Ц  Е  Н  О  Р  А  З  П  И  С 
НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТИ и ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИСКАНИ УСЛУГИ, свързани с оказването на медицинска помощ, които се заплащат по цени, определени от  "СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ" - ЕАД при спазване изискванията на наредбата
 
       
Код  МЕДИЦИНСКА УСЛУГА Цена на медицинската услуга  
1. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ  
1. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  
02.1.1.01 Поставяне на лекарства във влагалището 10,00  
02.1.1.02 Поставяне на влагалищна тампонада 20,00  
02.1.1.03 Сваляне на влагалищна тампонада 15,00  
02.1.1.04 Поставяне на вътрематочни противозачатъчни средства или вагинален песар 30,00  
02.1.1.05 Отстраняване на вътрематочни противозачатъчни средства или вагинален песар 20,00  
02.1.1.06 Вземане на материал за микробиологично изследване 10,00  
02.1.1.07 Вземане на материал за цитологично изследване 10,00  
02.1.1.08 Абразио на цервикален канал 70,00  
02.1.1.09 Полипектомия  70,00  
02.1.1.10 Полипектомия и абразио на цервикален канал 130,00  
02.1.1.11 Вземане на материал за хистологично изследване (биопсия) от маточна шийка, влагалище и вулва 50,00  
02.1.1.12 Колпоскопия 30,00  
02.1.1.13 Колпоскопия с прицелна биопсия 70,00  
02.1.1.14 Деструктивно лечение на доброкачествено изменение на маточната шийка, без химична каутеризация 40,00  
02.1.1.15 Деструктивно лечение на доброкачествени заболявания на вулвата и влагалището без химична каутеризация 30,00  
02.1.1.16 Аспирационна ендометриална биопсия 40,00  
02.1.1.17 Хистероскопия 100,00  
02.1.1.18 Профилактичен пакет (маточна шийка) - гинекологичен преглед, колпоскопия и вземане на материал за цитологично изследване 70,00  
02.1.1.19 Профилактичен пакет (яйчник) - гинекологичен преглед и абдоминална или трансвагинална ехография на малък таз 70,00  
02.1.1.20 Абдоминална или трансвагинална ехография на малък таз  40,00  
02.1.1.21 Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, вулва и влагалище (химическа каутеризация) 25,00  
02.1.2.01 Сепарирано пробно абразио 300,00  
02.1.2.02 Нерадикално отстраняване на матката 1000,00  
02.1.2.03 Радикално отстраняване на женски полови органи 1600,00  
02.1.2.04 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 1100,00  
02.1.2.05 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи 800,00  
02.1.2.06 Инцизия на лимфоцеле 300,00  
02.1.2.07 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената 1000,00  
02.1.2.08 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 400,00  
02.1.2.09 Корекция на проходимостта и възстановяване на анатомия при жената 700,00  
02.1.2.10 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация 3000,00  
02.1.2.11 Отстраняване на туморен рецидив чрез коремен достъп след радикално или нерадикално отстраняване на женските полови органи  2500,00  
02.1.2.12 Лапароскопия, лапароскопска миомектомия или аднексектомия 750,00  
02.1.2.13 Хистероскопия с хистеро-резекзия 600,00  
02.1.2.14 Ексцизия на вулва или влагалище 200,00  
02.1.2.15 Бримкова конизация (LEEP/LETZ ) 300,00  
02.1.2.16 Парацентеза и вземане на материал за цитологично изследване от коремна кухина  130,00  
02.1.2.17 Конизация на маточната шийка 300,00  
2. НЕВРОЛОГИЯ   
02.2.1.01 Обучение на болни с неврологични заболявания 25,00  
02.2.1.02 Паравертебрална блокада 40,00  
3. ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ  
02.3.1.01 Гастродуоденално сондиране 20,00  
02.3.1.02 Отстраняване на чуждо тяло от ректум - без ексцизия 50,00  
02.3.1.03 Промивка на гастростома и ентеростома 30,00  
02.3.1.04 Мануално изследване на ректум 30,00  
02.3.1.05 Ректална тампонада 30,00  
02.3.1.06 Ректороманоскопия 50,00  
02.3.1.07 Езофагогастродуоденоскопия 70,00  
02.3.1.08 Фибросигмоидоскопия 70,00  
02.3.1.09 Фиброколоноскопия (цялостна) 130,00  
02.3.1.10 Колоилеоскопия 150,00  
02.3.1.11 Ендоскопска полипектомия -допълнително 60,00  
02.3.1.12 Ендоскопска полипектомия на части, при големи полипи 100,00  
02.3.1.13 Ендоскопска полипектомия с налагане на ендолуп 100,00  
02.3.1.14 Налягане на ендоклипс за хемостаза 40,00  
02.3.1.15 Уреален тест за Хеликобактер пилори 20,00  
02.3.1.16 Доплер ехографско изследване на порталната система 50,00  
02.3.1.17 Вземане на материал за биопсия при ендоскопия - за един брой 20,00  
02.3.1.18 Трансендоскопско инстилиране на лечебна субстанция за 1 бр. 60,00  
02.3.2.01 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт 1220,00  
02.3.2.02 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност 760,00  
02.3.2.03 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт 1250,00  
02.3.2.04 Болест на Кроун и улцерозен колит 1200,00  
02.3.2.05 Заболявания на тънкото и дебелото черво 1200,00  
02.3.2.06 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт 500,00  
02.3.2.07 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХВС), панкреас и перитонеум 1400,00  
02.3.2.08 Заболявания на хепатобилиардната система, панкреаса и перитонеума 1010,00  
02.3.2.09 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) 2000,00  
02.3.2.10 Хронични вирусни хепатити 800,00  
02.3.2.11 Хронични чернодробни заболявания 800,00  
4.  КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ  
02.4.1.01 Ексцизия на единични кожни и подкожни образувания 180,00  
02.4.1.02 Абразио или кюретаж на нокът, нокътно легло, нокътна гънка без ексцизия 60,00  
02.4.1.03 Ензимна или инструментална некректомия при кожни рани, инфекции, изгаряния - без ексцизии 80,00  
02.4.1.04 Електрохимиотерапия 250,00  
02.4.1.05 Каутеризация на единични кожни лезии (до 3 броя) 80,00  
02.4.1.06 Каутеризация на множествени кожни лезии 150,00  
02.4.1.07 Кюретиране на кожни лезии (еднократно) 24,00  
02.4.1.08 Химическа деструкция на единични кожни образувания (до 3 броя) 36,00  
02.4.1.09 Химическа деструкция на множествени кожни образувания 60,00  
02.4.1.10 Лазерно лечение на кожни образувания 60,00  
02.4.1.11 Дерматоскопия на единични кожни образувания (до 3 броя) 50,00  
02.4.1.12 Дерматоскопия на множествени кожни образувания 100,00  
02.4.1.13 Вземане на биопсичен материал от кожа и подкожие 50,00  
02.4.2.01 Лечение на тежко протичащи булозни дерматози 1580,00  
02.4.2.02 Тежко протичащи бактериални инфекции на кожата 820,00  
02.4.2.03 Тежко протичащи форми на псориазис — обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен 840,00  
02.4.2.04 Еритродермии 710,00  
02.4.2.05 Лечение на кожни прояви при съединително-тьканни заболявания и васкулити 940,00  
02.4.2.06 Оперативни интервенции в областта на кожата с малък обем 540,00  
5. МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ  
02.5.1.01 Парентерална химиотерапия (инфузия на цитостатици за един час) 60,00  
02.5.2.01 Работа с канюла за венозно или артериално приложение 150,00  
02.5.2.02 Краткосрочна инфузия на цитостатици 200,00  
02.5.2.03 Инфузия на цитостатици с престой до 12 часа 400,00  
02.5.2.04 Инфузия на цитостатици с престой до 24 часа 600,00  
02.5.2.05 Инфузия на цитостатици с престой до 48 часа 1000,00  
6. ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ  
02.6.1.01 Функционално изследване на дишането 20,00  
02.6.1.02 Добавка за изследване с бронходилататор 15,00  
02.6.1.03 Кръвно-газов анализ с интерпретация на резултата 50,00  
02.6.1.04 Фибробронхоскопия (ФБС) 500,00  
