Печат

Европейски организации за борба с рака

Българска асоциация на онкоболните

Българска асоциация за закрила на пациентите

Национална пациентска организация

Национална пациентска организация е учредена през януари 2010 година като обединение от юридически лица – пациентски организации. НПО е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

Конфедерация „Защита на здравето”

КЗЗ е  първата  национално представена пациентска организация, обединяваща  десетки  неправителствени организации и представляваща всички пациенти.