конкурс_специализант_мед_онкология_1.png

Прочети още: КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО "МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ" В КЛИНИКА ПО "МЕДИЦИНСКА...

конкурс_специализант_патология_1.png

Прочети още: КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО "ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ" В КЛИНИКА ПО "ОБЩА И...

конкурс_началник_гинекология_1.png

Прочети още: КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: НАЧАЛНИК КЛИНИКА НА „КЛИНИКА ПО ГИНЕКОЛОГИЯ“

УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ „ПРОФ. ИВАН ЧЕРНОЗЕМСКИ” ЕАД обявява конкурс за длъжността:

НАЧАЛНИК КЛИНИКА НА „КЛИНИКА ПО ОНКОДЕРМАТОЛОГИЯ“

Прочети още: КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: НАЧАЛНИК КЛИНИКА НА „КЛИНИКА ПО ОНКОДЕРМАТОЛОГИЯ“

Конкурс_обща_и_коремена_1.png

Прочети още: КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ по „хирургия“ в Клиника по...

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top