафинови блокове, предоставяни от архива на клиниката 8  
3.2.1945 Консултация на готови хистологични препарати от друго лечебно заведение 65  
3.2.1946 Имунохистохимично изследване, до 4 теста 160  
3.2.1947 Електронномикроскопско диагностично изследване за една мрежичка 80  
3.2.1948 Изследване на материали по CISH метод 380  
3.2.1949 Съхранение на тялото на починал в хладилна камера, от първия ден след настъпване на смъртта - за едно денонощие 30  
3. ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА  
3.3.2001 Рентгенография на черепа - за една проекция 20  
3.3.2002 Рентгенография на лицеви кости 20  
3.3.2003 Рентгенография на околоносни кухини 20  
3.3.2004 Специални центражи на черепа, за всяка проекция по 15  
3.3.2005 Рентгенография на гръден кош 25  
3.3.2006 Рентгенография на гръден кош, профил 20  
3.3.2007 Рентгеноскопия на бял дроб 25  
3.3.2008 Рентгенография на длан и пръсти 20  
3.3.2009 Рентгенография на стерноклавикуларна става 20  
       
3.3.2010 Рентгенография на сакроилиачна става 20  
3.3.2011 Рентгенография на тазобедрена става 20  
3.3.2012 Рентгенография на бедрена кост 20  
3.3.2013 Рентгенография на двете коленни стави - в лицева проекция 20  
3.3.2014 Рентгенография на колянна става - в странична проекция  15  
3.3.2015 Рентгенография на подбедрица 20  
3.3.2016 Рентгенография на двете глезенни стави - в лицева проекция 20  
3.3.2017 Рентгенография на глезенна става - в странична проекция 15  
3.3.2018 Рентгенография на стъпало и пръсти - за една проекция 20  
3.3.2019 Рентгенография на клавикули 20  
3.3.2020 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 20  
3.3.2021 Рентгенография на скапула 20  
3.3.2022 Рентгенография на раменна става 20  
3.3.2023 Рентгенография на хумерус 20  
3.3.2024 Рентгенография на лакетна става, за една проекция 20  
3.3.2025 Рентгенография на антебрахиум 20  
3.3.2026 Рентгенография на гривнена става 20  
3.3.2027 Допълнителни проекции, за всяка по 15  
3.3.2028 Рентгенография на гръбначния стълб (торакален, лумбален или сакрален)  25  
- фас и профил  
3.3.2029 Рентгенография на гръбначния стълб (шиен) - фас и профил 25  
3.3.1930 Допълнителни проекции на гръбначния стълб - за всяка проекция 10  
3.3.1931 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 25  
3.3.1932 Обзорна рентгенография на абдомен 25  
3.3.1933 Рентгенография на таз  25  
3.3.1934 Перкутанна холангиография или налагане на терапевтичен дренаж, без консумативи 160  
3.3.1935 Рентгеноскопия и профилна/коса графия на сърцето, вкл. с контрастиран хранопровод 30  
3.3.1936 Рентгеново изследване на ларинкс, фаринкс и хипофаринкс - под скопичен контрол с контраст на пациента 40  
3.3.1937 Рентгеноскопия на хранопровода с прицелни рентгенографии - без контрастната материя 50  
3.3.1938 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, дуоденум, сдвоен контраст - без контрастната материя 65  
3.3.1939 Иригография, вкл. с двоен контраст - без контрастната материя 65  
3.3.1940 Венозна урография, без контрастната материя 60  
3.3.1941 Хистеросалпингография (без контраст и упойка) 60  
3.3.1942 Скопично изследване, вкл. фистулография под скопичен контрол 50  
3.3.1943 Компютърна томография на глава - без контрастна материя 100  
3.3.1944 Компютърна томография на шия - без контрастна материя 80  
3.3.1945 Компютърна томография на гръден кош - без контрастна материя 100  
3.3.1946 Компютьрна томография на абдомен - без контрастна материя 100  
3.3.1947 Компютърна томография на малък таз - без контрастна материя 80  
       
3.3.1948 Компютърна томография на абдомен и малък таз, без контрастна материя 180  
3.3.1949 Компютърна томография на гръден кош, абдомен и малък таз, без контрастна материя 250  