02.6.1.05 Фибробронхоскопия с обща анестезия (неинтубационна)  620,00  
02.6.1.06 Фибробронхоскопия с обща анестезия (интубационна) 750,00  
02.6.1.07 Една биопсия при ФБС (четка, катетър, БАЛ, щипкова) 15,00  
02.6.1.08 Трансбронхиална белодробна биопсия, трансбронхиална иглена биопсия при ФБС 50,00  
02.6.1.09 Функционално изследване на дишането + SpO2 25,00  
02.6.1.10 ФБС с ендобронхиален лаваж и инсталация на лекарствено вещество 600,00  
02.6.1.11 Дифузионен капацитет DLSO 50,00  
02.6.2.01 Терапевтични бронхоскопски процедури при заболявания на бронхо-белодробната система 1200,00  
02.6.2.02 Отстраняване на чужди тела в дихателните пътища  800,00  
7. УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ                                                                 
02.7.1.01 Локално лечение при епистаксис 30,00  
02.7.1.02 Отстраняване на назална тампонада 30,00  
02.7.1.03 Отстраняване на чуждо тяло от носа 30,00  
02.7.1.04 Промивка на външен слухов канал 20,00  
02.7.1.05 Шев при разкъсвания на външно ухо 30,00  
02.7.1.06 Инцизии при възпалителни процеси и абсцеси 30,00  
02.7.1.07 Парацентеза на тъпанчевата мембрана 30,00  
02.7.1.08 Смяна на трахеостомна канюла 20,00  
02.7.1.09 Вземане на биопсичен материал от външно ухо, нос, фаринкс и др 30,00  
02.7.1.10 Вземане на биопсичен материал от ларинкс 50,00  
02.7.1.11 Предна тампонада на носа 40,00  
02.7.1.12 Задна тампонада на носа 70,00  
02.7.1.13 Отстраняване на чуждо тяло от външен слухов проход 20,00  
02.7.1.14 Изследване на вестибуларна симптоматика, чрез тестване 10,00  
02.7.2.01 Консервативно лечение на световъртеж и разстройства в равновесието 500,00  
02.7.2.02 Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците 420,00  
02.7.2.03 Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шия и шийни метастази 3000,00  
02.7.2.04 Оперативно лечение на нарушено носно дишане 400,00  
02.7.2.05 Оперативно лечение на нарушено носно дишане с обща анестезия 500,00  
02.7.2.06 Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини 2000,00  
02.7.2.07 Трахеостомия 300,00  
02.7.2.08 Екстирпация на латерална шийна киста, фистула 1000,00  
02.7.2.09 Екстирпация на срединна шийна киста, фистула, вкл.резекция на хиодната кост 2000,00  
02.7.2.10 Едностранна субтотална резекция на струма 350,00  
02.7.2.11 Двустранна субтотална резекция на струма 650,00  
02.7.2.12 Тотална тиреоидектомия без лимфна дисекция 1000,00  
02.7.2.13 Тотална тиреоидектомия с лимфна дисекция 3000,00  
02.7.2.14 Биопсия на лимфен възел чрез хирургична интервенция 300,00  
02.7.2.15 Екстирпация на пакет шийни лимфни възли, екстирпация на подчелюстна слюнчена жлеза 1000,00  
02.7.2.16 Поларна резекция на паротидната жлеза 2500,00  
02.7.2.17 Едностранна тотална шийна лимфна дисекция 2000,00  
02.7.2.18 Речева рехабилитация след ларингектомия 500,00  
02.7.2.19 Отстраняване на чужди тела в дихателните пътища и хранопровода 400,00  
02.7.2.20 Биопсия на шиен лимфен възел 300,00  
02.7.2.21 Оперативно лечение на паротидни тумори 3000,00  
02.7.2.22 Ексцизия на кожни лезии 350,00  
8. УРОЛОГИЯ  
02.8.1.01 Смяна на нефростома 250,00  
02.8.1.02 Инсталация на медикаменти в пикочен мехур 40,00  
02.8.1.03 Вземане на простатен секрет и диагностично туширане 40,00  
02.8.1.04 Смяна на цистостомна тръба 100,00  
02.8.1.05 Промивка на цистостома 30,00  
02.8.1.06 Промивка на нефростома и пиелостома 30,00  
02.8.1.07 Смяна на уретеростома 100,00  
02.8.1.08 Дилатация на препуциума 80,00  
02.8.1.09 Шев при повърхностни разкъсвания в областта на гениталиите 150,00  
02.8.1.10 Поставяне на медицинско изделие за дрениране на пикочен мехур  30,00  
02.8.1.11 Отстраняване на чуждо тяло от областта на мъжки гениталии без инцизия 100,00  
02.8.1.12 Екоцизионна обработка на рана до ниво кожа и подкожие 120,00  
02.8.1.13 Отстраняване на чуждо тяло от уретра без инцизия 150,00  
02.8.1.14 Репониране на парафимоза 120,00  
02.8.1.15 Френулумтомия и дорзумцизия 150,00  
02.8.1.16 Циркумцизия 200,00  
02.8.1.17 Дилатация на уретра 120,00  
02.8.1.18 Въвеждане, промиване и смяна на уретрален катетър 60,00  
02.8.1.19 Уретроцистоскопия (диагностична) 120,00  
02.8.1.20 Уретроцистоскопия с биопсия 150,00  
02.8.1.21 Пункция и аспирация на хидроцеле 120,00  
02.8.1.22 Вземане на биопсичен материал от пенис 60,00  
02.8.1.23 Вземане на биопсичен материал от простата 200,00  
02.8.1.24 Вземане на биопсичен материал от бъбреци 200,00  
02.8.1.25 Уретротомия при стриктура 450,00  
02.8.1.26 Урофлуометрия 25,00  
02.8.1.27 Дрениране на пикочен мехур с цистофикс 60,00  
02.8.1.28 Отлепване на препуциум при фимоза 100,00  
02.8.1.29 ПАКЕТ УСЛУГИ № 1 - Диагностичен пакет "Аденом на простатата". Включва следните изследвания: простатен специфичен антиген /PSA/ - тотален ; тотален плюс свободен PSA; международен симптоматичен индекс /готов въпросник/; урофлоуметрия; ехографско определяне на остатъчна урина; преглед от специалист уролог с ректално туширане. 110,00  
02.8.1.30 ПАКЕТ УСЛУГИ № 2 - Ранна диагностика на рака на простатата. В услугата се включени: простатен специфичен антиген (PSA ); преглед от специалист уролог с ректално туширане.  60,00  
02.8.1.31 ПАКЕТ УСЛУГИ № 3 - Профилактика тумори на тестиса. Услугата включва: физикален преглед, туморни маркери, ехографско изследване. 100,00  
02.8.2.01 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадий Т1-3, N0-2; M 0-1 1000,00  
02.8.2.02 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур 6000,00  
02.8.2.03 Трансуретрална простатектомия 1500,00  
02.8.2.04 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия усложнения, с изключение на ендоскопски методи 1600,00  
02.8.2.05 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 500,00  
02.8.2.06 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 1000,00  
02.8.2.07 Оперативни процедури върху мъжка полова система 700,00  
02.8.2.08 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с много голям обем и сложност 3000,00  
02.8.2.09 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 3000,00  
02.8.2.10 Оперативни процедури при инконтиненция на урината 900,00  
02.8.2.11 Реконструктивни операции в урологията 900,00  
02.8.2.12 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 650,00  
02.8.2.13 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 500,00  
02.8.2.14 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 1500,00  
02.8.2.15 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 1500,00  
02.8.2.16 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия 4000,00  
02.8.2.17 Радикална простатектомия 3000,00  
02.8.2.18 Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи 600,00  
9. ХИРУРГИЯ   
02.9.1.01 Шев на меки тъкани 40,00  
02.9.1.02 Имобилизация или деимобилизация 10,00  
02.9.1.03 Поставяне на шийна яка 20,00  
02.9.1.04 Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж 20,00  
02.9.1.05 Диагностика и обработка на фистули 20,00  
02.9.1.06 Диагностична пункция при повърхностни кисти и абсцеси 20,00  
02.9.1.07 Промивка на гастростома и ентеростома 30,00  
02.9.1.08 Мануална репозиция при ректален пролапс 25,00  
02.9.1.09 Дилатация на ануса 30,00  
02.9.1.10 Репозиция на хемороиди и други индицирани състояния 20,00  
02.9.1.11 Инцизия на подкожен панарициум или паронихия  20,00  
02.9.1.12 Ексцизия при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба 25,00  
