УСБАЛО е отличен избор за протонен център - интервю на проф.Иглика Михайлова в clinica.bg

Използвахме времето на пандемията, за да учим онлайн лекaри, медицински физици и лаборанти за работа в него, казва проф. Иглика Михайлова

КЛАСИРАНЕ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО „ГРЪДНА ХИРУРГИЯ“ за Отделение по хирургияна гърдата към Клиника по гръдна хирургия – 2 места 

Резултат и протокол от проведения конкурс


Класиране конкурс началник Клиника по обща и клинична патология 

 Във връзка с проведен конкурс за длъжността – НАЧАЛНИК КЛИНИКА на Клиника по обща и клинична патология, обявен със Заповед № 3-174 / 06.07.2023 г., Конкурсната комисия класира на първо място: ДОЦЕНТ СВИТЛАНА БАЧУРСКА, ДМ

Обявява конкурс за заемане на  длъжността „Главна медицинска сестра“

 ОБЯВА

         На  основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, чл. 67, чл. 68, ал.7 и чл. 70, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и Заповед № З-280/31.08.2023 на Изпълнителния директор.


  Ново име на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД

Уважаеми колеги,

Уважаеми пациенти,

На 29.05.2023 г. се проведе извънреден разширен Медицински съвет на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, гр. София, и се взе единодушно решение болницата да бъде наименувана на името на видния български онколог и признат международен учен, министър на здравеопазването и директор на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, гр. София – проф. д-р Иван Черноземски.


  Конкурс за заемане на длъжността: ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО „ГРЪДНА ХИРУРГИЯ”

 

обявява конкурс за заемане на длъжността:

ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯза Отделение по хирургия на гърдата към Клиника по гръдна хирургия – 2 места.


  В надбягването с рака най-сетне има добри новини

В надбягването с рака най-сетне има добри новини!

Новите терапии в онкологията дават надежда, че за хиляди пациенти заболяването ще се пречупи от фатално в хронично.


 Проверка на епикриза или лабораторни резултати 

 УСБАЛ по онкология ЕАД София предлага нова електронна услуга. Пациентите на лечебното заведение могат да проверят безплатно епикризата или лабораторните си резултати, както и образните изследвания от всяка точка на света.

Получете своите номер и код за проверка в болницата, след изследвания или лечение.

  Конкурс за длъжността: НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА „ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:


  Благодарствено писмо от името на Кирил Баятев, пациент на Урологичното отделение на УСБАЛО

Здравейте,

Приложено изпращам Благодарствено писмо от името на баща ми, Кирил Баятев. Моля да сведете писмото до знанието на директора на УСБАЛО, д-р Владимив Васев Даскалов, д.м.


  Благодарствено писмо от проф. д-р Марияна Кузманова

Пише Ви Марияна Кузманова, пациент на клиниката по лъчелечение.


  Приключи XIII-та Научна конференция по онкология на УСБАЛО

Приключи XIII-та Научна конференция по онкология на УСБАЛ по онкология.

Събитието се проведе в Гранд хотел Пловдив в периода 16-18 юни 2023 година и събра водещи специалисти от страната в областта на, медицинската онкология, лъчелечението, нуклеарна медицина (функционална образна диагностика), онкодерматологията, патологията, образната диагностика и хирургията.


Благодарствено писмо!

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО ДИРЕКТОРА НА УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД - Д-Р ВЛАДИМИР ДАСКАЛОВ


Благодарствено писмо от АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

Благодарствено писмо от АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив посветено на екипа на „УСБАЛ по онкология“. 

Записване за консултация или прием за лечение

 На "Регистратурата" можете да си запишете час за преглед, да получите информация за предпочитан лекар или екип за лечение, както и за условията на избор. На всеки пациент, на който предстои преглед или хоспитализация (постъпване в болницата) се издава "Лична амбулаторна карта" по данни от личната му карта.

Проверка на епикриза или лабораторни резултати

 УСБАЛ по онкология ЕАД София предлага нова електронна услуга. Пациентите на лечебното заведение могат да проверят безплатно епикризата или лабораторните си резултати, както и образните изследвания от всяка точка на света.
Получете своите номер и код за проверка в болницата, след изследвания или лечение.

Най-новото технологично поколение в света ПЕТ КТ вече в България

 

Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология  (УСБАЛО) разполага с първия цифров  ПЕТ КТ в страната (ПЕТ скенер). Апаратурата е от най-високия клас Biograph Vision на водещия производител – Siemens. Това гарантира високо качеството на диагностика и лечение, като прави възможно откриването на тумори с изключително малки размери.

ПЕТ КТ е най-съвременния образен метод в света при диагностика на онкологични заболявания.  Хибридното изследване дава възможност да се получи едновременно функционален и анатомичен образ на цялото тяло и да бъде разграничен злокачественият от доброкачествения процес. Благодарение на детайлното  изследване медицинските специалисти определят с максимална точност диагнозата.

Научете повече тук

 

Пациентите за нас

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top