Печат
 Приемно-диагностичен блок
 (поликлиника/амбулатория)
 Клиники и отделения
 (стационар)
  Амбулаторни прегледи и консултации в „УСБАЛ по онкология“ ЕАД.повече    Вътреболнично лечение за лежащо болни. повече
 
 Болнична
 аптека
 
 Административно -
 стопански блок
 Лекарствена информация. повече  Администрация на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД повече