6

Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология  (УСБАЛО) разполага с първия цифров  ПЕТ КТ в страната (ПЕТ скенер). Апаратурата е от най-високия клас Biograph Vision на водещия производител – Siemens. Това гарантира високо качеството на диагностика и лечение, като прави възможно откриването на тумори с изключително малки размери.

ПЕТ КТ е най-съвременният образен метод в света при диагностика на онкологични заболявания.  Хибридното изследване дава възможност да се получи едновременно функционален и анатомичен образ на цялото тяло и да бъде разграничен злокачественият от доброкачествения процес. Благодарение на детайлното  изследване медицинските специалисти определят с максимална точност диагнозата.

Диагностиката с този вид апарат е изключително подходяща при тумори на белия дроб, стомашно-чревния тракт, яйчници, матка, гърда, глава и шия, лимфоми, меланоми, практически по цялото тяло. При вече доказано онкологично заболяване специалистите лесно могат да определят точното му разпространение и стадий, като планират щадящо лъчелечение. Така се постигат максимален оздравителен ефект и качество на живот, намалява се рискът от инвалидизация.

Изследването чрез ПЕТ КТ в Клиниката по нуклеарна медицина на УСБАЛО ще помогне да получите отговор на следните въпроси:

Онкологичен ли е проблемът,  къде е разположен туморът и има ли метастази, в какъв стадий е заболяването, къде е първичното огнище, успешно ли е било досегашното лечение, какъв подход да се използва в бъдеще – оперативен, медикаментозен или лъчелечение, и т.н. Всичко това ще позволи на вашия лекар да постави максимално точна диагноза, да планира най-доброто лечение или да предложи адекватно проследяване.

 

Какъв е пътят на пациента?

Всеки правоспособен лекар може да насочи пациент към Клиниката по нуклеарна медицина на УСБАЛО за консултация. Пациентите също могат да се обръщат самостоятелно за консултация или за второ мнение. За безплатно извършване на ПЕТ КТ на здравноосигурени лица е необходимо да представите направление №8А, по амбулаторна процедура №36, което се издава от лекар-специалист. Ако не разполагате с направление №8А, а личния ви лекар (ОПЛ) ви е издал направление №3, може да бъдете прегледан от специалистите в Националния онкологичен медицински център на болницата, които, след преценка на състоянието ви,  при нужда да издадат направление №8А. След това  може да  се обадите на тел 02/8076300 в Клиниката по нуклеарна медицина на УСБАЛО за повече информация и да бъдете ориентиран за възможния период и време  за провеждане на изследването. Записването за ПЕТ КТ става на място, като е необходимо да носите всички медицински документи, свързани със случая. Алтернативно, за пациенти от страната, документите могат да бъдат изпратени чрез куриер. Едва след получаването и разглеждането им ще бъде определена точна дата за изследване, за която ще бъдете уведомени.

Екипът на Клиниката по нуклеарна медицина в УСБАЛО ще оцени здравословното ви състояние и до колко е удачно извършването на ПЕТ КТ. Имайте предвид, че  различните видове лечения изискват провеждане на изследването в различен срок след тях.

В деня на изследването

Първо се прави регистрация, след това ще бъде проведен разговор с лекар (снемане на анамнеза). На пациента ще бъде поставен  абокат и през него се инжектира радиофармацевтик с помощта на автоматичен диспенсър. По време на натрупването на радиофармацевтика, което трае около 60 - 90 минути, вие ще сте в отделно помещение с осигурено постоянно видеонаблюдение в условия на покой. Следва същинското сканиране, което продължава в апарата Siemens Biograph Vision. Продължителността му е в зависимост от обема, локализацията на изследването, височина и тегло на пациента – обикновено между 12 - 30 минути.  Понякога се налага повторно сканиране за избягване на съмненията, поради което може да се наложи да изчакате допълнителни 10 минути.

Получените и запаметени образи в последствие ще бъдат изследвани на работните станции в клиниката.

След сканирането се изчаква в последното помещение около 60  минути и накрая напускате болницата, след като е измерено нивото на радиоактивност и то е преценено като допустимо.

Може веднага да шофирате и да се върнете към всекидневния си ритъм на живот.

Получаване на резултати

Окончателният резултат от изследването обичайно е готов на следващия работен ден със заключение на лекар от Клиниката по нуклеарна медицина и приложен DVD с получените образи от изследването.

Специални условия за трудно подвижни пациенти

Всички помещения в сектора с ПЕТ КТ са съобразени да се ползват от трудноподвижни и възрастни пациенти. Нашият персонал е готов да окаже необходимата помощ и съдействие.

Изложба в онкоцентъра в Бургас на инициативата на УСБАЛО „Продължаваме”  

В КОЦ, Бургас гостува експозицията от Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология – София.

Изложба от картини – масло и акварел, беше открита в Комплексния онкологичен център в Бургас на 11 август 2020 г.

Тя е част от поредицата арт-инициативи под мотото "Продължаваме", започнати преди три години по идея на д-р Стефан Константинов – директор на Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология – София, и неговият екип.