3.3.1950 Компютърна томография на глава - с контрастна материя 50 ml 150  
3.3.1951 Компютърна томография на шия - с контрастна материя 50 ml 130  
3.3.1952 Компютърна томография на гръден кош - с контрастна материя 50 ml 150  
3.3.1953 Компютърна томография на абдомен - с контрастна материя 50 ml /три фази/ 180  
3.3.1954 Компютърна томография на малък таз - с контрастна материя 50 ml 130  
3.3.1955 Компютърна томография на абдомен и малък таз - с контрастна материя  240  
50 ml  
3.3.1956 Компютърна томография на абдомен, с контрастна материя 100 ml 220  
3.3.1957 Компютърна томография на абдомен и малък таз, с контрастна материя  280  
100 ml  
3.3.1958 Компютърна томография на гръден кош, абдомен и малък таз, с контрастна материя 100 ml 380  
3.3.1959 Компютърна томография на кости или стави, за едно изследване по 80  
3.3.1960 Избор на рентгенолог, при КТ изследване /добавя се към стойността на изследването 50  
3.3.1961 Компютърна томография на лицев череп - без контраст 100  
3.3.1962 Компютърна томография на лицев череп - с контраст 50 мл 150  
3.3.1963 Компютърна томография на сегмент от гръбначен стълб – 3 нива  120  
3.3.1964 Компютърна томография гръбначен стълб – 1 ниво 40  
3.3.1965 МРТ на главен мозък - нативно 270  
3.3.1966 МРТ на главен мозък - контрастна материя 370  
3.3.1967 МРТ на селарна област - нативно 270  
3.3.1968 МРТ на селарна област - с контрастна материя 370  
3.3.1969 МРТ на главен мозък и шиен гръбнак (изследване за МС) - нативно 350  
3.3.1970 МРТ на главен мозък и шиен гръбнак (изследване за МС) - с контрастна материя 450  
3.3.1971 МРТ на гръбначен стълб - за 1 сегмент или отдел - нативно 250  
3.3.1972 МРТ на гръбначен стълб - за 1 сегмент или отдел - с контрастна материя 350  
3.3.1973 МРТ на гръбначен стълб - за 2 сегмента или отдела - нативно 350  
3.3.1974 МРТ на гръбначен стълб - за 2 сегмента или отдела - с контрастна материя 450  
3.3.1975 МРТ на гръбначен стълб - за 3 сегмента или отдела - нативно 450  
3.3.1976 МРТ на гръбначен стълб - за 3 сегмента или отдела - с контрастна материя 550  
3.3.1977 МРТ на органи и структури в шията - нативно 270  
3.3.1978 МРТ на органи и структури в шията - с контрастна материя 370  
3.3.1979 МРТ на кости и стави на горен крайник - за всяка област - нативно 250  
3.3.1980 МРТ на кости и стави на горен крайник - за всяка област - с контрастна материя 350  
3.3.1981 МРТ на млечни жлези - нативно 270  
3.3.1982 МРТ на млечни жлези - с контрастна материя 370  
3.3.1983 МРТ на абдомен - нативно 270  
3.3.1984 МРТ на абдомен - с контрастна материя 370  
3.3.1985 МРТ на малък таз - нативно 270  
       
3.3.1986 МРТ на малък таз - с контрастна материя 370  
3.3.1987 МРТ на абдомен и малък таз - нативно 400  
3.3.1988 МРТ на абдомен и малък таз - с контрастна материя 500  
3.3.1989 МРТ на тазобедрени стави - нативно 250  
3.3.1990 МРТ на тазобедрени стави - с контрастна материя 350  
3.3.1991 МРТ на кости и стави на долен крайник - за всяка област - нативно 250  
3.3.1992 МРТ на кости и стави на долен крайник - за всяка област - с контрастна материя 350  
3.3.1993 Дигитална мамография на двете млечни жлези - в четири проекции 45  
3.3.1994 Дигитална мамография на двете млечни жлези - в четири проекции и томосинтеза 65  
3.3.1995 Дигитална мамография на една гърда - две проекции 25  
3.3.1996 Дигитална мамографска томосинтеза /след мамография /  30  
3.3.1997 Дуктография (манипулация) доплаща се към мамография 25  
3.3.1998 Разчитане на мамография и рентгенография от ДЛЗ  20  
3.3.1999 Ултразвуков преглед 30  
03.3.100 Разчитане на компютърна томография 50  
03.3.101 Разчитане на магнитни резонансна томография 60  
