За поредна година „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, гр. София се присъединява към инициативата за информационна и профилактична кампания, свързана със Световния месец за борба с рака на гърдата.

Безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата ще се извършват през целия месец октомври в кабинет № 127, етаж 1 на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД.

В дните от понеделник до петък, прегледите ще се извършват от 13:00 часа, а в петък от 12:00 часа.

Прегледа не включва ехографско изследване или мамография.

Записването на часове се извършва на телефон: 02/ 8076 299, всеки ден от 09:00 до 15:00 часа.

Ракът на гърдата е най-честото онкологично заболяване при жените. В България, диагнозата „рак на гърдата“ чуват между 3 600 и 4 000 жени. В гърдата се развиват не само рак на млечната жлеза, но и доста доброкачествени състояния и заболявания – мастопатия, кисти, фиброаденоми, аденоми и други, които изискват проследяване и лечение при необходимост.

Открит навреме, ракът е лечим!

На основание Протокол No РД-16-138/08.07.2022 г. на едноличния собственик на капитала и Договор No РД-16-139/08.07.2022 г.
за възлагане управлението и контрола на еднолично акционерно дружество "Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология" - гр.София, подписан от проф. Асена Сербезова, дф - Министър на здравеопазването, и след вписване на 18.07.2022 г. в Търговския регистър на заявените за промяна обстоятелства, лечебното заведение има нов състав на Съвета на директорите:
1. Д-р Александър Йорданов Йорданов - Председател на Съвета на директорите
2. Виолета Владимирова - Заместник - председател на Съвета на директорите
3. Проф. Д-р Панайот Куртев, ДМ - Изпълнителен директор

Завърши XII национална научна конференция по онкология, проведена от 10 до 12 юни в залите на гранд-хотел „Пловдив”.

В унисон с традицията участваха водещи специалисти от Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология в София, както и онколози от цялата страна. Националните онкологични конференции са традиция и запазена марка на лечебното заведение, като основен носител на идеите и акцентите са екипите на УСБАЛО, компетентни в различните сфери на онкологичната наука и практика.

В научната програма бяха дискутирани всички основни аспекти на онкологичната патология. Организационният комитет, председателстван от д-р Стефан Константинов - изпълнителен директор на УСБАЛО, осъществи замисъла за една атрактивна и полезна програма, в която доминираха научният диалог и неформалните срещи между колеги.

- На XII научна конференция по онкология в Пловдив
бяха представени много и интересни доклади, проучвания, клинични случаи и други актуални данни, както и последни постижения на фармацевтичната индустрия в нашата област. Изключително полезна бе и сестринската сесия, на която бяха дискутирани ключови елементи от значимата роля и отговорността на професионалистите по здравни грижи в различните етапи от онкологичното лечение. За пореден път участниците се увериха, че споделеното за развитието на онкологията обогатява професионалния ни път и подпомага работата ни, подчерта д-р Константинов.

Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология  ще проведе нова кампания за профилактични прегледи за рак на кожата.

Под мотото „Спасете кожата си!”, специалистите от Клиниката по онкодерматология към УСБАЛО-ЕАД  ще осъществят безплатните прегледи в рамките на два дни: четвъртък, 16 юни и петък, 17 юни 2022 г. в кабинет №128 на Диагностично-консултативния блок на болницата. Във времето от 11.30 до 14.00 часа, ще бъдат прегледани всички желаещи по реда на идването, без предварително записан час.

При съмнения или доказана диагноза, пациентите ще бъдат информирани и насочени за последващо лечение в болницата.

Дванайста национална научна конференция по онкология ще бъде проведена от 10 до 12 юни 2022 г. в Пловдив.

Участие са заявили водещи специалисти от Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология в София, както и онколози от цялата страна.

Националните онкологични конференции са традиция и запазена марка на лечебното заведение, като основен носител на идеите и акцентите са екипите на УСБАЛО, компетентни в различните сфери на онкологичната наука и практика.

В научната програма са включени всички аспекти на онкологичната патология: епидемиология на рака, молекулярна онкология, генетика, имуноонкология, образна диогностика, нуклеарна медицина, хирургично лечение, медикаментозно и лъчелечение, вария, грижи и качество на живот, медицинска експертиза, проблеми и предизвикателства в организацията на здравеопазването при лечение на онкологичните заболявания...

Организационният комитет, председателстван от д-р Стефан Константинов - изпълнителен директор на УСБАЛО, е подготвил атрактивна и полезна програма, в която  научният диалог и неформалните срещи между колеги ще бъдат активно поощрявани след две години пандемични ограничения.

Подкатегории

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top