Десетата юбилейна конференция по онкология в онлайн формат ще бъде проведена в края на тази седмица. Участие ще вземат водещи специалисти от Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология в София, както и онколози от цялата страна. Националните онкологични конференции са традиция и запазена марка на лечебното заведение, като основен носител на идеите и акцентите са неговите екипи, компетентни в различните сфери на онкологичната наука и практика.

Въвеждаща тема на конференцията ще бъде „Индикации за провеждане на РЕТ/КТ” – работата с най-новата придобивка на лечебното заведение естествено е обект на анализи и коментари. Ще бъдат разгледани и други нуклеарномедицински научни подходи при мониторинг на различни тумори. Акцент ще бъде и ролята на кли ничната патология за диагностиката и адекватната терапия при различни нозологични единици.

Прочети още: Виртуално за реалното познание

УСБАЛО разполага със собствено звено, където могат да бъдат изолирани и лекувани онкологично болни инфектирани със SARS-CoV-2

КОВИД-звено бе разкрито в Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология (УСБАЛО). Структурата е създадена в съответствие със заповедта на Министерството на здравеопазването, която определя колко легла в кои лечебни заведения трябва да бъдат преобразувани заради пандемията. Целта е по този начин да се гарантира безопасното и своевременно лечение на пациентите с онкологични заболявания, които са заразени с коронавирус. Новата структура е ситуирана на отделен етаж, до който достъпът е ограничен – както за пациенти, така и за служители на болницата. За целта две от клиниките на лечебното заведение са преместени на други етажи – Клиниката по обща и коремна хирургия се намира на трети етаж, а Клиниката по УНГ на втори. Взети са всички предпазни мерки за недопускане смесването на болни с и без Covid -19, така че да се гарантира сигурността на всички пациенти и персонала. Пациентите в КОВИД сектора не могат да напускат определения за лечението им етаж и не представляват риск за останалите болни лекувани в лечебното заведение. За медицинските специалисти са осигурени предпазни средства – костюми, маски, ръкавици, шлемове, дезинфектанти, помещения за обличане и събличане, баня. Създаването на КОВИД-звеното гарантира, че лечението на пациенти с онкологични заболявания е осигурено и по време на пандемията. Специален екип от лекар, медицинска сестра и санитар гарантират 24-часово постоянно наблюдение, като на разположение е ѝ лекар реаниматор. Съгласно изискванията на НЗОК за отчитане на клиничната пътека и всички указания към момента Covid-19 се доказва единствено с PCR тест. Обръщаме внимание на всички пациенти, че за времето на хоспитализация трябва постоянно да носят лични предпазни средства. Свижданията са забранени. Спазването на възможно максимална дистанция, редовната хигиена на ръцете и ползване на дезинфектанти за момента, заедно с маските, са единствените методи, с които може да се предпазим от разпространение на инфекцията.

 

В сряда, 21 октомври 2020 г. от 11 часа ще бъде открита нова художествена изложба – единайста поред за София през последните три години. Макар и в пандемична ситуация, художествената проява в рамките на арт-инициативата „Продължаваме”, е отново посланик на живота и надеждата!

Мястото е познато: просторният коридор на Лъчетерапевтичния комплекс на Университетската специализирана болница по онкология. Хуманната инициатива започва през 2018 г. и нейните инициатори от УСБАЛО успяват да привлекат най-добрите творци, художници и автори, чрез професионалната селекция на галериста Бистра Стойчева. Инициативата, „родена” в столичната болница, не спира своя пълноценен живот и по време на пандемията. Примерът е последван от комплексни онкологични центрове в страната с единствената цел: идеята да достигне до повече хора, а в болничните центрове да бъдат оформени художествени пространства. Русе и Бургас са сред първите домакини на изложбата извън столицата.

Прочети още: Картини без маска’2020 г. – новото лице на проекта „Продължаваме”

pink ribbon

На 5 октомври 2020 г. започва традиционната информационна и профилактична кампания за борба с рака на гърдата в Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология.

Както през последните години, така и тази, екипът на УСБАЛО, като институция с най-голям дял в лечението на това заболяване, по традиция се присъединява към общите усилията в световната битка за женско здраве и качество на живот.

Прегледите в болницата ще бъдат проведени между 5 и 30 октомври – всеки работен ден от понеделник до четвъртък, в 127 кабинет, партерен етаж, от 12.30 часа. Единствено в ден сряда те ще започват от 13 часа.

Всеки има възможност да се запише за безплатните прегледи в УСБАЛО на телефон 02/8076299, да получи първична консултация или компетентно мнение за подходящо лечение при вече установен проблем.От 28 септември до 2 октомври може да позвъните между 10.00 и 13.00 часа и да запазите час за своя преглед.