03.3.102 Избор на рентгенолог и спешно разчитане, по желание до 2 часа от извършването, при рентгеново и УЗ изследване /добавя се към стойността на изследването/ 20  
03.3.103 Терапевтична пункция на млечна жлеза под ехографски контрол 50  
03.3.104 Ехографска диагностика на коремни органи, ретроперитонеум и малък таз 50  
03.3.105 Ехографска диагностика на горната част на абдомена 40  
03.3.106 Ехографска диагностика на органите в малкия таз 35  
03.3.107 Пълен ехографски статус на органите, достъпни за ехографско изследване 80  
03.3.108 Ехографска диагностика на щитовидна жлеза 30  
03.3.109 Ехографска диагностика на млечни жлези 40  
03.3.110 Ехографска диагностика на една млечна жлеза 25  
03.3.111 Ехографска диагностика на тестиси 30  
03.3.112 Ехографска диагностика на лимфни възли за една област 20  
03.3.113 Доплер-ехография на периферни съдове 60  
03.3.114 Абдоминална Доплер-ехография - без контрастната материя 50  
03.3.115 Абдоминална контрастно-усилена ехография с контрастна материя за орган 180  
03.3.116 Ендовагинална ехография 50  
03.3.117 Ендоректална ехография /ТРУС/ 50  
       
03.3.118 Ехография на лезии в гръдната клетка - бял дроб и плевра 40  
03.3.119 Пункция на лезии в гръдна клетка - бял дроб и плевра под УЗ контрол 100  
03.3.120 Извършване на интервенционална манипулация под УЗ контрол 100  
03.3.121 Извършване на интервенционална манипулация под мамографски контрол 100  
03.3.122 Извършване на интервенционална манипулация под КТ контрол 100  
03.3.123 Ендокавитарна трансвагинална или трансректална контрастно-усилена ехография с контрастна материя 200  
03.3.124 Биопсия на черен дроб под ехографски контрол 170  
03.3.125 Пункция на абдоминални колекции (кисти, хематоми, абсцеси и др.) с лечебна цел под ехографски контрол 170  
03.3.126 Налагане на постоянен дренаж на кистозни и възпалителни колекции под ехографски контрол 190  
03.3.127 Ехографска диагностика на слюнчени жлези  30  
03.3.128 Ехография на гърда с еластография 60  
03.3.129 Еластография - метод за доуточняване на лезии в гърдата (доплаща се след УЗ на гърда)  20  
03.3.130 Диагностична ТАБ под УЗ контрол на гърда, щитовидна жлеза, периферни лимфни възли (след диагностичен УЗ преглед) 35  
03.3.131 Биопсия с режеща игла на гърда и др. под УЗ контрол, без стойност на иглата 60  
03.3.132 Филм за образно изследване 35/43 - 1 бр. 17  
03.3.133 Филм за образно изследване 24/30 - 1 бр. 6  
03.3.134 Филм за образно изследване 18/24 - 1 бр. 6  
03.3.135 Консултация на образни изследвания КТ и МРТ от друго лечебно заведение - до две изследвания 50  
03.3.136 Копие на изследване на CD 5  
03.3.137 Копие на изследване на CD и копие на разчитане  10  
03.3.138 Пакет "МАМО СКРИНИНГ-МАМОГРАФИЯ " - абонаментно обслужване на жени, вкючва : 1.Мамография в четири проекции или мамография с томосинтеза на всеки две години, 2.Разчитане от двама рентгенолози, независимо един от друг, 3.Личен код в информационната система,  55  
4.Изпращане на покана за преглед 30 дни преди следващия преглед, /на електронна поща или с SMS / 5.Намаление с 50% на допълнителни прегледи в отделение по „Образна диагностика” при необходимост от проследяване в рамките на двегодишния период.  
03.3.139 Пакет "МАМО СКРИНИНГ-МАМОГРАФИЯ " - абонаментно обслужване на жени,финансиране на мамографиите по НЗОК - доболнична дейност, включва : 1.Мамография в четири проекции или мамография с томосинтеза на всеки две години, 2.Разчитане от двама рентгенолози, независимо един от друг, 3.Личен код в информационната система,  30  
4.Изпращане на покана за преглед 30 дни преди следващия преглед, /на електронна поща или с SMS / 5.Намаление с 50% на допълнителни прегледи в отделение „Образна диагностика „ при необходимост от проследяване в рамките на двегодишния период.  
