Асистент в Клиника по лъчелечение, Отделение по перкутанно лъчелечение

Завършва Френска Езикова Гимназия в София, медицина през 2003 г. в МУ- София. Завършва основния курс за СДО по лъчелечение през 2007 г. и е зачислен за придобиване на специалност през 2008 г. От 2005 г. е задочен докторант на тема: „Образни методи при клиничното планиране на лъчелечението на мозъчни тумори”, а от 2008 г. е асистент.

Провел е курсове за повишаване на квалификацията на ESTRO и Balkan School of Oncology в Испания и Гърция, както и на курсове за СДО в България.

Автор е на публикации и участник в научни форуми и колегиуми на тема лъчелечение при доброкачествени и злокачествени тумори на мозъка. Съавтор е в специалното издание на Медикарт посветено на онкологията. Член е на Гилдията на лъчетерапевтите в България при БАР, на Българското Онкологично дружество, Клуб млад онколог, както и на Европейската асоциация по лъчелечение (ESTRO).

Области на интерес: лъчелечение на злокачествени и доброкачествени тумори на централната нервна система, злокачествени лимфоми и тумори в областта на главата и шията.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top