Печат

НАЧАЛНИК КЛИНИКА

milev 160

Доц. д-р Милев

  • Патология

  • тел. (02) 8076-303

ЕКИП НА КЛИНИКА ПО КЛИНЧНА ПАТОЛОГИЯ

patologia
 
 

Началник клиника  - доц. д-р Милев

 

Старши медицински лаборант - Р. Петрова

 КООРДИНАТИ

  • Началник клиника      (02) 8076-303
  • Ст. м. л.  Р. Петрова     тел. 8076-398
  • Секционна зала      тел. 8076-349
  • Туморен регистър    тел. 8076-207
  • За връзка с конкретен специалист вижте в нашия ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

В Клиниката по „Клинична патология“ в СБАЛО-ЕАД са утвърдени следните отдения:

 Отделение по хистопатология с

гефрирна и аутопсионна зала

ръководител доц.д-р А.Милев, д.м.

  

 Отделение по Цитология

ръководител доц. д-р Г.Ганчев, д.м.

 

  

 ОТДЕЛЕНИЕ „ИМУНОХИСТОХИМИЯ” 

тел. 80-76-278

 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

         В Клиниката се извършва съвременна имуноморфологична диагностика и диференциална диагностика на предракови и ракови заболявания. Изследват се редица онкогенни протеини, туморни и пролиферативни маркери, определят се HER-2 и хормоналния рецепторен статус при рака на млечната жлеза.   ОЩЕ

ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТУРА

Днес Клиниката по „Клинична патология“ разполага с обновена и модернизирана база. Тя е настанена  в нова постройка, съобразена със съвременните стандарти и изисквания. Клиниката има модерно обзаведена лаборатория по хистопатология със зала за срочни интраоперативни хистологични изследвания и аутопсионна зала, имунохистохимична лаборатория и цитологична лаборатория.