Печат

Уважаеми колеги и пациенти,

На 20.08.2017г. (неделя) по време на скрининг кампанията за кардиотоксичност при пациентки с рак на гърдата, лекувани с анти HER2-терапия в клиниката по Химиотерапия към УСБАЛО, бяха прегледани 24 жени, като в допълнение към ехокардиографското изследване се направи стрес тест и се определи глобален лонгитудинален стрейн (GLS). Изследванията се извършиха  от доцент д-р К. Христова, кардиолог от Националната Кардиологична Болница. Със съдействието на „Фондация по Неинвазивна образна диагностика в кардиологията“ ще може да се осигури следващо проследяване на пациентите след период от 3 месеца чрез нова скрининг кампания през месец декември.

За въпроси и записване се свържете с д-р Ив. Димова на телефон: 0887581650.