Сектор „Научна информация, учебна дейност и библиотека“
Траян Атанасов: тел. 02 8076 222

Научен съвет на УСБАЛО ЕАД


ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ КОЛЕГИУМИ ПРЕЗ 2024 г.

Заседанията се провеждат в последния четвъртък на месеца в Аулата на УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД, гр. София, от 13:00 часа, с продължителност 45 минути

Научни_Колегиуми_2024г.pngНаучни_Колегиуми_2024г_1.png


Заповед за атестиране на академичния състав: (*.pdf)

Доклад и протокол от атестирането: (*.pdf)

Атестационна карта: (*.pdf)


Заповед за вътрешен одит на докторантската програма за периода 2012 - 2016 година: (*.pdf)

Доклад и протокол от одита: (*.pdf)

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНИ КОЛЕГИУМИ ЗА 2018 ГОДИНА (.pdf)

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top