• Съставът и структурата на приемно-консултативните кабинети с регистратура (ПККР) отговаря на „Правилника за устройството, дейността и вътрешният ред" на болницата, като част от Консултативно-диагностичният блок на СБАЛО-ЕАД и в съответствие с предмета на дейност и изискванията на Наредба 49/18.10.2010 на МЗ. 
 • Основната цел на ПККР е да осъществява своята дейност в съответствие приоритетите на Националната здравна стратегия, съобразена с Правилника на СБАЛО-ЕАД.
 • Дейността в ПККР се осъществява съобразно правилата за добра медицинска практика.
 • В ПККР не се извършват диагностични и лечебни действия забранени от Българското законодателство. 
   

 

В ПККР се извършват  консултативни прегледи с цел

 • Хоспитализиране в стационара за лечение и/или препоръка за  извършване на предлечебни уточняващи и стадиращи изследвания, вкл. инвазивни.
 • Предхоспитализационни, определящи индивидуалния риск изследвания и допълнителни консултации.
 • Регламентирани консултативни прегледи от Началниците на клиники и отделения.
 • Определяне терапевтичното поведение чрез  представяне на специализирани  онкологични комитети.
 • Вторични прегледи след дехоспитализация (изписване) съобразно изискванията на  НЗОК за лекувани в СБАЛО-ЕАД пациенти по "клинични пътеки".
 • Профилактични прегледи и лечебно- диагностична дейност по желание срещу заплащане по действащ в момента ценоразпис на болницата.
 • Прегледи на пациенти по договори на СБАЛО-ЕАД с доброволни здравноосигурителни дружества при спазване на реда и условията на договора.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top