Обявяване на конкурс за възлагане на управлението на публични предприятия

Информация за конкурса е публикувана на сайта на Министерство на здравеопазването - Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „УСБАЛО“ ЕАД (government.bg)

 

Обявява конкурс за Началник отделение

На основание чл. 23, ал. 3, т. 1 и чл. 26, ал. 2 от „Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО-ЕАД, гр.София“ във връзка с чл. 89, чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 68, ал. 1, ал. 3, ал. 7 и чл. 71 от Закона за лечебните заведения, Заповед № З-239 от 19.10.2022год. на Изпълнителния директор на УСБАЛО-ЕАД

„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

Обявява конкурс за Началник отделение на Отделение по образна диагностика.

 
Обявява конкурси за старши медицински сестри

На основание чл. 23, ал. 3, т. 1  и чл. 26, ал. 2 от „Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО-ЕАД, гр.София“ във връзка с чл. 89, чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда  и Заповед №З-241/20.10.2022г. на Изпълнителния директор на УСБАЛО-ЕАД

„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

Обявява конкурси за:

  • Старша медицинска сестра в Отделение по анестезиология и интензивно лечение на „УСБАЛ по онкология” ЕАД.
  • Старша медицинска сестра в Клиника по обща и коремна хирургия на „УСБАЛ по онкология” ЕАД
 
ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТОР

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

       На основание чл. 26 от Закона за публичните предприятия, чл. 20, ал. 4 т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с писмо, изх. № 20-00-798/13.10.2022 г. на Министерство на здравеопазването, относно провеждане на процедура за избор на независим регистриран финансов одитор, „УСБАЛ по онкология“ ЕАД – гр. София кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител

 


ОБЯВЕН Е КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ – СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, ЕИК 000662776, ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДЪРЖАВАТА – ЕДИН, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Информация за конкурса е публикувана на сайта на Министерство на здравеопазванет - Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „УСБАЛО“ ЕАД (government.bg)


Намирате се на официалната страница на Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология, гр. София - водещо лечебно заведение в нашата страна за профилактика, диагностика и цялостно лечение на пациенти с онкологични заболявания.

ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19 ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ


Записване за консултация или прием за лечение

 На "Регистратурата" можете да си запишете час за преглед, да получите информация за предпочитан лекар или екип за лечение, както и за условията на избор. На всеки пациент, на който предстои преглед или хоспитализация (постъпване в болницата) се издава "Лична амбулаторна карта" по данни от личната му карта.

Проверка на епикриза или лабораторни резултати

 УСБАЛ по онкология ЕАД София предлага нова електронна услуга. Пациентите на лечебното заведение могат да проверят безплатно епикризата или лабораторните си резултати, както и образните изследвания от всяка точка на света.
Получете своите номер и код за проверка в болницата, след изследвания или лечение.

Най-новото технологично поколение в света ПЕТ КТ вече в България

 

6Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология  (УСБАЛО) разполага с първия цифров  ПЕТ КТ в страната (ПЕТ скенер). Апаратурата е от най-високия клас Biograph Vision на водещия производител – Siemens. Това гарантира високо качеството на диагностика и лечение, като прави възможно откриването на тумори с изключително малки размери.

ПЕТ КТ е най-съвременния образен метод в света при диагностика на онкологични заболявания.  Хибридното изследване дава възможност да се получи едновременно функционален и анатомичен образ на цялото тяло и да бъде разграничен злокачественият от доброкачествения процес. Благодарение на детайлното  изследване медицинските специалисти определят с максимална точност диагнозата.

Научете повече тук

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top