02.9.1.13 Очистителна и лечебна клизма 15,00  
02.9.1.14 Отстраняване на чуждо тяло от подкожна тъкан 25,00  
02.9.1.15 Вторичен шев на гранулираща рана 20,00  
02.9.2.01 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години 3500,00  
02.9.2.02 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години 2000,00  
02.9.2.03 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност 3200,00  
02.9.2.04 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години 1500,00  
02.9.2.05 Оперативни процедури върху апендикс 500,00  
02.9.2.06 Хирургични интервенции за затваряне на стома 950,00  
02.9.2.07 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 900,00  
02.9.2.08 Оперативни процедури при хернии 1100,00  
02.9.2.09 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 1200,00  
02.9.2.10 Конвенционална холецистектомия 1300,00  
02.9.2.11 Лапароскопска холецистектомия 1400,00  
02.9.2.12 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 1900,00  
02.9.2.13 Оперативни процедури върху черен дроб 3200,00  
02.9.2.14 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1300,00  
02.9.2.15 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност 5200,00  
02.9.2.16 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност 2000,00  
02.9.2.17 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 618,00  
02.9.2.18 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово реконструктивни операции 1000,00  
02.9.2.19 Оперативно лечение при остър перитонит 2500,00  
02.9.2.20 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1900,00  
02.9.2.21 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 780,00  
02.9.2.22 Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани — хирургично лечение 420,00  
02.9.2.23 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност 1000,00  
02.9.2.24 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност 950,00  
02.9.2.25 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания 1800,00  
02.9.2.26 Хирургично лечение на ануса и перианалното пространство 900,00  
02.9.2.27 Оперативно лечение на хемороиди 400,00  
02.9.2.28 Поставяне на постоянен катетър за венозна системна химиотерапия 800,00  
02.9.2.29 Премахване на поставен порт-а-кат 300,00  
02.9.2.30 Поставяне на порт-а-кат за интраартериална химиотерапия на черен дроб 1500,00  
10. ГРЪДНА ХИРУРГИЯ   
02.10.1.01 Инцизия на меки тъкани и на млечна жлеза 60,00  
02.10.1.02 Вземане на биопсичен материал от гърда-тънкоиглена аспирационна биопсия 35,00  
02.10.1.03 Вземане на биопсичен материал от лимфен възел -тьнкоиглена аспирационна биопсия 40,00  
02.10.2.01 VATS 2500,00  
02.10.2.02 Поставяне на плеврален дренаж 1500,00  
02.10.2.03 Лазерна реканализация на ендобронхиални и ендотрахеални тумори 800,00  
02.10.2.04 Медиастиноскопия с биопсия на лимфен възел 2500,00  
02.10.2.05 Експлоративна торакотомия 2000,00  
02.10.2.06 Резекция на гръдна стена 2500,00  
02.10.2.07 Атипична белодробна резекция 1300,00  
02.10.2.08 Сегментарна белодробна резекция 1500,00  
02.10.2.09 Лобектомия и сегментарна белодробна резекция 2500,00  
02.10.2.10 Лобектомия 2500,00  
02.10.2.11 Разширена лобектомия 2500,00  
02.10.2.12 Билобектомия 2500,00  
02.10.2.13 Лобектомия и резекция на гръдна стена 2800,00  
02.10.2.14 Пулмонектомия 3200,00  
02.10.2.15 Разширена пулмонектомия 3800,00  
02.10.2.16 Екстирпация на медиастинален тумор 2300,00  
02.10.2.17 Разширена екстирпация на медиастинален тумор 2800,00  
02.10.2.18 Кистектомия 1500,00  
02.10.2.19 Плевректомия с декортикация 2500,00  
02.10.2.20 Плевректомия с декортикация и белодробна резекция 3000,00  
02.10.2.21 Премахване на доброкачествен тумор на млечната жлеза 500,00  
02.10.2.22 Серторална резекция на млечната жлеза 600,00  
02.10.2.23 Семпла мастектомия 1000,00  
02.10.2.24 Ампутация на млечна жлеза по Пейти с лимфна дисекция 2200,00  
02.10.2.25 Ампутация на млечна жлеза по Халстед с лимфна дисекция 2500,00  
02.10.2.26 Квадрантектомия с аксиларна дисекция 2000,00  
02.10.2.27 Аксиларна дисекция 1200,00  
02.10.2.28 Електроексцизия на рецидив без пластика 700,00  
02.10.2.29 Електроексцизия на рецидив с пластика 1000,00  
02.10.2.30 Реконструктивни операции на женската гърда по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори и вродени заболявания 2000,00  
02.10.2.31 Биопсия на аксиларен лимфен възел 350,00  
02.10.2.32 Биопсия на суперклавикуларен лимфен възел 600,00  
02.10.2.33 Биопсия с режеща игла за хистология и имунохистохимично изследване 200,00  
02.10.2.34 Оперативно лечение на болести на бяд дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания 2000,00  
11. КАРДИОЛОГИЯ  
02.11.1.01 ЕКГ стандартни 12 отвеждания 20,00  
02.11.1.02 ЕКГ - работна проба (велоергометрия) 50,00  
02.11.1.03 Продължителен ЕКГ запис-Холтер 60,00  
02.11.1.04 Холтер RR 60,00  
02.11.1.05 Ехокардиография 60,00  
12. АЛЕРГОЛОГИЯ   
02.12.1.01 Епикутанен тест - за всяка проба 3,00  
13. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
02.13.1.01 Кръвно-газов анализ (вземане на артериална кръв, изследване и интерпретация на резултата) 50,00  
02.13.1.02 Преданестезиологична консултация (преглед и интерпретация на резултати от изследвания) 50,00  
02.13.1.03 Консултация на пациент с онкологична болка (преглед и интерпретация на резултати от изследвания) 50,00  
02.13.1.04 Венозна анестезия 120,00  
02.13.1.05 Регионална анестезия 200,00  
02.13.1.06 Обща неинтубационна анестезия 120,00  
02.13.1.07 Обща интубационна анестезия 300,00  
02.13.1.08 Асистирана или контролирана изкуствена белодробна вентилация - на час 30,00  
02.13.1.09 Провеждане на заместителна бъбречна терапия - на час 30,00  
02.13.1.10 Интензивно медицинско наблюдение и лечение на пациент в специализирано отделение, в т.ч. визитации, консултации, апаратни изследвания, функционални проби, мониториране с регистрация на данните - на час 40,00  
02.13.1.11 Избор на лекар - анестезиолог 100,00  
14. ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ   
1. ПОВЪРХНОСТНА РЕНТГЕНОВА ТЕРАПИЯ ДО 100 KV  
02.14.1.01 Планиране на повърхностна рентгенова терапия до 100 KV 100,00  
02.14.1.02 Лечебен сеанс на повърхностна рентгенова терапия до 100 KV 50,00  
2. ОРТОВОЛТНА РЕНТГЕНОВА ТЕРАПИЯ ОТ 100 ДО 250 KV  
02.14.2.01 Планиране на ортоволтна рентгенова терапия от 100 KV до 250 KV на единичен лъчев сноп с рентгенов симулатор 150,00  
02.14.2.02 Планиране на ортоволтна рентгенова терапия от 100 KV до 250 KV на два или повече лъчеви снопа с рентгенов симулатор 200,00  
02.14.2.03 Лечебен сеанс с единичен лъчев сноп на ортоволтна рентгенова терапия от 100 KV до 250 KV 150,00  
02.14.2.04 Лечебен сеанс с повече от един лъчев сноп на ортоволтна рентгенова терапия от 100 KV до 250 KV, допълнително за всеки лъчев сноп 50,00  
3. ТЕЛЕГАМАТЕРАПЕВТИЧНА УРЕДБА  
02.14.3.01 Клинико-биологично планиране 80,00  
02.14.3.02 Анатомо-топографско планиране със симулатор 150,00  
02.14.3.03 Анатомо-топографско планиране с КТ за една област 150,00  
02.14.3.04 Анатомо-топографско планиране с КТ за две и повече области 300,00  
02.14.3.05 Определяне на мишенните обеми и критичните органи с КТ 250,00  
02.14.3.06 Определяне на мишенните обеми и критичните органи с КТ и МРТ или ПЕТ/КТ или СПЕКТ/КТ 350,00  
02.14.3.07 Дозиметрично планиране - много сложно (три или повече плана) 500,00  
02.14.3.08 Дозиметрично планиране - сложно (два плана) 350,00  