Автор на логото е известният график
Димитър Анастасов, който, освен участник в експозицията в Бургас, присъства и на откриването. Картините са подредени по особено въздействащ и хармоничен начин от галеристката Бистра Стойчева.

Гости на откриването бяха не само пациенти, лекари, творци и приятели, а и певците Тони Димитрова, Стефан Илчев и Ефтим Чакъров, които в конкурса на проекта "Продължаваме" за песен, са автори на творбата "Животът" по стихове на Пепа Таракчиева.

Ден по-късно в най-реномираната художествена галерия на Бургас „Георги Баев”, ще бъде открита паралелна изложба с картини от инициативата на УСБАЛО „Продължаваме”.

Публикацията е по информация от сайта „Clinica.bg

 

Една идея, родена преди две години и половина, продължава своя живот. Независимо от предизвикателствата на времето, пандемиите и сенчестото всекидневие.

Започнахме 2020 година с много амбиция, идеи и конкретен план. Всички бяхме вдъхновени: студентите от Нов български университет и техният ръководител Златка Ангелова, художници от различни възрасти и школи, обединени за идеята от Бистра Стойчева и Димитър Анастасов, екипът на УСБАЛО...Пандемията замрази плановете ни, но не смрази идеята, в чиято сърцевина е смисълът и радостта от живота.

Идеята на проекта Продължаваме " и неговите първи стъпки и прояви, са дело на доктор Стефан Константинов, изпълнителен директор на УСБАЛО – София, и неговия екип:  Мария Чипилева, Биляна Огнянова, Стойчо Стоев. От началото на 2018 година до днес, тази проява намира широк отзвук: изложби, театрални спектакли, концерти, авторска тематична песен...Това е само част от реализацията на проекта, съсредоточена главно в София. В болницата и изложбената зала на Лъчетерапевтичния комплекс, в Националния дворец на културата, в аулата или във фоайето... ”Продължаваме” е навсякъде близо до пациентите и до всички хора, които имат нужда от духовна подкрепа, от кураж и надежда.  

„Продължаваме” из България...

От  27 юли 2020 г. гостуваме в Комплексния онкологичен център в Русе, където идеята намери съмишленик в лицето на управителя на КОЦ, Русе

д-р Камен Кожухаров. Тази нетрадиционна форма на терапия чрез изкуството, дава все по-добри лечебни резултати и показатели.

Всеизвестно е, че първите форми на изяви на човешките емоции са чрез рисунките. Така е и до днес, без дори да се замисляме, животът ни се състои от добра дума, хубав филм, музика, танц, тоест от всички форми на изкуството и прояви на човечност. Какъв по-прекрасен начин да доближим болничната атмосфера до домашния уют, да забравим, дори за кратко, страховете си и да продължим битката за живот, за здраве и качествени старини.

Защото в живота има неща, за които човек си заслужава да се бори, а в тази ценностна система на първо място винаги поставяме здравето и живота!

Благодарим на всички художници, участващи в поредния проект, реализиран в КОЦ, Русе. Следващата „спирка” на инициативата „Продължаваме” ще бъде в Бургас между 10 и 15 август 2020 г.  

Инициатор и куратор на проекта е Бистра Стойчева, а художник – Димитър Анастасов.

В рамките на кампания „Евромеланома” 2020 г. от  екипа на  Клиниката по онкодерматология към УСБАЛО бяха прегледани общо 49 пациенти.

Професионално удовлетворени сме от факта, че пациентите, които се възползваха от безплатната профилактика, бяха с конкретни, основателни проблемни образувания и бенки, както и с проблемна кожа, за която трябва да бъдат полагани грижи.

 В профилактиката се включиха родственци на пациенти с онкологични кожни заболявания. Впечатление прави, че културата за редовно използване и прилагане на слънцезащитни средства се повишава, както и отговорността за грижата към кожата. Нашето мнение потърсиха и отговорни родители с деца и подрастващи за осъществяване на първи преглед на бенки.

От всички  прегледани бяха диагностицирани 5 случая с кожен базоцелуларен  карцином  в начална фаза на развитие с еднакво разпределение между половете и средна възраст над 55 години. Ранната диагностика при тези пациенти дава възможност те да бъдат своевременно лекувани оперативно с минимален белег, добър естетичен резултат, без да се прави компромис с отстоянието в здрава тъкан от тумора, съобразно онкологичните стандарти.

По време на кампанията бе установен и един случай с начален малигнен меланом тип „ in situ“  при млад човек, като петгодишната преживяемост в толкова ранна фаза на израждане надхвърля 90% и прогнозата е много благоприятна. Всички пациенти с новооткрити кожни тумори бяха планирани за оперативно лечение в рамките на деня на прегледа.

Екипът на Клиниката по онкодерматология  е признателен за гласуваното доверие и, като Ви пожелава прекрасно лято, Ви съветва: винаги може да разчитате на нас, но преди всичко пазете кожата и себе си!

Прегледите бяха осъществени от екип на Клиниката по онкодерматология на УСБАЛО: д-р Ива Гаврилова, д-р Наташа Цекова и д-р Николай Маджунов.

Ранното откриване на рака на кожата е предпоставка за успешно лечение

 

В УСБАЛО най-ново поколение автоматизирана система за тъканна диагностика

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top