РЕШЕНИЕ на Акредитационния съвет за резултатите от извършеното оценяване по процедура за програмна акредитация на докторска програма “Онкология” от професионално направление.

Изтегли решението на НАОА в pdf формат: 


Зачислени докторанти 

 Заповед за зачисляване Кирил Желев

 Заповед за зачисляване Методи Тахчиев

 Заповед за зачисляване Наташа Трайкович

Заповед за зачисляване Боряна Генова

 Заповед за зачисляване Михаела Ганчева


Изтегли решението на НАОА в pdf формат: тук

Моля посетете страницата "Закони и наредби", където ще се запознаете с Правилника и условията за обучение в СБАЛО-ЕАД.


Стипендии за специализанти 2014г., отпускани чрез БЛС.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top