Водещи лъчетерапевти от УСБАЛО взеха участие в ESTRO

              От 12 до 16 май 2023 г. във Виена, Австрия се проведе годишен конгрес на Европейското дружество по радиационна онкология (ESTRO). Темата на конгреса тази година е „От иновация към действие“ и се фокусира върху това как се прилагат научните изследвания в практиката.

              УСБАЛ по Онкология беше представена от водещи наши лъчетерапевти - проф. д-р Иглика Михайлова, д-р Димчо Георгиев, д-р Веселин Любомиров и инж. физик Нели Гешева.

               Проф. д-р Иглика Михалова взе участие в научната програма на конгреса с постер на тема: „Предиктивни и прогностични маркери при паценти с мозъчни тумори “.

              Европейското дружество за терапевтична радиология и онкология (ESTRO) е основано в Милано през септември 1980 г. като общност на всички работещи в областта на лъчелечението и онкологията. Основните му цели са да насърчава радиационната онкология във всичките й аспекти и да разработва стандарти за радиационните технологии, радиофизиката и радиобиологията в Европа и да стимулира тяхното прилагане.

Амбицията на ESTRO е да укрепи радиационната онкология, като основен партньор в мултидисциплинарната грижа за рака и да гарантира достъпно и висококачествено лъчелечение за всички пациенти, които се нуждаят.

estro2 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top