Уважаеми колеги,

На 06.10.2011 (четвъртък) от 14.00 ч. в Голямата учебна зала, намираща се на VІ етаж на СБАЛО-ЕАД, предстои провеждането Медицински колегиум и клинична конференция.

Работна среща - Контрол на рака в България - [30 септември – 1 октомври 2011]

гр. София - 1407, Залата на Българския червен кръст, бул. "Джеймс Баучър" №76

с учаситието на Д-р Джил Фъргюсън и Д-р Ян Стернуодр (Jan Stjernsward) от регоналният офис на СЗО за Европа

Петък, 30 септември 2011

09:00 - 09:15

Встъпителни слова - Министърът на здравеопазването или Заместник Министърът

Фарман Абдулаев, ръководител представителния офис на СЗО за България

09:15 - 09:30 Разпространение на рака в България - Надя Димитрова
09:30 - 09:45 Контрол на рака в България - SWOT aнализ - Здравка Валерианова
09:45 - 10:00 Контрол на рака като част от превенцията и контрола на незаразните болести в Европа - Jill Farrington
10:00 - 10:20 Подходът на СЗО към контрола на рака – Jan Stjernsward
10:20 - 10:35 Предизвикателства при финансирането на рака в България - Евгения Делчева
10:35 - 10:45 Дискусия
10:45 - 11:00 Кафе пауза
   
11:00 - 11:30 Първична профилактика - Пламен Димитров, Вилия Великова, Веселка Дулева
11:30 - 12:30 Дискусия относно превенцията на рака - тематика, дискусия и заключения - проф. Черноземски, Jill Farrington и Jan Stjernsward
12:30 - 13:30 Обяд
   
13:30 - 14:00 Ранна диагностика - Юлия Панайотова, Петя Костова
14:00 - 15:00 Дискусия относно ранната диагностика на рака - тематика, дискусия и заключения - проф. Черноземски, Jill Farrington и Jan Stjernsward
15:00 - 15:15 Кафе пауза
   
15:15 - 15:45 Лечение -  Надя Димитрова, Дамян Дамянов, Татяна Хаджиева
15:45 - 16:45 Дискусия относно лечението на рака - тематика, дискусия и заключения - проф. Черноземски, Jill Farrington и Jan Stjernsward
16:45 - 17:15 Палиативни грижи за пациентите с рак в България. Опитът на Нучния Раков Център във Враца - Николай Йорданов
17:15 - 18:15 Дискусия относно палиативните грижи за пациентите с рак в България - тематика, дискусия и заключения - проф. Черноземски, Jill Farrington и Jan Stjernsward
19:00 Вечеря
   

Събота, 1 октомври 2011

09:00 - 10:45 Дискусия на кръгла маса  - Отзиви относно превенцията на рака, лечението и палиативните грижи - дискусия и заключения - проф. Черноземски, Jill Farrington, Jan Stjernsward и Здравка Валерианова
10:45 - 11:00 Кафе пауза
   
11:00 - 12:00 Дискусия на кръгла маса, продължение - отзиви относно превенцията на рака, лечението и палиативните грижи - дискусия и заключения - проф. Черноземски, Jill Farrington, Jan Stjernsward и Здравка Валерианова
12:00-12:15 Заключителни слова
 

Поради ремонт на Аулата, предвидените  по график научен колегиум и клинична конференция  на 15.09.2011 г. (четвъртък) от 14.00 ч. няма да се проведат.

Същите ще бъдат проведени  на 06.10.2011 г. от 14.00 ч.  

Темите остават същите, както е споменато в графиците.

Докладва: Клиника по Химиотерапия

Ръководител направление НИУД: /ст.н.с. І ст. Е. Пиперкова, дмн/

Програмата за научните колегиуми през 2011г. в СБАЛО можете да видите в раздел Обучение на този сайт.

Обявени са местата за конкурси за доценти по научната специалност „Онкология” със шифър 03.01.46, за нуждите на клиника по Онкодерматология, ТЕЛК и Онкогинекология. За повече информация вижте раздел "Обяви"

На 03.02.2012 г. (петък) от 08.15 ч.  в Аулата на СБАЛО-ЕАД  ще се проведе извънреден научен колегиум, на който Доц. Д-р Георги Кобаков, дм СБАЛОЗ „Д-р М. Марков” – Варна ще изнесе  публична академична лекция на тема:
 
“Качество на живот на оперираните болни с онкологични заболявания на храносмилателната система “

Присъствието на всички докторанти и специализанти е задължително!

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top