Разположение: етаж приземен

Тел. 028076 – 330 (лекари), 028076 – 234 (м. сестри)

Началник на отделение:

д-р Елена Петкова Петкова-Лунгова, д.м., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Състав на отделението

 • Лекар: д-р Боряна Генова
 • Старша медицинска сестра: Марияна Трайкова Христова

Дейности

Отделението по брахитерапия съществува като самостоятелно звено към Клиниката по лъчелечение повече от 40 години. През тези години дейността се е разрастнала и е достигнала световно ниво по отношение техническо оборудване професионална квалификация за работа със закрити и открити радионуклиди, използвани при лечението на болните.
В Лабораторията по брахитерапия се предлага уникално за България лъчелечение, на апарати "MicroSelectron" HDR и "MicroSelectron" HDR Digital с дистанционно посленатоварване, с прецизно, образно контролирано планиране на лечението чрез високотехнологични апарати и планиращи системи - IBU Digital, при което е възможно поставяне на радиоактивен източник в засегнатия от тумора орган. Прилага се при тумори на женските гениталии (маточна шийка и тяло), трахея, бронхи и хранопровод като алтернатива на хирургичното лечение, и като предварително и / или следоперативно облъчване. Целта е постигане на висока лечебна доза в болния орган, което подобрява значително лечебните резултати. Методът се прилага самостоятелно или в комбинация с външно облъчване и химиотерапия. Съвременната дигитална апаратура замества прилаганите в миналото методи с ръчно посленатоварване.

 • за вътрекухинна брахитерапия - при злокачествени новообразувания на ендометриума, маточната шийка и влагалището;
 • ендолуменална брахитерапия при злокачетвени новообразувания на белите дробове (трахея и бронхи) и хранопровода
 • за вътретъканна брахитерапия - при лечение на злокачесвени новообразувания на простатата, кожата, млечната жлеза, слюнчените жлези, долната устна, езика и др.

Отделението по брахитерапия към клиниката по лъчелечение предлага на своите пациенти уникален шанс да бъдат лекувани с  интерстициална брахитерапия с висока мощност на дозата при болни с простатен карцином. Лабораторията разполага с най-модерната в света апаратура за този вид лечение и добре подготвени специалисти. Може да се прилага под формата на монотерапия или в зависимост от риска от субклинично локално разпространение на заболяването, да се съчетава с перкутанно лъчелечение. Процедурата представлява временно въвеждане на радиоактивния източник 192-Ir (иридий) в жлезата, посредством тънки катетри , под непрекъснат трансректален ехографски контрол, при което болният е под обща или спинална анестезия. Това свежда възможността за неточности в лечението до минимум и дава възможност за корекцията им по всяко време. Този контрол върху лечебния процес дава също така възможност за вариации на дозата в самата жлеза – по – голяма доза за тумора и по – ниска за уретрата и ректума. Имплантът остава в пациента само по време на облъчването (10-20 мин.), след което се отстранява и болният се прибира при семейството си на следващия ден. При монотерапия процедурите са три през две седмици, а при съчетано с перкутанно лъчелечение две през две седмици.

Болните, провеждащи лечение на апарата "MicroSelectron" HDR са на "дневен стационар", което осигурява техния психичен комфорт и не ги отделя от домашната им среда и в същото време прави лечението им икономически по-изгодно.

Метаболитна брахитерапия с открити радиоактивни източници

 • С Йод-131 за радиойодаблация след нерадикална оперативна интервенция при злокачествени новообразувания на щитовидната жлеза
 • С Йод-131 за радиойодтерапия при метастази от злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза
 • Пациентите, провеждащи метаболитна брахитерапия с радиоактивен йод трябва да бъдат настанени в "активен блок", тъй като терапевтичната активност йод-131 налага тяхната изолация в специални стаи, където те са обслужвани от мед.сестрите на стационара към Клиниката по лъчелечение. След спадането  на активността до допустимата, болните са свободни да напуснат болницата.
 • Със Стронций-89 (Метастрон) за палиативно лечение на генерализирани костни метастази от злокачествено новообразувание основно на простатната жлеза и млечната жлеза с отличен и дълготраен обезболяващ ефект. Болните за метаболитна терапия на костни метастази не е необходимо да престояват в "активен блок"
 1. Контактна бетатерапия с апликатори - Стронций-90 при дефинитивно лъчелечение при карцином на конюнктивата
 2. Изготвяне на интравагинални и изравнителни мулажи и оловни блокове за целите на интракавитарната брахитерапия и перкутанното лъчелечение - мулажен кабинет

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top