През ноемри 2023 се проведоха множество научни събития, в които представители на УБСАЛО "Проф. Иван Черноземски", гр. София взеха активно участие.

За периода 09-12.11.23 се проведе 14-то издание на Националната онкологична конференция СОНМ-МОРЕ 2023 във Варна, КК Златни пясъци. Участие в нея взеха представители на множество звена на УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски", като научни доклади бяха представени от проф. Елена Пиперкова и д-р Лидия Чавдарова на тема Ползи, „капани“ и изкуствен интелект (AI) при хибридно изобразяване на карцином на хранопровод, от доц. Ася Консулова на тема Интеграция на имунотерапията във всички линии на лечение при карцином на хранопровод и ГЕВ – предикция с PD-L1, MSI и TMB, доц. Свитлана Бачурска на тема Клетъчни и молекулярни драйвери при Barrett-ов хранопровод и аденокарцином

В хода на конференцията СОНМ-МОРЕ 2023 се проведе и кръгла маса на тема Телеонкологията в социалния триъгълник – наука, технологии и политики. Изпълнителният директор на УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски", гр. София д-р Владимир Даскалов взе участие като експерт в интердисциплинарната дискусионна сесия. Беше изготвен и одобрен СОНМ СЪВМЕСТЕН МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО И ПАРТНЬОРСТВО, който бе подписан от представители на Министерство на Здравеопазването, политици, неполитически организации, ръководители на Мединцки униоверситети, научни организации, представители на пациентски и съсловни организации. 

За периода 17-19.11.23, София  се проведе и Академия Меланом, организирана от Българската Асоциация по Дерматоонкология (БАДО). От името на УСБАЛО  Проф Иван Черноземски, София, в събитието активно участие взеха с доклади, ръководене на сесии и представяне на собствен опит д-р Ива Гаврилова, д-р Венелин Георгиев, доц. д-р Свитлана Бачурска, доц. д-р Ася Консулова, д-р Александър Герасимов и д-р Мелек Мусин.

По същото време се проведоха и още две събития, на които гости с научни доклади бяха представители на УСБАЛО Проф Иван Черноземски. Първото от тях бе научен форум Мастърклас по онкогинекология, организиран от БАМО и МБАЛ Надежда. Доклади и клинични случаи бяха изнесени от д-р Сара Тунчева, д-р Мелек Мусин, доц. д-р Ася Консулова и доц. д-р Свитлана Бачурска. Проведе се и Mеждународният монотематичен курс: „Хепатоцелуларен карцином – мултидисциплинарен подход“, организиран във ВМА - София и лекция на тема Таргетна терапия при хепатоцелуларен карцином бе представена от екипа на Клиниката по медицинска онкология и доц. д-р Ася Консулова.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top