02.14.3.09 Дозиметрично планиране - обикновенно (в един план) 200,00  
02.14.3.10 Симулационни скопии 136,00  
02.14.3.11 Имобилизационни устройства или мулаж 120,00  
02.14.3.12 Изготвяне на защитен екран 100,00  
02.14.3.13 Лечебен сеанс с един изоцентьр - телегаматерапевтична уредба 100,00  
02.14.3.14 Лечебен сеанс с два изоцентъра - телегаматерапевтична уредба 150,00  
02.14.3.15 Лечебен сеанс с три и повече изоцентъра - телегаматерапевтична уредба 200,00  
02.14.3.16 Дозиметрия "in vivo" 60,00  
4. ЛИНЕЕН УСКОРИТЕЛ  
02.14.4.01 Клинико-биологично планиране 80,00  
02.14.4.02 Анатомо-топографско планиране със симулатор 150,00  
02.14.4.03 Анатомо-топографско планиране с КТ за една област 150,00  
02.14.4.04 Анатомо-топографско планиране с КТ за две и повече области 300,00  
02.14.4.05 Анатомо-топографско планиране с КТ за IMRT 200,00  
02.14.4.06 Определяне на мишенните обеми и критичните органи 250,00  
02.14.4.07 Определяне на мишенните обеми и критичните органи за IMRT 500,00  
02.14.4.08 Дозиметрично планиране за IMRT 800,00  
02.14.4.09 Дозимегрично планиране - много сложно (три и повече плана) 500,00  
02.14.4.10 Дозиметрично планиране - сложно (два плана) 350,00  
02.14.4.11 Дозиметрично планиране - обикновенно (в един план) 200,00  
02.14.4.12 Симулационни скопии 136,00  
02.14.4.13 Верификация на дозиметричния план за IMRT 500,00  
02.14.4.14 Имобилизационни устройства или мулаж 120,00  
02.14.4.15 Изготвяне на защитен екран 100,00  
02.14.4.16 Лечебен сеанс с един изоцентър -линеен ускорител 150,00  
02.14.4.17 Лечебен сеанса два изоцентъра - линеен ускорител 200,00  
02.14.4.18 Лечебен сеанс с три и повече изоцентъра - линеен ускорител 250,00  
02.14.4.19 Лечебен сеанс със сегментирани полета - за IMRT 300,00  
02.14.4.20 Дозиметрия "in vivo" 60,00  
5. ИНТРАКАВИТАРНА БРАХИТЕРАПИЯ  
02.14.5.01 Клинико-биологично планиране 80,00  
02.14.5.02 Анестезия обща - неинтубационна 120,00  
02.14.5.03 Поставяне на апликатор на сеанс - интракавитарна брахитерапия 300,00  
02.14.5.04 Анатомо-топографско планиране на брахитерапия с имобилизационно устройство 550,00  
02.14.5.05 Дозиметрично планиране 450,00  
02.14.5.06 Лечебен сеанс на брой 429,00  
6. ИНТРАВАГИНАЛНА БРАХИТЕРАПИЯ  
02.14.6.01 Клинико-биологично планиране 80,00  
02.14.6.02 Анестезия обща - неинтубационна 120,00  
02.14.6.03 Поставяне на апликатор на сеанс - интравагинална брахитерапия 100,00  
02.14.6.04 Анатомо-топографско планиране на брахитерапия с имобилизационно устройство 550,00  
02.14.6.05 Дозиметрично планиране  450,00  
02.14.6.06 Лечебен сеанс - до 2 броя 429,00  
02.14.6.07 Лечебен сеанс - над 2 броя 100,00  
7. ИНТЕРСТИЦИАЛНА БРАХИТЕРАПИЯ - ЕДНА ФРАКЦИЯ  
02.14.7.01 Клинико-биологично планиране 80,00  
02.14.7.02 Анестезия обща - интубационна 300,00  
02.14.7.03 Анестезия обща - регионална 200,00  
02.14.7.04 Интерстициална апликация 1200,00  
02.14.7.05 Анатомо-топографско планиране на брахитерапия с имобилизационно устройство -една фракция 650,00  
02.14.7.06 Дозиметрично планиране - една фракция 600,00  
02.14.7.07 Лечебен сеанс 429,00  
8. МЕТАБОЛИТНА ТЕРАПИЯ  
02.14.8.01 Планиране и провеждане на метаболитна брахитерапия с J-131 (влиза стойността на препарата) 600,00  
02.14.8.02 Разпределяне, дозиране и даване на лечебна доза J-131 200,00  
02.14.8.03 Прoвеждане на метаболитна терапия с J-131 - престой на ден 120,00  
02.14.8.04 Планиране и провеждане на метаболитна брахитерапия с Sr 89 (влиза стойността на препарата) 3000,00  
02.14.8.05 За Диагностични цели - даване на 131 J до 10 mCi 30,00  
9. КОНТАКТНА БЕТА-ТЕРАПИЯ  
02.14.9.01 Планиране и провеждане на контактна бета-терапия с апликатор Стронций-90 на сеанс 40,00  
10. РАДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ  
02.14.10.01 Кратка инфузия ХТ едновременно с провеждане на лъчелечение 50,00  
02.14.10.02 Инфузия - антибиотична, дехидратация, хранителна и други 15,00  
2. ОСНОВНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ  
01.01 Първична консултация, преглед и интерпретация на резултати от изследвания от хабилитиран специалист - професор/ст.н.с. I степен 100,00  
01.02 Първична консултация, преглед и интерпретация на резултати от изследвания от хабилитиран специалист - доцент/ст.н.с. II степен и началник клиника и отделения  80,00  
01.03 Първична консултация, преглед и интерпретация на резултати от изследвания от нехабилитиран специалист 60,00  
01.04 Вторична консултация, преглед и интерпретация на резултати от изследвания от хабилитиран специалист - професор/ст.н.с. I степен 50,00  
01.05 Вторична консултация, преглед и интерпретация на резултати от изследвания от хабилитиран специалист - доцент/ст.н.с. II степен и началник клиника и отделения  40,00  
01.06 Вторична консултация, преглед и интерпретация на резултати от изследвания от нехабилитиран специалист 30,00  
01.07 Издаване на дубликат на медицински документ 20,00  
01.08 Регистрация на болен и издаване на ЛАК 4,00  
01.09 Осигуряване на продължителен венозен достъп /венозна канюла/ 20,00  
01.10 Венозна инфузия или инсталиране на медикаменти през катетър /дренаж 30,00  
01.11 Превръзки - малка  20,00  
01.12 Превръзки - средна 25,00  
01.13 Превръзки - голяма, компресивна, с дренаж 30,00  
01.14 Отстраняване на хирургичен шевен материал 30,00  
01.15 Апликация на БЦЖ ваксина - подкожна апликация 20,00  
01.16 Мускулна или подкожна апликация 15,00  
01.17 Стая със санитарен възел с едно легло - на ден 65,00  
01.18 Стая със санитарен възел с две легла - на ден за едно легло 55,00  
01.19 Стая без санитарен възел с две легла - на ден за едно легло 40,00  
01.20 Стая без санитарен възел с четири легла - на ден за едно легло 36,00  
01.21 Индивидуален сестрински пост - дневно дежурство 50,00  
01.22 Индивидуален сестрински пост - нощно дежурство 70,00  
01.23 Тарифа за придружител (храноден + престой) - на ден 60,00  
01.24 VIP Стая - собствен санитарен възел, интернет и TV - на ден 75,00  
01.25 Поставяне на ЦВК по Seldinger 150,00  
01.26 Парацентеза 150,00  
01.27 Плеврална пункция 100,00  
01.28 Поставяне на ЦВК с подкожно имплантиране - "port a cath" "Hickmann" 250,00  
  Манипулация по прилагане на хормонални препарати 80,00  
01.29 ВИП меню, съобразено със специфичните потребности и желания на пациента 60,00  
01.30 Леглоден - медицинско наблюдение и лечение на пациент в стандартна стая в отделение, в т.ч. визитации и консултации 345,00  
01.31 Пакет еднократна допълнителна услуга- индивидуално почасово медицинско наблюдение; допълнителна лекарска консултация от специалист по желание и избор от пациента  в стая с подобрени битови условия 75,00  
3. МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ   
1. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ  
03.1.01 Вземане на кръв: периферна, венозна 5,00  
03.1.02 Обработка на биологичен материал - не се включва урина 4,00  
03.1.03 Кръвна картина - само един от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, МСУ, МСН, МСНС 4,00  
03.1.04 Кръвна картина - поне осем показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, МСV, МСН, МСНС и др. - автоматично 10,00  
03.1.05 Кръвна картина - автоматично с диференциално броене 10,00  
03.1.06 Диференциално броене на левкоцити в кръв - визуално микроскопско 10,00  
03.1.07 Морфология на еритроцити в кръв - визуално микроскопско изследване 10,00  
03.1.08 Скорост на утаяване на еритроцитите 10,00  
03.1.09 Протромбиново време 4,00  
