АВТОБИОГРАФИЯ 

проф. Д-р Константа Велинова Тимчева

Родена съм в София през 1951 г. Завърших медицина във Висшия Медицински Институт – София през 1975 г.
Още по време на следването си проявявах интерес към онкология и лекарствена терапия на туморите. Участвах в първия студентски кръжок по онкология, ръководен от проф. Д. Тодоров и проф. Й. Стоичков.

След завършване на висшето си образование работих 3 години по разпределение в Районна болница – Вътрешно отделение.

През 1978 г. заминах за Москва, където през следващите 3 години разработвах кандидатската си дисертация, посветена на клоногенната способност на туморни клетки след въздействие с лъче- и химиотерапия.

В края на 1981 г. бях назначена като н.с. ІІІ ст. в Националния Онкологичен Център – София, в Клиника по химиотерапия.

През 1987 г. след успешно положен изпит, взех специалност „Вътрешни болести”, през 1994 – „Онкология”. През 2003 г. се явих на изпит за специалност в чужбина и имам призната Европейска специалност „Медицинска онкология”, ресертифицирана през 2008 г.

През 1997 г. се хабилитирах – ст.н.с.ІІ ст по специалността „онкология”.

От 1999 – 2010 г. след два успешно положени конкурса завеждах Клиника по химиотерапия към СБАЛО.

От 1999 – 2008 г /два мандата/ бях представител на България в European Society for Medical Oncology.

Основните ми научни интереси са в областта на лекарственото лечение на злокачествените тумори на млечната жлеза, на женските гениталии, мекотъканни саркоми, злокачествени тумори на тестисите, на гастро-интестиналния тракт; механизми на лекарствена резистентност и възможности за преодоляването и; процесът на метастазиране; клоногенна способност на туморните клетки и др.

Членувам в редица международни организации: European Society for Medical Oncology (ESMO), European Association for Cancer Research (EACR), European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) – член на Lung Cancer Group, Breast Cancer Research and Treatment (BCIRG), Balkan Union of Cancer (BUON), Bulgarian Oncology Association

Член съм на няколко Европейски борда, определящи тактиката за лечение на някои видове солидни злокачествени тумори.

Имам участие в 4 монографии и над 50 научни публикации в онкологични списания.

От 15 години се занимавам с преподавателска дейност в областта на онкологията – обучение на студенти по медицина, медицински сестри и лекари, специализиращи онкология.

Научен ръководител съм на четирима докторанта /1 защитил, 3 дисертации са в процес на разработка/.

От 2010 г. съм Национален консултант по Медицинска Онкология.

Тел. за контакти: 02 8076 361
Факс/тел. 02 870 64 16
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top