За изтегляне на рецензии и становища натиснете.

За изтегляне на на пълен текст за монография редки кожни тумори пълен.

За изтегляне на Г.7.4. Prognostischer Wert PET_HL_2011.

За изтегляне на Г.7.11. EANM_ 2020_SPECT-CT_Lymphoma.За изтегляне на Г.7.11. EANM_ 2020_SPECT-CT_Lymphoma.За изтегляне на Г.7.11. EANM_ 2020_SPECT-CT_Lymphoma.

За изтегляне на Г.7.12. ЕАNМ 2021_PET_Melanoma.За изтегляне на Г.7.12. ЕАNМ 2021_PET_Melanoma.

За изтегляне на Г.7.15. ЕАNМ 2022_Covid_PET.

За изтегляне на Г.7.1. Bone scinti_J BUON_2006.

За изтегляне на Г.7.2. Tennert_alveolar echinococcosis_2010.

За изтегляне на Г.7.3. SMG-breast cancer_2011.

За изтегляне на Г.7.5.Zajonz_M.Paget_2012.За изтегляне на Г.7.5.Zajonz_M.Paget_2012.

За изтегляне на Г.7.6. Перкут.ЛЛ и МТ при костни М_2013.За изтегляне на Г.7.6. Перкут.ЛЛ и МТ при костни М_2013.

За изтегляне на Г.7.7. Kurch_Non-FDG-avid_Klin Paed_2014.

За изтегляне на Г.7.8. HEMATOLOGY 2018_web.

За изтегляне на Г.7.9. Kurch_Only strongly enhanced_2018_full text.

За изтегляне на Г.7.10. Симултанно SPECT_CT-изобразяване_2020.

За изтегляне на Г.7.13. Added value-MKK-2022.За изтегляне на Г.7.13. Added value-MKK-2022.

За изтегляне на Г.7.14. SLN-SPECT_PET_Mel_2022.

За изтегляне на Г.8.5. QPET_SUV-SPECT_2017.

За изтегляне на Г.8.6. SPECT_CT-симултанна полиорганна оценка_2019.

За изтегляне на Г.8.7. НЕТ_2020.

За изтегляне на Г.8.8_Г.8.9_Г.8.10_MKK_второ онкологично_опит меланом_2021.

За изтегляне на Г.8.11. ПЕТ и Covid_Мозъчни Мета_2022.

За изтегляне на Г.8.13. Онкогин_Ga vs F_Алгоритъм Мел_МКК_2023.

За изтегляне на Г.8.1. МРНТ_глава Онкология_2021.

За изтегляне на Г.8.2. Глава МЛР_2021.

За изтегляне на Г.8.3. Ръководство стомашен карцином_2022_for_e_guidеlines.

За изтегляне на Г.8.4. СЛВ_Киров_2008.

За изтегляне на Г.9.1. Учебна книга-2022_стомашен карцином.

 

 

 

 

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top