Печат

Уважаеми колеги,

Наближи кайният срок за регистрация и предаване на резюмета: 30.06 (четвъртък).

За повече информация вижте следната страницата  или страницата на организатора: cic-pco.com