03.1.10 Активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ) 5,00  
03.1.11 Фибриноген 5,00  
03.1.12 Урина: химично изследване със сухи тестове, комплексно 10 изследвания 10,00  
03.1.13 Седимент - ориентировъчно изследване 2,00  
03.1.14 Седимент - количествено изследване 4,00  
03.1.15 Глюкоза 5,00  
03.1.16 Креатинин 5,00  
03.1.17 Урея 5,00  
03.1.18 Билирубин - общ 5,00  
03.1.19 Билирубин - директен 5,00  
03.1.20 Общ белтък 5,00  
03.1.21 Албумин 5,00  
03.1.22 Холестерол 5,00  
03.1.23 HDL-холестерол 10,00  
03.1.24 LDL-холестерол 10,00  
03.1.25 Триглицериди 5,00  
03.1.26 Гликиран хемоглобин 10,00  
03.1.27 Пикочна киселина 5,00  
03.1.28 ЛДX 5,00  
03.1.29 ГГТ 5,00  
03.1.30 АЛAТ 5,00  
03.1.31 АСАТ 5,00  
03.1.32 Креатинкиназа (КК) 5,00  
03.1.33 Алфа-фетопротеин 15,00  
03.1.34 Алкална фосфатаза (АФ) 5,00  
03.1.35 Алфа-амилаза 5,00  
03.1.36 Aмилаза 5,00  
03.1.37 PANCREATIC AMYLASE 10,00  
03.1.38 Липаза 10,00  
03.1.39 Калций 5,00  
03.1.40 Фосфати 5,00  
03.1.41 Желязо 5,00  
03.1.42 ЖСК 5,00  
03.1.43 Натрий 15,00  
03.1.44 Калий 15,00  
03.1.45 MG 5,00  
03.1.46 COPPER 10,00  
03.1.47 Лактат 15,00  
03.1.48 FSH 15,00  
03.1.49 FT3 15,00  
03.1.50 FT4 15,00  
03.1.51 ТSH 15,00  
03.1.52 CRP 7,00  
03.1.53 Кръвно-газов анализ 25,00  
03.1.54 Progesteron 15,00  
03.1.55 LH 15,00  
03.1.56 Prolactin 15,00  
03.1.57 Estradiol 15,00  
03.1.58 Testosteron 15,00  
03.1.59 СА-15-3 15,00  
03.1.60 СА-19-9 15,00  
03.1.61 СА-125 15,00  
03.1.62 Бета-хорионгонадотропин 15,00  
03.1.63 SCC (сквамозно-клетъчен антиген) 25,00  
03.1.64 СЕА (карцино-ембрионален антиген) 15,00  
03.1.65 РSA (простатно специфичен антиген) 15,00  
03.1.66 FPSA (свободна фракция на PSA) 15,00  
03.1.67 Други туморни маркери - за всеки по 15,00  
03.1.68 Определяне на общи имуноглобулини Ig М 10,00  
03.1.69 Определяне на общи имуноглобулини Ig G 10,00  
03.1.70 Определяне на общи имуноглобулини Ig А 10,00  
03.1.71 HE-4 40,00  
03.1.72 CYFRA 21-1 35,00  
03.1.73 Pro-GRP 45,00  
03.1.74 Anti-HBs 20,00  
03.1.75 Anti-HBc 20,00  
03.1.76 HB s Ag 20,00  
03.1.77 HAV Ab-IgM 20,00  
03.1.78 HAV Ab-IgG 20,00  
03.1.79 Anti-HCV 20,00  
03.1.80 Anti-TG 20,00  
03.1.81 Anti-TPO 20,00  
03.1.82 Инсулин  25,00  
03.1.83 BIO C-peptide 30,00  
03.1.84 Хомоцистеин 35,00  
03.1.85 Anti CCP 30,00  
03.1.86 HIV Ag/Ab 20,00  
03.1.87 HIV COMBO 20,00  
03.1.88 Феритин 25,00  
03.1.89 BNP 50,00  
03.1.90 MPO 45,00  
03.1.91 MYOGLOBIN 25,00  
03.1.92 TROPONIN I 25,00  
03.1.93 PEPSINOGEN 30,00  
03.1.94 IPTH 25,00  
03.1.95 METHOTREXATE 25,00  
03.1.96 ALP 5,00  
03.1.97 CK-MB 10,00  
03.1.98 ASO LATEX 10,00  
03.1.99 β2 MICROGLOBULIN 30,00  
03.1.100 CERULOPLASMIN 15,00  
03.1.101 MICROALBUMIN 10,00  
03.1.102 RF PLUS 10,00  
  ТАТ антитиреоглобулинови антитела /anti Tg/ 15,00  
  МАТ антимикрозомални антитела /anti TPO/  15,00  
  MAT / TAT - комбинация  25,00  
2. ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ   
03.2.01 Цитонамазка от храчка 20,00  
03.2.02 Седимент от урина 20,00  
03.2.03 Секрет от млечна жлеза 20,00  
03.2.04 Секрет от външна фистула 20,00  
03.2.05 Секрет рана /вкл. оперативна/ 20,00  
03.2.06 Лаважна течност от пикочен мехур 20,00  
03.2.07 Лаважна течност от уретери 20,00  
03.2.08 Лаважна течност от пиелон 20,00  
03.2.09 Цитонамазка от женски полови органи 20,00  
03.2.10 Цитонамазка от устна кухина 20,00  
03.2.11 Цитонамазка от очни лезии 20,00  
03.2.12 Материал от кожни лезии 20,00  
03.2.13 Синовиална течност 20,00  
03.2.14 Консултация на готови цитологични препарати 25,00  
03.2.15 Цитологична оценка на намазка от порцио, цервикс и млечна жлеза 20,00  
03.2.16 Цитологично изследване на материал получен чрез аспирация или пункция 20,00  
03.2.17 Имунохистохимично изследване на препарати за един маркер 100,00  
03.2.18 Ин ситу хибридизация за НР\/ 200,00  
03.2.19 Имунофлуоресцентна ин ситу хибридизация за 13 НРV 350,00  
03.2.20 Цитологична хистохимия до 4 препарата 40,00  
03.2.21 Изследване за НЕR 2 66,00  
03.2.22 Хистологични препарати от лимфен възел 55,00  
03.2.23 Хистологични препарати от млечна жлеза 55,00  
03.2.24 Хистологични препарати от простата 55,00  
03.2.25 Хистологични препарати от щитовидна жлеза 55,00  
03.2.26 Хистологични препарати от слюнчена жлеза 55,00  
03.2.27 Хистологични препарати от коремен орган 55,00  
03.2.28 Хистологични препарати от бял дроб, ларингс, трахея 55,00  
03.2.29 Хистологични препарати от медиастинум 55,00  
03.2.30 Хистологични препарати от туморни формации в коремната кухина 55,00  
03.2.31 Хистологични препарати от полов орган 55,00  
03.2.32 Хистологични препарати от устна кухина, фаринкс, хранопровод 55,00  
03.2.33 Хисгологични препарати от кожа и кожни лезии 55,00  
03.2.34 Хистологични препарати от мускул 55,00  
03.2.35 Хистологични препарати от подкожен тумор 55,00  
03.2.36 Хистологични препарати от органи на пикочната система 55,00  
03.2.37 Хистологични препарати от око и очни лезии 55,00  
03.2.38 Хистологични препарати от става 55,00  
03.2.39 Хистологични препарати от външно ухо 55,00  
03.2.40 Хистологични препарати от нос 55,00  
03.2.41 Хистологични препарати от костен мозък 55,00  
03.2.42 Обработка, включване и рязане на биопсичен материал от парафинов блок 55,00  
03.2.43 Хистологичен препарат с четири среза от готов парафинов блок 20,00  
03.2.44 Хистологични препарати и парафинови блокове, предоставяни от архива на клиниката 8,00  
03.2.45 Консултация на готови хистологични препарати от друго лечебно заведение 65,00  
03.2.46 Имунохистохимично изследване, до 4 теста 160,00  
03.2.47 Електронномикроскопско диагностично изследване за една мрежичка 80,00  
03.2.48 Изследване на материали по CISH метод 380,00  
03.2.49 Съхранение на тялото на починал в хладилна камера, от първия ден след настъпване на смъртта - за едно денонощие 30,00  
3. ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА  
03.3.01 Рентгенография на черепа - за една проекция 20,00  
03.3.02 Рентгенография на лицеви кости 20,00  
03.3.03 Рентгенография на околоносни кухини 20,00  
03.3.04 Специални центражи на черепа, за всяка проекция по 15,00  
03.3.05 Рентгенография на гръден кош 25,00  
03.3.06 Рентгенография на гръден кош, профил 20,00  
03.3.07 Рентгеноскопия на бял дроб 25,00  
03.3.08 Рентгенография на длан и пръсти 20,00  
03.3.09 Рентгенография на стерноклавикуларна става 20,00  
03.3.10 Рентгенография на сакроилиачна става 20,00  
03.3.11 Рентгенография на тазобедрена става 20,00  
03.3.12 Рентгенография на бедрена кост 20,00  
03.3.13 Рентгенография на двете коленни стави - в лицева проекция 20,00  
03.3.14 Рентгенография на колянна става - в странична проекция  15,00  
03.3.15 Рентгенография на подбедрица 20,00  
03.3.16 Рентгенография на двете глезенни стави - в лицева проекция 20,00  
03.3.17 Рентгенография на глезенна става - в странична проекция 15,00  
03.3.18 Рентгенография на стъпало и пръсти - за една проекция 20,00  
03.3.19 Рентгенография на клавикули 20,00  
03.3.20 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 20,00  
03.3.21 Рентгенография на скапула 20,00  
03.3.22 Рентгенография на раменна става 20,00  
03.3.23 Рентгенография на хумерус 20,00  
03.3.24 Рентгенография на лакетна става, за една проекция 20,00  
03.3.25 Рентгенография на антебрахиум 20,00  
03.3.26 Рентгенография на гривнена става 20,00  
03.3.27 Допълнителни проекции, за всяка по 15,00  
