На основание чл.17, ал.З от Наредба №1 /22.01.2015г и чл. 91, ал. 1 и ал.2 от Кодекса на труда

Н А Р Е Ж Д АМ:

1. Обявявам конкурс за:

  • Лекар-специализант по „Нуклеарна медицина" в Клиника по нуклеарна медицина

2. Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:

  • Да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър" по медицина;

  • Да са членове на Български лекарски съюз;

  • Да не са осъждани;

  • Да бъдат лица в здравословно състояние, позволяващо им да извършват работата на длъжността, за която кандидатстват.

Прочети още: УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по...

ОБЯВА

 Днес, 21.10.2022 г.  на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, чл.91, ал.1, както и на Заповед №3-240/19.10.2022 г., УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Анестезиология и интензивно лечение” (Приложение 1,I към Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, № 3, Код на специалността 1003) в Отделение по анестезиология и интензивно лечение на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, със зачисляване към Медицински увиверситет-София. 

Прочети още: УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по...

ОБЯВА

От, 28.10.2022 г.  на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, чл.91, ал.1, както и на Заповед №3-181/16.08.2022 г., УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Хирургия” (Приложение 1,I към Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, № 61, Код на специалността 1061) в Клиника по обща и коремна хирургия на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, със зачисляване към Медицински увиверситет-София.

Прочети още: УСБАЛ по онкология-ЕАД, София първа обявява за 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по...

ОБЯВА

От, 28.10.2022 г.  на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, чл.91, ал.1, както и на Заповед №3-182/16.08.2022 г., УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 6 (шест) свободни длъжности за медицинска сестра-специализант по  „Специфични грижи за онкологично болни пациенти” в „УСБАЛ по онкология“ ЕАД (Приложение 1,­VI към Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, №7, Код на специалността 5105) в „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, със зачисляване към Медицински увиверситет-София.

Прочети още: УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 6 (шест) свободни длъжности за медицинска...

ОБЯВА

От, 28.09.2022 г.  на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както и на Заповед №3-216/26.09.2022 г., УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 2 (две) свободни длъжности за „лекар-специализант” по „Медицинска онкология” (Приложение 1 към Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, №34, Код на специалността 1034) в Клиника по медицинска онкология на УСБАЛ по онкология-ЕАД, със зачисляване към Медицински увиверситет-София.

Прочети още: УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 2 (две) свободни длъжности за „лекар-специализант” по...

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top