Уважаеми колеги,

Уважаеми пациенти,

На 29.05.2023 г. се проведе извънреден разширен Медицински съвет на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, гр. София, и се взе единодушно решение болницата да бъде наименувана на името на видния български онколог и признат международен учен, министър на здравеопазването и директор на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, гр. София – проф. д-р Иван Черноземски.

До Министерството на здравеопазването беше изпратено писмо с предложение за смяна на името на болницата от „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София на „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД, гр. София.

Имам честта от името на Ръководството да Ви информирам, че с Протокол на едноличния собственик на капитала на „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София № РД16-381 от 03.08.2023 г., проф. Христо Хинков, министър на здравеопазването, реши:

1. Променям наименованието на „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София в „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД, гр. София.

Благодаря на всички за доверието и съвместните усилия.

Приложение: Протокол на едноличния собственик на капитала на „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД гр. София № РД16-381 от 03.08.2023 г.

С уважение,

Д-р Владимир Даскалов, д.м.

Изпълнителен директор

thumbnail Screenshot 2023 08 07 170839

thumbnail Screenshot 2023 08 07 170920

thumbnail Screenshot 2023 08 07 170936

thumbnail Screenshot 2023 08 07 170952

Screenshot 2023 08 07 171004

thumbnail Screenshot 2023 08 07 171017

Screenshot 2023 08 07 171031

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top