03.3.140 Пакет "МАМО СКРИНИНГ- УЛТРАЗВУКОВ ПРЕГЛЕД НА ГЪРДИ " - абонаментно обслужване на жени, включва : 1.Ултразвуков преглед на гърди, веднъж годишно с избор на рентгенолог 3.Личен код в информационната система, 4.Изпращане на покана за преглед 30 дни преди следващия преглед, /на електронна поща или с SMS / 5.Намаление с 50% на допълнителни прегледи в отделение „Образна диагностика” при необходимост от проследяване в рамките на двегодишния период. 40  
03.3.141 Мамография – 50% намаление към профилактичен пакет 22,5  
03.3.142 Ултразвуков преглед на гърди - 50% намаление към профилактичен пакет 20  
03.3.143 Диагностична ТАБ под УЗ контрол на гърда - 50% намаление към профилактичен пакет 17,5  
03.3.144 Биопсия с режеща игла на гърда и др. под УЗ контрол, без стойност на иглата - 50% намаление към профилактичен пакет 30  
03.3.145 Еластография - метод за доуточняване на лезии в гърдата /доплаща се след УЗ на гърда/ - 50% намаление към профилактичен пакет 10  
       
03.3.146 Пакет "МАМО-ПРОФИЛАКТИКА " организирани групи, колективи и т.н. 1.     
До 100 бр. - 20% отстъпка . 2. Над 100 бр. - 35% отстъпка  
4. НУКЛЕАРНО - МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ   
Сцинтиграфски методи (цените отбелязани със (*) са само за технологично извършване на изследването - радиофармацевтикът се закупува отделно от пациента)  
3.4.2001 Целотелесна костна сцинтиграфия 240  
3.4.2002 Трифазна костна сцинтиграфия 260  
3.4.2003 Целотелесна костна сцинтиграфия плюс SРЕСТ/СТ на избрана зона 420  
3.4.2004 Сцинтиграфско изследване на щитовидната жлеза с 99м-Тс-пертехнетат  120  
3.4.2005 Целотелесно сканиране със 131-Йод и SРЕСТ/СТ  420  
3.4.2006 Сцинтиграфия -на слюнчени и паращитовидни жлези  SРЕСТ/СТ 420  
3.4.2007 Сцинтиграфия с туморотропен радиофармацевтик плюс SРЕСТ/СТ 460  
3.4.2008 Туморотропна сцинтиграфия с 67-Gа SРЕСТ/СТ 460  
3.4.2009 Целотелесна сцинтиграфия с 131-I-МIBG  SРЕСТ/СТ 420  
3.4.2010 Целотелесна сцинтиграфия 111-Iп-Оstreoscan (рецепторна сцинтиграфия)   420  
SРЕСТ/СТ  
3.4.2011 Лимфосцинтиграфия, включително сентинелни лимфни възли 240  
3.4.2012 Перфузионна сцинтиграфия на миокарда в покой 320  
3.4.2013 Миокардна стрес сцинтиграфия G-SРЕСТ/СТ - Ca score 420  
3.4.2014 Сцинтиграфия на бъбреци 240  
3.4.2015 Белодробна перфузионна сцинтиграфия SРЕСТ/СТ 420  
3.4.2016 Белодробна вентилационна сцинтиграфия SРЕСТ/СТ 420  
3.4.2017 Сцинтиграфия на черен дроб и жлъчни пътища SРЕСТ/СТ 420  
3.4.2018 Радионуклидно функционално изследване на хранопровод и стомах 240  
3.4.2019 Радионуклидно изследване на мъжка полова система SРЕСТ/СТ 420  
3.4.2020 Сцинтиграфия на мозък SРЕСТ/СТ 420  
3.4.2021 Сцинтиграфия на костен мозък - целотелестна 240  
3.4.2022 SРЕСТ/СТ на избрана зона 420  
3.4.2023 Консултация на сцинтиграфски изследвания в деня на изследването 60  
3.4.2024 Копие на нуклеарно- медицинско изследване  на електронен носител -  5  
CD/DVD   
5. МИКРОБИОЛОГИЯ  
3.5.2001 Фeкална маса и ректален секрет 20  
3.5.2002 Урина за урокултура (еднократно) 25  
3.5.2003 Материал от генитална система за бактериална флора, кандиди и трихомони 27  
3.5.2004 Материал от генитална система за един микробен агент 15  
3.5.2005 Ранев материал и гной 27  
3.5.2006 Гърлени и назофарингеални секрети 27  
3.5.2007 Храчка и трахеобронхиален аспират 27  
3.5.2008 Други секрети (ушен, конюнктивален и др.) 27  
3.5.2009 Серологични диагностични тестове (АSТ,RF и RРR) 15  
3.5.2010 Хемокултури - апаратна диагностика (2 аеробни и 2 анаеробни бутилки) 65  
       
3.5.2011 Материал от генитална система за Микоплазма и Уреаплазма  25  
/идентификация и антибиограма /  
  6. ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ    
3.6.2001 Определяне на кръвна група по "кръстосания метод" и Rh - фактор 15  
3.6.2002 Определяне на Rh-фенотип и Кеll-антиген 30  
3.6.2003 Претрансфузионен тест за съвместимост, чрез разширени проби 25  
3.6.2004 Определяне на слаб тип D-антиген за потвърждаване на Rhпринадлежност 25  
3.6.2005 Скрининг за антиеритроцитни антитела 50  
3.6.2006 Кръвопреливане при анемичен синдром 480  
  4. РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР    
  1. ОСНОВНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ    
4.1.2001 Психотерапия 50  
4.1.2002 Първично психологическо консултиране  60  
4.1.2003 Вторично психологическо консултиране 30  