03.3.28 Рентгенография на гръбначния стълб (торакален, лумбален или сакрален) - фас и профил 25,00  
03.3.29 Рентгенография на гръбначния стълб (шиен) - фас и профил 25,00  
03.3.30 Допълнителни проекции на гръбначния стълб - за всяка проекция 10,00  
03.3.31 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 25,00  
03.3.32 Обзорна рентгенография на абдомен 25,00  
03.3.33 Рентгенография на таз  25,00  
03.3.34 Перкутанна холангиография или налагане на терапевтичен дренаж, без консумативи 160,00  
03.3.35 Рентгеноскопия и профилна/коса графия на сърцето, вкл. с контрастиран хранопровод 30,00  
03.3.36 Рентгеново изследване на ларинкс, фаринкс и хипофаринкс - под скопичен контрол с контраст на пациента 40,00  
03.3.37 Рентгеноскопия на хранопровода с прицелни рентгенографии - без контрастната материя 50,00  
03.3.38 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, дуоденум, сдвоен контраст - без контрастната материя 65,00  
03.3.39 Иригография, вкл. с двоен контраст - без контрастната материя 65,00  
03.3.40 Венозна урография, без контрастната материя 60,00  
03.3.41 Хистеросалпингография (без контраст и упойка) 60,00  
03.3.42 Скопично изследване, вкл. фистулография под скопичен контрол 50,00  
03.3.43 Компютърна томография на глава - без контрастна материя 100,00  
03.3.44 Компютърна томография на шия - без контрастна материя 80,00  
03.3.45 Компютърна томография на гръден кош - без контрастна материя 100,00  
03.3.46 Компютьрна томография на абдомен - без контрастна материя 100,00  
03.3.47 Компютърна томография на малък таз - без контрастна материя 80,00  
03.3.48 Компютърна томография на абдомен и малък таз, без контрастна материя 180,00  
03.3.49 Компютърна томография на гръден кош, абдомен и малък таз, без контрастна материя 250,00  
03.3.50 Компютърна томография на глава - с контрастна материя 50 ml 150,00  
03.3.51 Компютърна томография на шия - с контрастна материя 50 ml 130,00  
03.3.52 Компютърна томография на гръден кош - с контрастна материя 50 ml 150,00  
03.3.53 Компютърна томография на абдомен - с контрастна материя 50 ml /три фази/ 180,00  
03.3.54 Компютърна томография на малък таз - с контрастна материя 50 ml 130,00  
03.3.55 Компютърна томография на абдомен и малък таз - с контрастна материя 50 ml 240,00  
03.3.56 Компютърна томография на абдомен, с контрастна материя 100 ml 220,00  
03.3.57 Компютърна томография на абдомен и малък таз, с контрастна материя 100 ml 280,00  
03.3.58 Компютърна томография на гръден кош, абдомен и малък таз, с контрастна материя 100 ml 380,00  
03.3.59 Компютърна томография на кости или стави, за едно изследване по 80,00  
03.3.60 Избор на рентгенолог, при КТ изследване /добавя се към стойността на изследването 50,00  
03.3.61 Компютърна томография на лицев череп - без контраст 100,00  
03.3.62 Компютърна томография на лицев череп - с контраст 50 мл 150,00  
03.3.63 Компютърна томография на сегмент от гръбначен стълб – 3 нива  120,00  
03.3.64 Компютърна томография гръбначен стълб – 1 ниво 40,00  
03.3.65 МРТ на главен мозък - нативно 270,00  
03.3.66 МРТ на главен мозък - контрастна материя 370,00  
03.3.67 МРТ на селарна област - нативно 270,00  
03.3.68 МРТ на селарна област - с контрастна материя 370,00  
03.3.69 МРТ на главен мозък и шиен гръбнак (изследване за МС) - нативно 350,00  
03.3.70 МРТ на главен мозък и шиен гръбнак (изследване за МС) - с контрастна материя 450,00  
03.3.71 МРТ на гръбначен стълб - за 1 сегмент или отдел - нативно 250,00  
03.3.72 МРТ на гръбначен стълб - за 1 сегмент или отдел - с контрастна материя 350,00  
03.3.73 МРТ на гръбначен стълб - за 2 сегмента или отдела - нативно 350,00  
03.3.74 МРТ на гръбначен стълб - за 2 сегмента или отдела - с контрастна материя 450,00  
03.3.75 МРТ на гръбначен стълб - за 3 сегмента или отдела - нативно 450,00  
03.3.76 МРТ на гръбначен стълб - за 3 сегмента или отдела - с контрастна материя 550,00  
03.3.77 МРТ на органи и структури в шията - нативно 270,00  
03.3.78 МРТ на органи и структури в шията - с контрастна материя 370,00  
03.3.79 МРТ на кости и стави на горен крайник - за всяка област - нативно 250,00  
03.3.80 МРТ на кости и стави на горен крайник - за всяка област - с контрастна материя 350,00  
03.3.81 МРТ на млечни жлези - нативно 270,00  
03.3.82 МРТ на млечни жлези - с контрастна материя 370,00  
03.3.83 МРТ на абдомен - нативно 270,00  
03.3.84 МРТ на абдомен - с контрастна материя 370,00  
03.3.85 МРТ на малък таз - нативно 270,00  
03.3.86 МРТ на малък таз - с контрастна материя 370,00  
03.3.87 МРТ на абдомен и малък таз - нативно 400,00  
03.3.88 МРТ на абдомен и малък таз - с контрастна материя 500,00  
03.3.89 МРТ на тазобедрени стави - нативно 250,00  
03.3.90 МРТ на тазобедрени стави - с контрастна материя 350,00  
03.3.91 МРТ на кости и стави на долен крайник - за всяка област - нативно 250,00  
03.3.92 МРТ на кости и стави на долен крайник - за всяка област - с контрастна материя 350,00  
03.3.93 Дигитална мамография на двете млечни жлези - в четири проекции 45,00  
03.3.94 Дигитална мамография на двете млечни жлези - в четири проекции и томосинтеза 65,00  
03.3.95 Дигитална мамография на една гърда - две проекции 25,00  
03.3.96 Дигитална мамографска томосинтеза /след мамография /  30,00  
03.3.97 Дуктография (манипулация) доплаща се към мамография 25,00  
03.3.98 Разчитане на мамография и рентгенография от ДЛЗ  20,00  
03.3.99 Ултразвуков преглед 30,00  
03.3.100 Разчитане на компютърна томография 50,00  
03.3.101 Разчитане на магнитни резонансна томография 60,00  
03.3.102 Избор на рентгенолог и спешно разчитане, по желание до 2 часа от извършването, при рентгеново и УЗ изследване /добавя се към стойността на изследването/ 20,00  
03.3.103 Терапевтична пункция на млечна жлеза под ехографски контрол 50,00  
03.3.104 Ехографска диагностика на коремни органи, ретроперитонеум и малък таз 50,00  
03.3.105 Ехографска диагностика на горната част на абдомена 40,00  
03.3.106 Ехографска диагностика на органите в малкия таз 35,00  
03.3.107 Пълен ехографски статус на органите, достъпни за ехографско изследване 80,00  
03.3.108 Ехографска диагностика на щитовидна жлеза 30,00  
03.3.109 Ехографска диагностика на млечни жлези 40,00  
03.3.110 Ехографска диагностика на една млечна жлеза 25,00  
03.3.111 Ехографска диагностика на тестиси 30,00  
03.3.112 Ехографска диагностика на лимфни възли за една област 20,00  
03.3.113 Доплер-ехография на периферни съдове 60,00  
03.3.114 Абдоминална Доплер-ехография - без контрастната материя 50,00  
03.3.115 Абдоминална контрастно-усилена ехография с контрастна материя за орган 180,00  
03.3.116 Ендовагинална ехография 50,00  
03.3.117 Ендоректална ехография /ТРУС/ 50,00  
03.3.118 Ехография на лезии в гръдната клетка - бял дроб и плевра 40,00  
03.3.119 Пункция на лезии в гръдна клетка - бял дроб и плевра под УЗ контрол 100,00  
03.3.120 Извършване на интервенционална манипулация под УЗ контрол 100,00  
03.3.121 Извършване на интервенционална манипулация под мамографски контрол 100,00  
03.3.122 Извършване на интервенционална манипулация под КТ контрол 100,00  
03.3.123 Ендокавитарна трансвагинална или трансректална контрастно-усилена ехография с контрастна материя 200,00  
03.3.124 Биопсия на черен дроб под ехографски контрол 170,00  
03.3.125 Пункция на абдоминални колекции (кисти, хематоми, абсцеси и др.) с лечебна цел под ехографски контрол 170,00  
03.3.126 Налагане на постоянен дренаж на кистозни и възпалителни колекции под ехографски контрол 190,00  
03.3.127 Ехографска диагностика на слюнчени жлези  30,00  
03.3.128 Ехография на гърда с еластография 60,00  
03.3.129 Еластография - метод за доуточняване на лезии в гърдата (доплаща се след УЗ на гърда)  20,00  
03.3.130 Диагностична ТАБ под УЗ контрол на гърда, щитовидна жлеза, периферни лимфни възли (след диагностичен УЗ преглед) 35,00  
03.3.131 Биопсия с режеща игла на гърда и др. под УЗ контрол, без стойност на иглата 60,00  
03.3.132 Филм за образно изследване 35/43 - 1 бр. 17,00  
03.3.133 Филм за образно изследване 24/30 - 1 бр. 6,00  
03.3.134 Филм за образно изследване 18/24 - 1 бр. 6,00  
03.3.135 Консултация на образни изследвания КТ и МРТ от друго лечебно заведение - до две изследвания 50,00  
03.3.136 Копие на изследване на CD 5,00  
03.3.137 Копие на изследване на CD и копие на разчитане  10,00  
03.3.138 Пакет "МАМО СКРИНИНГ-МАМОГРАФИЯ " - абонаментно обслужване на жени, вкючва : 1.Мамография в четири проекции или мамография с томосинтеза на всеки две години, 2.Разчитане от двама рентгенолози, независимо един от друг, 3.Личен код в информационната система, 4.Изпращане на покана за преглед 30 дни преди следващия преглед, /на електронна поща или с SMS / 5.Намаление с 50% на допълнителни прегледи в отделение по „Образна диагностика” при необходимост от проследяване в рамките на двегодишния период. 55,00  
03.3.139 Пакет "МАМО СКРИНИНГ-МАМОГРАФИЯ " - абонаментно обслужване на жени,финансиране на мамографиите по НЗОК - доболнична дейност, включва : 1.Мамография в четири проекции или мамография с томосинтеза на всеки две години, 2.Разчитане от двама рентгенолози, независимо един от друг, 3.Личен код в информационната система, 4.Изпращане на покана за преглед 30 дни преди следващия преглед, /на електронна поща или с SMS / 5.Намаление с 50% на допълнителни прегледи в отделение „Образна диагностика „ при необходимост от проследяване в рамките на двегодишния период. 30,00  
03.3.140 Пакет "МАМО СКРИНИНГ- УЛТРАЗВУКОВ ПРЕГЛЕД НА ГЪРДИ " - абонаментно обслужване на жени, включва : 1.Ултразвуков преглед на гърди, веднъж годишно с избор на рентгенолог 3.Личен код в информационната система, 4.Изпращане на покана за преглед 30 дни преди следващия преглед, /на електронна поща или с SMS / 5.Намаление с 50% на допълнителни прегледи в отделение „Образна диагностика” при необходимост от проследяване в рамките на двегодишния период. 40,00  
03.3.141 Мамография – 50% намаление към профилактичен пакет 22,50  
03.3.142 Ултразвуков преглед на гърди - 50% намаление към профилактичен пакет 20,00  
03.3.143 Диагностична ТАБ под УЗ контрол на гърда - 50% намаление към профилактичен пакет 17,50  
03.3.144 Биопсия с режеща игла на гърда и др. под УЗ контрол, без стойност на иглата - 50% намаление към профилактичен пакет 30,00  
03.3.145 Еластография - метод за доуточняване на лезии в гърдата /доплаща се след УЗ на гърда/ - 50% намаление към профилактичен пакет 10,00  
03.3.146 Пакет "МАМО-ПРОФИЛАКТИКА " организирани групи, колективи и т.н. 1. До 100 бр. - 20% отстъпка . 2. Над 100 бр. - 35% отстъпка    
4. НУКЛЕАРНО - МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ   
Сцинтиграфски методи (цените отбелязани със (*) са само за технологично извършване на изследването - радиофармацевтикът се закупува отделно от пациента)  
03.4.01 Целотелесна костна сцинтиграфия 240,00  
03.4.02 Трифазна костна сцинтиграфия 260,00  
03.4.03 Целотелесна костна сцинтиграфия плюс SРЕСТ/СТ на избрана зона 420,00  
03.4.04 Сцинтиграфско изследване на щитовидната жлеза с 99м-Тс-пертехнетат  120,00  
03.4.05 Целотелесно сканиране със 131-Йод и SРЕСТ/СТ  420,00  
03.4.06 Сцинтиграфия -на слюнчени и паращитовидни жлези  SРЕСТ/СТ 420,00  
03.4.07 Сцинтиграфия с туморотропен радиофармацевтик плюс SРЕСТ/СТ 460,00  
03.4.08 Туморотропна сцинтиграфия с 67-Gа SРЕСТ/СТ 460,00  
03.4.09 Целотелесна сцинтиграфия с 131-I-МIBG  SРЕСТ/СТ 420,00  
03.4.10 Целотелесна сцинтиграфия 111-Iп-Оstreoscan (рецепторна сцинтиграфия)  SРЕСТ/СТ 420,00  
03.4.11 Лимфосцинтиграфия, включително сентинелни лимфни възли 240,00  
03.4.12 Перфузионна сцинтиграфия на миокарда в покой 320,00  
03.4.13 Миокардна стрес сцинтиграфия G-SРЕСТ/СТ - Ca score 420,00  
03.4.14 Сцинтиграфия на бъбреци 240,00  
03.4.15 Белодробна перфузионна сцинтиграфия SРЕСТ/СТ 420,00  
03.4.16 Белодробна вентилационна сцинтиграфия SРЕСТ/СТ 420,00  
03.4.17 Сцинтиграфия на черен дроб и жлъчни пътища SРЕСТ/СТ 420,00  
03.4.18 Радионуклидно функционално изследване на хранопровод и стомах 240,00  
03.4.19 Радионуклидно изследване на мъжка полова система SРЕСТ/СТ 420,00  
03.4.20 Сцинтиграфия на мозък SРЕСТ/СТ 420,00  
03.4.21 Сцинтиграфия на костен мозък - целотелестна 240,00  
03.4.22 SРЕСТ/СТ на избрана зона 420,00  
03.4.23 Консултация на сцинтиграфски изследвания в деня на изследването 40,00  
03.4.24 Ин витро - Т3 10,00  
03.4.25 Ин витро - Т4 10,00  
03.4.26 Ин витро - ТТХ 10,00  
03.4.27 Ин витро - естрадиол 18,00  
03.4.28 Ин витро - прогестерон 18,00  
03.4.29 Ин витро - тестостерон 18,00  
03.4.30 Ин витро - кортизол 18,00  
03.4.31 Ин витро - ЛХ 18,00  
03.4.32 Ин витро - ФСХ 18,00  
03.4.33 Ин витро - КЕА 10,00  
03.4.34 Ин витро - АФП 10,00  
03.4.35 Ин витро - бета ЧХГ 10,00  
03.4.36 Ин витро - CA 15-3 10,00  
03.4.37 Ин витро - CA 125 10,00  
03.4.38 Ин витро - CA 19-9 10,00  
03.4.39 Ин витро - ПСА 10,00  
03.4.40 Ин витро - Тиреоглобулин (Tg) 10,00  
03.4.41 Естрогенни рецептори 50,00  
03.4.42 Прогестеронови рецептори 65,00  
5. МИКРОБИОЛОГИЯ  
03.5.01 Фeкална маса и ректален секрет 20,00  
03.5.02 Урина за урокултура (еднократно) 25,00  
03.5.03 Материал от генитална система за бактериална флора, кандиди и трихомони 27,00  
03.5.04 Материал от генитална система за един микробен агент 15,00  
03.5.05 Ранев материал и гной 27,00  
03.5.06 Гърлени и назофарингеални секрети 27,00  
03.5.07 Храчка и трахеобронхиален аспират 27,00  
03.5.08 Други секрети (ушен, конюнктивален и др.) 27,00  
03.5.09 Серологични диагностични тестове (АSТ,RF и RРR) 15,00  
03.5.10 Хемокултури - апаратна диагностика (2 аеробни и 2 анаеробни бутилки) 65,00  
03.5.11 Материал от генитална система за Микоплазма и Уреаплазма /идентификация и антибиограма / 25,00  
6. ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ  
03.6.01 Определяне на кръвна група по "кръстосания метод" и Rh - фактор 15,00  
03.6.02 Определяне на Rh-фенотип и Кеll-антиген 30,00  
03.6.03 Претрансфузионен тест за съвместимост, чрез разширени проби 25,00  
03.6.04 Определяне на слаб тип D-антиген за потвърждаване на Rh-принадлежност 25,00  
03.6.05 Скрининг за антиеритроцитни антитела 50,00  
03.6.06 Кръвопреливане при анемичен синдром 480,00  
4. РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  
1. ОСНОВНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ  
04.1.01 Психотерапия 50,00  
04.1.02 Първично психологическо консултиране  60,00  
04.1.03 Вторично психологическо консултиране 30,00  
04.1.04 Психологическо изследване при нарушени познавателни функции (ориентация, памет, мислене) 50,00  
04.1.05 Психодиагностични методики (изготвяне профил на личността) 60,00  
04.1.06 Индивидуална медико-генетична консултация 40,00  
04.1.07 Допълнително изследване на първостепенни родственици (оценка на риска) 20,00  
04.1.08 Изследване на генетичния риск с генетична консултация (при фамилно обременени лица) 40,00  
