Print

 

С Протокол №10 от 24.03.2011г. членовете на НАОА дава програмна акредитация на СБАЛО-ЕАД за образователната и научна степен "доктор" за научната специалност от регулираните професии 03.01.46 Онкология с обща оценка по критериите "МНОГО ДОБРА" за срок на валидност 6 години.

Изтегли решението на НАОА в pdf формат: тук

Моля посетете страницата "Закони и наредби", където ще се запознаете с Правилника и условията за обучение в СБАЛО-ЕАД.


Стипендии за специализанти 2014г., отпускани чрез БЛС.