Печат

НАЧАЛНИК ЦЕНТЪР

m jeleva 160

Д-р Мая Желева

  • Физикална медицина и рехабилитация

  • тел. (02) 8076 - 383


 

 КООРДИНАТИ

  • Началник кабинет      (02) 8076 - 383
  • мед. сестра  (02) 8076 - 328
  • За връзка с конкретен специалист вижте в нашия ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Лечебното заведение разполага с Рехабилитационен център, в който се осъществява специализирана комплексна рехабилитация на пациенти с онкологични заболявания.

Центърът разполага с мултидисциплинарен екип от специалисти.

Дневният рехабилитационен център се намира в двора на болницата (в сградата на ТЕЛК)  - 2-ри етаж.

КАБИНЕТ ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Кабинетът е оборудван съвременно, съгласно медицинския  стандарт по специалността и  разполага със:

След проведен преглед от Специалист по физикална медицина и рехабилитация на пациента се определя индивидуална  програма.

Комплексната онкологична рехабилитация дава възможност за подобряване качеството на живот чрез възстановяване на физическата активност, психическата  стабилност и психо – социалната адаптация. Тя се определя като процес, чрез който личността се възвръща към оптимално физиологично, психологично, социално и професионално състояние.

Всички дейности в Рехабилитационния център се провеждат съобразно индивидуалното състояние на пациента, амбулаторно и в предварително определено време.

      Допълнителна информация

КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ - прочети още