04.1.09 Оценка на индивидуалния генетичен риск (при необременени със злокачествено заболяване лица) 10,00  
04.1.10 Анализ на състава на тялото с апарат in BODI 230 10,00  
04.1.11 Социална консултация 30,00  
04.1.12 Индивидуално ЛФК 12,00  
04.1.13 Лимфопреса 10,00  
04.1.14 Изометрична релаксация 10,00  
04.1.15 Тренажорна тренировка 8,00  
04.1.16 Индивидуално ЛФК с уреди 15,00  
04.1.17 Ръчен лимфооточен-дренажен масаж 30,00  
04.1.18 Криотерапия 3,00  
04.1.19 Дихателна гимнастика 5,00  
2. КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ КОМПЛЕКСИ  
04.2.01 Индивидуално ЛФК и лимфопреса 20,00  
04.2.02 Пакет - 10 процедури 180,00  
04.2.03 ЛФК с уреди и лимфопреса 22,00  
04.2.04 Пакет - 10 процедури 200,00  
04.2.05 Индивидуално ЛФК, ЛФК с уреди и лимфопреса 35,00  
04.2.06 Пакет - 10 процедури 315,00  
04.2.07 Тренажорна тренировка и лимфопреса 15,00  
04.2.08 Индивидуална ЛФК, ЛФК с уреди, Тренажорна тренировка, лимфопреса и постизометрична релаксация (ПИР) 45,00  
04.2.09 Пакет - 10 процедури 400,00  
3. КОМПЛЕКСНА РЕХАБИЛИТАЦИОННА ПРОГРАМА   
04.3.08 Ръчен лимфооточен-дренажен масаж (10 процедури)  260,00  
       
5. ИЗБОР НА ПРЕДПОЧИТАН ЕКИП И ЛЕКАР
Код наименование Цена за избор на екип Цени за избор на лекар 
05.1.01 Бронхоскопски процедури  210,00 140,00
05.1.02 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията 450,00 300,00
05.1.03 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт 300,00 150,00
05.1.04 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт 300,00 150,00
05.1.05 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит 300,00 150,00
05.1.06 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво 300,00 150,00
05.1.07 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт 434,00 289,00
05.1.08 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума 450,00 300,00
05.1.09 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) 450,00 300,00
05.1.10 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания 450,00 300,00
05.1.11 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото 600,00 300,00
05.1.12 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести 337,00 225,00
05.1.13 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести 112,00 75,00
05.1.14 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур 600,00 300,00
05.1.15 Трансуретрална простатектомия 700,00 300,00
05.1.16 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения 800,00 360,00
05.1.17 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища 450,00 300,00
05.1.18 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 900,00 500,00
05.1.19 Оперативни процедури върху мъжка полова система 350,00 250,00
05.1.20 Оперативни процедури на долните пикочни пътища 900,00 500,00
05.1.21 Оперативни процедури при инконтиненция на урината 450,00 300,00
05.1.22 Реконструктивни операции в урологията 450,00 300,00
05.1.23 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 337,00 225,00
05.1.24 Оперативни процедури на бъбрека и уретера 900,00 500,00
  Перкутанна аспирация на  на бъбрек и легенче 600,00 500,00
05.1.25 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия 900,00 500,00
05.1.26 Радикална простатектомия 900,00 500,00
05.1.27 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 350,00 250,00
05.1.28 Нерадикално отстраняване на матката 840,00 440,00
05.1.29 Радикално отстраняване на женски полови органи 900,00 500,00
05.1.30 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 840,00 440,00
05.1.31 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 450,00 300,00
05.1.32 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената 730,00 400,00
05.1.33 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 306,00 250,00
05.1.34  Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 840,00 440,00
05.1.35 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация 900,00 500,00
05.1.36 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум, при лица над 18 години 900,00 500,00
05.1.37 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума  при лица над 18 години 900,00 500,00
05.1.38 Хирургични интервенции за затваряне на стома 900,00 500,00
05.1.39 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 500,00 300,00
05.1.40 Оперативни процедури при хернии 500,00 300,00
05.1.41 Конвенционална холецистектомия 900,00 500,00
05.1.42 Лапароскопска холецистектомия 900,00 500,00
05.1.43 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 855,00 427,00
05.1.44 Оперативни процедури върху черен дроб 900,00 500,00
05.1.45 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох 900,00 500,00
05.1.46 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 900,00 500,00
05.1.47 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 800,00 500,00
05.1.48 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 150,00 100,00
05.1.49 Оперативно лечение при остър перитонит 700,00 400,00
05.1.50 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 700,00 400,00
05.1.51 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 450,00 300,00
05.1.52 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани 700,00 400,00
05.1.53 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания 500,00 300,00
05.1.54 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези 900,00 300500,00
05.1.55 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания 700,00 400,00
05.1.56 Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена 900,00 500,00
05.1.57 Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация 900,00 500,00
05.1.58 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания 900,00 500,00
05.1.59 Хирургично лечение в лицево-челюстната област  450,00 300,00
05.1.60 Оперативно лечение в лицево-челюстната област  450,00 300,00
05.1.61 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 315,00 210,00
05.1.62 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област 600,00 300,00
05.1.63 Хирургично лечение и отстраняване на лимфни възли от шията 200,00 100,00
05.1.64 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения 350,00 235,00
05.1.65 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ / ЯМР 400,00 250,00
05.1.66 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности 450,00 300,00
05.1.67 Брахитерапия с ниски активности 245,00 163,00
05.1.68 Конвенционална телегаматерапия 450,00 300,00
05.1.69 Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници 660,00 330,00
05.1.70 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия 700,00 400,00
05.1.71 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка 900,00 500,00
05.1.72 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури 900,00 500,00
05.1.73  Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка 900,00 500,00
05.1.74 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания 900,00 500,00
05.1.75 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания * 38,00 25,00
05.1.76 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура 75,00 50,00
       
  Изготвил:    
  Петрана Лалева - главен счетоводител    
       
  Съгласували:     
  д-р Чавдар Маринов    
  Зам. изп. директор на  „СБАЛ по онкология“ ЕАД    
       
  д-р Михаил Шиндов    
  Ръководител  КТБ на  „СБАЛ по онкология“ ЕАД    
       

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: sbalo@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top