Печат

Публикувана е страницата с отчетите за научната дейност в СБАЛО от 1999 - 2010г.
За повече информация посетете страницата на Отдел "Научна информация и учебна дейност"

Ръководители на НИУД:

Научни дейности

1999-2003г. 2003г. 2004 -2006г. 2009г. 2010г.
2011г. 2012г. 2013г.  2014г. 2015г.
2016 г.        

Научни трудове

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.
2004-2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г.
2011г. 2014г. 2015г. 2016 г.