НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

„ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ”

22 – 24  юни 2012, Хотел Дедеман Принцес, гр.София

Краен срок за изпращане на резюмета: 1 май 2012г.

Краен срок за регистрация и настаняване: 31 май 2012г.

Първо съобщение (pdf): изтегли

Регистрационен формуляр (Word формат): изтегли

Директна регистрация през сайта на организатора: натисни тук

На 26.03.2012 г. на основание Заповед №396/20.03.2012 г. на Изпълнителния директор на СБАЛО-ЕАД се проведе Общо събрание на академичния състав за избор на нов Научен съвет.

Състава на гласувания Научен съвет на СБАЛО-ЕАД е следния:

ПРОФ. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ПЕЙЧЕВА
ПРОФ. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ХАДЖИОЛОВ
ДОЦ. АНТОНИЯ ДЕНЧЕВА ЦОНЕВСКА- БАЛЧЕВА
ДОЦ. ИВАН ГАВРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ДОЦ. ГАЛИНА ПЕТРОВА КУРТЕВА
ДОЦ. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ НЕЙКОВ
ПРОФ. ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПИПЕРКОВА
ПРОФ. РУМЕН МИРЧЕВ БАЛАНСКИ
ДОЦ. ВЕСЕЛИНА МЕТОДИЕВА ПЪРВАНОВА
ДОЦ. ГЕОРГИ ТОДОРОВ КАЛАЙДЖИЕВ
ДОЦ. СТЕФАНА ДИНЕВА СЪБЧЕВА
ПРОФ. СТРАШИМИР ИВАНОВ КАРАНОВ
ДОЦ. АНГЕЛ ДИМИТРОВ  МИЛЕВ
ДОЦ. КОНСТАНТА ВЕЛИНОВА ТИМЧЕВА
ДОЦ. КРАСИМИР СТАНКОВ КИРОВ
ДОЦ. ПАНАЙОТ ФОТЕВ КУРТЕВ
ДОЦ. МАНАСИ ДОБРИНОВ НИКОЛОВ
ПРОФ. ЗЛАТЕ СТОЯНОВ ДУДУНКОВ
ДОЦ. ГАЛИНА БОРИСОВА ЧАКАЛОВА
ПРОФ. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ПРОФ. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НАУМОВ
ДОЦ. ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
ДОЦ. ГАНЧО ТОЧЕВ ГАНЧЕВ
ПРОФ. ВИКТОР БОРИСОВ ЗЛАТКОВ
ДОЦ. ЗДРАВКА ГЪРДЕВА ВАЛЕРИАНОВА
ВИКТОР БОРИСОВ ЗЛАТКОВ

От сайта вече може да бъде изтеглен файл с указания за попълване на направление за хоспитализация. Същият е публикуван в раздел "Административно-стопански блок" и може да се изтегли в word формат от тук - изтегли.

Провеждането на Общото събрание на академичния състав на СБАЛО-ЕАД за избор на нов Научен съвет, насрочено за 22.03.2012 г. със Заповед №3-360/13.03.2012 г. на Изпълнителния директор на СБАЛО-ЕАД се отлага за 26.03.2012 г. (понед.) от 14.00 ч. и ще се проведе в Аулата.

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА за АКТИВНТО ЛЕЧЕНИЕ по ОНКОЛОГИЯ” ЕАД, гр. София обявява конкурс за асистенти за нуждите на Клиника по „Лъчелечение”– три броя, както следва:

-       Асистент в Отделение „Радиология” към Клиника по „Лъчелечение”;

-       Асистент в Отделение по „Перкутанно лъчелечение” към Клиника по „Лъчелечение”;

-       Асистент в Лаборатория по „Клинична дозиметрия и лъчезащита” към Клиника по „Лъчелечение”.

В срок от един месец от публикуването на обявата на сайта на „СБАЛ по Онкология” ЕАД, кандидатите следва да подадат в сектор „Деловодство” на СБАЛО-ЕАД затворен, непрозрачен плик, съдържащ следните документи, съгласно изискванията на чл.101, ал.2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СБАЛО-ЕАД

Публикувана: 09.03.2012г.

научи повече

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top