Печат

болница за активно лечение по онкология“ ЕАД

На основание Решение № 72/26.01.2017г. на Министерски съвет и Протокол № РД-16-56/13.03.2017г. на едноличния собственик на капитала на „СБАЛ по онкология“ ЕАД, гр. София се променя наименованието на лечебното заведение в „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД.