В периода 19-24.10.2023 г. доц. Бачурска, началник Клиника по обща и клинична патология взе участието като делегат в ежегодната Конференция на Европейското Дружество по Медицинска Oнкология (ESMO 2023) в гр. Мадрид, Испания. В рамките на конференция тя посети лекции на теми дигитализиране и персонализирана медицина, молякулярно профилиране при тумори на женска полова система, молекулярни таргети и терапевтичното им интегриране. Доц. Бачурска участва и в дискусинни маси относно циркулиращи туморни ДНК, възможности за имплементиране на течна бипсия и алгоритъм на генетичното тестване при солидни тумори.

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top