Печат

Списък на медицинската апаратура в Отделението по УНГ

2 бр фиброларингоскопи  /Олимпус/ с възможност за биопсични изследвания. Операционен микроскоп за микроларингохирургия – Карл Цайс и набор за микроларингохирургия на фирма „STORZ“.  Диагностичен отомикроскоп. Конвенционален аудиометър. 2 бр - УНГ- Юните с възможност за аспирация, инсуфлация, затопляне на водата. Електрохидравличен УНГ стол с възможност за преоразуването му в операционна маса. Операционна кларова лампа. Оперативни диоптрични очила. Шейвър.

Болничните стаи са оборудвани  с апаратура за аспирация и кислород.

Клиниката разполага с необходимия УНГ инструментарим.