4.1.2004 Психологическо изследване при нарушени познавателни функции  50  
(ориентация, памет, мислене)  
4.1.2005 Психодиагностични методики (изготвяне профил на личността) 60  
4.1.2006 Индивидуална медико-генетична консултация 40  
4.1.2007 Допълнително изследване на първостепенни родственици (оценка на риска) 20  
4.1.2008 Изследване на генетичния риск с генетична консултация (при фамилно обременени лица) 40  
4.1.2009 Оценка на индивидуалния генетичен риск (при необременени със злокачествено заболяване лица) 10  
4.1.2010 Анализ на състава на тялото с апарат in BODI 230 10  
4.1.2011 Социална консултация 30  
4.1.2012 Индивидуално ЛФК 12  
4.1.2013 Лимфопреса 10  
4.1.2014 Изометрична релаксация 10  
4.1.2015 Тренажорна тренировка 8  
4.1.2016 Индивидуално ЛФК с уреди 15  
4.1.2017 Ръчен лимфооточен-дренажен масаж 30  
4.1.2018 Криотерапия 3  
4.1.2019 Дихателна гимнастика 5  
  2. КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ КОМПЛЕКСИ    
4.2.2001 Индивидуално ЛФК и лимфопреса 20  
4.2.2002 Пакет - 10 процедури 180  
4.2.2003 ЛФК с уреди и лимфопреса 22  
4.2.2004 Пакет - 10 процедури 200  
4.2.2005 Индивидуално ЛФК, ЛФК с уреди и лимфопреса 35  
4.2.2006 Пакет - 10 процедури 315  
       
4.2.2007 Тренажорна тренировка и лимфопреса 15  
4.2.2008 Индивидуална ЛФК, ЛФК с уреди, Тренажорна тренировка, лимфопреса и постизометрична релаксация (ПИР) 45  
4.2.2009 Пакет - 10 процедури 400  
3. КОМПЛЕКСНА РЕХАБИЛИТАЦИОННА ПРОГРАМА   
4.3.2008 Ръчен лимфооточен-дренажен масаж (10 процедури)  260  
       
5. ИЗБОР 
НА 
Код наименование Цена за избор на екип Цени за избор на лекар 
5.1.2001 Бронхоскопски процедури  210 140
5.1.2002 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията 450 300
5.1.2003 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт 300 150
5.1.2004 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт 300 150
5.1.2005 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит 300 150
5.1.2006 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво 300 150
5.1.2007 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт 434 289
5.1.2008 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума 450
5.1.2009 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания  450 300
(цироза) 300
5.1.2010 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания 450 300
5.1.2011 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото 600 300
5.1.2012 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести 337 225
5.1.2013 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести 112 75
5.1.2014 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур 600 300
5.1.2015 Трансуретрална простатектомия 700 300
5.1.2016 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения 800 360
5.1.2017 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища 450 300
5.1.2018 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 900 500
5.1.2019 Оперативни процедури върху мъжка полова система 350 250
5.1.2020 Оперативни процедури на долните пикочни пътища 900 500
5.1.2021 Оперативни процедури при инконтиненция на урината 450 300
5.1.2022 Реконструктивни операции в урологията 450 300
5.1.2023 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 337 225
5.1.2024 Оперативни процедури на бъбрека и уретера 900 500
5.1.2025 Перкутанна аспирация на  на бъбрек и легенче 600 500
5.1.2025 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия 900 500
5.1.2026 Радикална простатектомия 900  
5.1.2027 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 350 500
      250
5.1.2028 Нерадикално отстраняване на матката 840 440
5.1.2029 Радикално отстраняване на женски полови органи 900 500
5.1.1930 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 840 440
5.1.1931 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 450 300
5.1.1932 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената 730 400
5.1.1933 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 306 250
5.1.1934  Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 840 440
5.1.1935 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или  900
5.1.1936 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум, при лица над  900 500
18 години 500
5.1.1937 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума  при лица над 18 години 900 500
5.1.1938 Хирургични интервенции за затваряне на стома 900 500