Водещи онколози и специалисти по мамология от Клиниката по гръдна хирургия на УСБАЛО ще консултират около 200 пациентки по време на кампанията.Всички записани ще бъдат прегледани, а при необходимост – насочени за цялостно изследване и комплексно лечение в болницата.

6

Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология  (УСБАЛО) разполага с първия цифров  ПЕТ КТ в страната (ПЕТ скенер). Апаратурата е от най-високия клас Biograph Vision на водещия производител – Siemens. Това гарантира високо качеството на диагностика и лечение, като прави възможно откриването на тумори с изключително малки размери.

ПЕТ КТ е най-съвременният образен метод в света при диагностика на онкологични заболявания.  Хибридното изследване дава възможност да се получи едновременно функционален и анатомичен образ на цялото тяло и да бъде разграничен злокачественият от доброкачествения процес. Благодарение на детайлното  изследване медицинските специалисти определят с максимална точност диагнозата.

Диагностиката с този вид апарат е изключително подходяща при тумори на белия дроб, стомашно-чревния тракт, яйчници, матка, гърда, глава и шия, лимфоми, меланоми, практически по цялото тяло. При вече доказано онкологично заболяване специалистите лесно могат да определят точното му разпространение и стадий, като планират щадящо лъчелечение. Така се постигат максимален оздравителен ефект и качество на живот, намалява се рискът от инвалидизация.

Изследването чрез ПЕТ КТ в Клиниката по нуклеарна медицина на УСБАЛО ще помогне да получите отговор на следните въпроси:

Онкологичен ли е проблемът,  къде е разположен туморът и има ли метастази, в какъв стадий е заболяването, къде е първичното огнище, успешно ли е било досегашното лечение, какъв подход да се използва в бъдеще – оперативен, медикаментозен или лъчелечение, и т.н. Всичко това ще позволи на вашия лекар да постави максимално точна диагноза, да планира най-доброто лечение или да предложи адекватно проследяване.

 

Какъв е пътят на пациента?

Всеки правоспособен лекар може да насочи пациент към Клиниката по нуклеарна медицина на УСБАЛО за консултация. Пациентите също могат да се обръщат самостоятелно за консултация или за второ мнение. За безплатно извършване на ПЕТ КТ на здравноосигурени лица е необходимо да представите направление №8А, по амбулаторна процедура №36, което се издава от лекар-специалист. Ако не разполагате с направление №8А, а личния ви лекар (ОПЛ) ви е издал направление №3, може да бъдете прегледан от специалистите в Националния онкологичен медицински център на болницата, които, след преценка на състоянието ви,  при нужда да издадат направление №8А. След това  може да  се обадите на тел 02/8076300 в Клиниката по нуклеарна медицина на УСБАЛО за повече информация и да бъдете ориентиран за възможния период и време  за провеждане на изследването. Записването за ПЕТ КТ става на място, като е необходимо да носите всички медицински документи, свързани със случая. Алтернативно, за пациенти от страната, документите могат да бъдат изпратени чрез куриер. Едва след получаването и разглеждането им ще бъде определена точна дата за изследване, за която ще бъдете уведомени.

Екипът на Клиниката по нуклеарна медицина в УСБАЛО ще оцени здравословното ви състояние и до колко е удачно извършването на ПЕТ КТ. Имайте предвид, че  различните видове лечения изискват провеждане на изследването в различен срок след тях.

В деня на изследването

Първо се прави регистрация, след това ще бъде проведен разговор с лекар (снемане на анамнеза). На пациента ще бъде поставен  абокат и през него се инжектира радиофармацевтик с помощта на автоматичен диспенсър. По време на натрупването на радиофармацевтика, което трае около 60 - 90 минути, вие ще сте в отделно помещение с осигурено постоянно видеонаблюдение в условия на покой. Следва същинското сканиране, което продължава в апарата Siemens Biograph Vision. Продължителността му е в зависимост от обема, локализацията на изследването, височина и тегло на пациента – обикновено между 12 - 30 минути.  Понякога се налага повторно сканиране за избягване на съмненията, поради което може да се наложи да изчакате допълнителни 10 минути.

Получените и запаметени образи в последствие ще бъдат изследвани на работните станции в клиниката.

След сканирането се изчаква в последното помещение около 60  минути и накрая напускате болницата, след като е измерено нивото на радиоактивност и то е преценено като допустимо.

Може веднага да шофирате и да се върнете към всекидневния си ритъм на живот.

Получаване на резултати

Окончателният резултат от изследването обичайно е готов на следващия работен ден със заключение на лекар от Клиниката по нуклеарна медицина и приложен DVD с получените образи от изследването.

Специални условия за трудно подвижни пациенти

Всички помещения в сектора с ПЕТ КТ са съобразени да се ползват от трудноподвижни и възрастни пациенти. Нашият персонал е готов да окаже необходимата помощ и съдействие.

Подкатегории

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top