УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Урология”


Минали обяви:

УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 2 (две) свободни длъжности за „лекар-специализант” по „Медицинска онкология”

УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Урология”

УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Обща и клинична патология”

УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Нуклеарна медицина”

УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Образна диагностика”

УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Обща и клинична патология”

УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Лъчелечение”
УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Гръдна хирургия”

УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Хирургия”

в Клиника по обща и коремна хирургия на УСБАЛ по онкология-ЕАД, със зачисляване към Медицински увиверситет-Софияповече

02/06/2017 УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Анестезиология и интензивно лечение”

в Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) на УСБАЛ по онкология-ЕАД, със зачисляване към Медицински увиверситет-София.

повече

Архив обяви

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top