5.1.1939 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 500 300
5.1.1940 Оперативни процедури при хернии 500 300
5.1.1941 Конвенционална холецистектомия 900 500
5.1.1942 Лапароскопска холецистектомия 900 500
5.1.1943 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 855 427
5.1.1944 Оперативни процедури върху черен дроб 900 500
5.1.1945 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох 900 500
5.1.1946 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 900
5.1.1947 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1- 800 500
4 N 0-2 M0-1 500
5.1.1948 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 150 100
5.1.1949 Оперативно лечение при остър перитонит 700 400
5.1.1950 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 700 400
5.1.1951 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 450 300
5.1.1952 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани 700 400
5.1.1953 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания 500 300
5.1.1954 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези 900 500
5.1.1955 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания 700 400
5.1.1956 Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена 900 500
5.1.1957 Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор  900 500
5.1.1958 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания 900 500
5.1.1959 Хирургично лечение в лицево-челюстната област  450  
5.1.1960 Оперативно лечение в лицево-челюстната област  450 300
      300
5.1.1961 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 315 210
5.1.1962 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област 600 300
5.1.1963 Хирургично лечение и отстраняване на лимфни възли от шията 200 100
5.1.1964 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения 350 235
5.1.1965 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ / ЯМР 400 250
5.1.1966 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности 450 300
5.1.1967 Брахитерапия с ниски активности 245 163
5.1.1968 Конвенционална телегаматерапия 450 300
5.1.1969 Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници 660 330
5.1.1970 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия 700 400
5.1.1971 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка 900 500
5.1.1972 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури 900 500
5.1.1973  Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка 900 500
5.1.1974 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания 900 500
5.1.1975 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания * 38 25
5.1.1976 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура 75 50
7 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ   Цена на административната услуга без ДДС
07.01. 1. Администрация  
7.1.2001 Информационно-размножителна услуга, хартия формат А4, едностранно   0,2
7.1.2002 Информационно-размножителна услуга, хартия формат А3, едностранно   0,4
7.1.2003 Издаване на заверено копие на медицински документ, изискано от физическо лице   5,00 лв. на страница, но не по-малко от 20,00 лв. и не повече от 40,00 лв.
7.1.2004 Издаване на заверено копие на медицински документ, изискано от юридическо лице (изкл.органите на МВР; съд и прокуратура)   100
7.1.2005 Зала АУЛА- наем за един работен ден   600
7.1.2006 Зала АУЛА- наем за един час   150
7.1.2007 Учебна зала- наем за един час   120
7.1.2008 Заседателна зала- наем за един час   90
07.02. 2. Национален раков регистър     
7.2.2001 Изготвяне на справки и предоставяне на данни от НРР** на физически и юридически лица на брой записи:    
7.2.2002 до 100 бр.   50
7.2.2003 100 до 500 бр.   250
7.2.2004 500 до 1000 бр.   350
7.2.2005 над 1000 бр.   500
7.2.2006 Изготвяне на справки и предоставяне на данни от НРР**, свързани с възникнало застрахователно събитие за 1 брой случай    10 % от МРЗ
7.2.2007 Изготвяне на справки и анализ на данни от НРР** за 1 брой случай     
       
  Забележка:    
  * Цените на административните услуги са без включен ДДС.   1 % от МРЗ
  **Данни, които не са публична информация    
  *** Цените на неупоменати в Ценоразписа, административни услуги се договарят допълнително    
  **** За служители на ЛЗ, изброените в Ценоразписа административни услуги се предоставят безвъзмездно    

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top